sobota, 17 listopada 2018

Różne PL cz.1

Rząd tak naprawdę nic nie robi.
Decyduje tylko, którym kontrahentom zapłacić twoimi podatkami.
-- Cezary Baginski
The government doesn't really do anything.
It just decides which contractors to pay with your tax money.

Prawdziwy socjalizm poznajemy nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy.
-- Paweł Budrewicz

Odwołanie się do argumentu demokratycznego (tj. do woli większości) jako przesądzającego, jest w istocie odwołaniem się do argumentu siły.
-- Przemysław Hankus‏

System edukacji publicznej od zawsze używany jest jako narzędzie indoktrynacji społeczeństwa do aktualnie obowiązującego systemu poprawności politycznej. Państwo chce produkować dzieci, które byłyby na tyle sprytne, aby wykonywać swoją pracę, ale nie tak mądre, by kwestionować władzę.
-- Jerzy Jaśkowski

Kto się rozczarowuje wolnością, ten ją zdradza i sam sobie wystawia świadectwo skretynienia
-- Jacek Kaczmarski

Szkoła to wymysł pruski: masowa produkcja obywateli, podatników, urzędników, żołnierzy. System jaku Forda. Taśma, która zakładać musi brak zasadniczych różnic między ludźmi, gdzie trzeba zignorować fakt, że uczniowie obdarzeni są odmiennymi rodzajami pamięci, typami uwagi, ciekawości. 
-- Dariusz Karłowicz publicysta

czwartek, 15 listopada 2018

Stanisław Staszic

Równość, wolność i własność są najpotrzebniejszym i najprostszym wnioskiem z praw człowieka. 

wtorek, 13 listopada 2018

Jeffrey Tucker

Jeffrey Tucker by Gage Skidmore.jpg
Kiedy samo państwo jest traktowane zgodnie z tymi samymi normami moralnymi co wszyscy inni, umiera. I to jest cudowne.

Podstawowym wkładem rządu w ten świat jest wywoływanie, wzmacnianie, umożliwianie i wreszcie kodyfikowanie najbardziej destrukcyjnych aspektów ludzkiej osobowości.

-- publicysta, ekonomista

niedziela, 11 listopada 2018

James Cook

Aby uczynić z ludzi niewolników, należy dać im pieniądze, których nie zarobili.
--
Ci, którzy żyją z zasobów kapitalizmu często są jego największymi krytykami.

Gdy jednostka polega na rządowym wsparciu, staje się socjalistą na wskroś.

Podatki są powodem najgorszych decyzji biznesowych.

Inflacja sprawia, że ​​najbogatsi ludzie stają się bogatsi, a masy biedniejsze.

Kapitaliści zrobili więcej dobrego dla społeczeństwa poprzez ich działalność charytatywną, filantropię i hojność niż wszyscy ich krytycy razem wzięci.

Cokolwiek dotujesz, dostaniesz więcej.

Im większa aplikacja socjalizmu, tym gorsze wyniki, im większa aplikacja kapitalizmu, tym lepsze wyniki.

Kiedy ludzie krytykują wolny rynek, to zwykle narzekają na to co dzieje się gdy rząd interweniuje w wolny rynek.

Pomoc społeczna jest najbardziej degenerującą siłą uwolniona przez człowieka.

Im dłużej ludzie otrzymują pomoc socjalną, tym gorsza ich kondycja społeczna i zachowanie.

Im więcej pieniędzy wydaje rząd, aby rozwiązać nierówności społeczne, tym większy krzyk o nierówności społecznej.

Rząd nie wykorzystuje nowoczesnych technologi do modernizacji i poprawy jakości usług tak bardzo jak do regulacji, karania, zbierania podatków i podglądania nas. Oni raczej rządzą niż służą.

Branie pieniędzy od przedsiębiorców tworzących miejsca pracy i dawanie ich na nieefektywne i deficytowe programy rządowe musi być w oznaką analfabetyzmu ekonomicznego.

W całej historii rządu rzadko wahał się w okradaniu swoich obywateli w sytuacjach kryzysowych.

Ludzie chcą rządu, aby rozwiązał problemy, ale rząd jest często przyczyną problemu.

Nigdy nie lekceważ niekompetencji rządu.

Podatki są karą za postęp.

W uspołecznionej służbie zdrowia, sztuką jest nie umrzeć w czasie oczekiwania na leczenie.

Jeżeli definicja szaleństwa jest robienie tego samego w kółko i w kółko, oczekując innych rezultatów, to socjalizm jest formą szaleństwa.

-- amerykański dziennikarz

sobota, 3 listopada 2018

Różne cz.28

 Im bardziej państwo jest opiekuńcze, tym bardziej niszczy inicjatywę i samodzielność obywateli. 
-- John Glubb (bryt. wojskowy)

Gdy mówimy, że wyborcy „wybrali” swoich przedstawicieli, to używamy bardzo nieprecyzyjnego języka. Prawda jest taka, że przedstawiciele wybierają sami siebie przy pomocy wyborców.
-- Gaetano Moski (włoski prawnik, socjolog, politolog i historyk)

Będąc despotą, nie możesz ot tak po prostu chodzić i domagać się łapówek za każdą głupią czynność. Dlatego właśnie należy zbudować system, który zaczyna się na poziomie najniższego urzędnika.

Nawet jeśli nie możesz oszukiwać całego społeczeństwa w nieskończoność, możesz zwodzić wielu przez długi czas. 

-- Mikal Hem (pisarz)

W każdej biurokracji ludzie oddani biurokracji zawsze mają kontrolę, a ci, którzy poświęcają się celom, które biurokracja ma realizować, mają coraz mniejszy wpływ, a czasami są całkowicie eliminowani...... W każdej organizacji biurokratycznej będą dwa rodzaje ludzi: ci, którzy pracują dla realizacji rzeczywistych celów organizacji oraz ci, którzy pracują dla samej organizacji. Przykładami w edukacji mogą być nauczyciele, którzy pracują i poświęcają się nauczać dzieci, a nie przedstawiciele związków zawodowych, którzy pracują w celu ochrony nauczyciela, w tym najbardziej niekompetentnego. Żelazne prawo stanowi, że we wszystkich przypadkach drugi typ osoby zawsze przejmie kontrolę nad organizacją i zawsze będzie tworzył zasady funkcjonowania organizacji. Prawo biurokracji (Pournelle's law of Bureaucracy]).
-- Jerry Pournelle, płodny pisarz science-fiction
In any bureaucracy, the people devoted to the benefit of the bureaucracy itself always get in control, and those dedicated to the goals the bureaucracy is supposed to accomplish have less and less influence, and sometimes are eliminated entirely.... In any bureaucratic organization there will be two kinds of people: those who work to further the actual goals of the organization, and those who work for the organization itself. Examples in education would be teachers who work and sacrifice to teach children, vs. union representatives who work to protect any teacher including the most incompetent. The Iron Law states that in all cases, the second type of person will always gain control of the organization, and will always write the rules under which the organization functions. [Pournelle's law of Bureaucracy]

czwartek, 1 listopada 2018

Różne cz.27

Opieka zdrowotna i edukacja są zbyt ważne aby NIE były dostępne na wolnym rynku.
-- Kevin D. Williamson (am. komentator)
Health care and education are too important NOT to be left to the free market.

Demokracja jest wystarczająco sprawna w czymś w rodzaju spójnego miasta-państwa. Ale absolutnie nie jest w sytuacji gdy wyborcy angażują się w kwestie ekonomiczne - biedni zawsze będą głosować za bezpłatnością, a bogaci kupią głosy, by dać sobie więcej. Demokracja zawsze prowadzi do wojny klasowej.
-- Doug Casey (am. publicysta, ekonomista)
Democracy is workable enough in something like a cohesive city-state. But absolutely not once voters get involved in economic issues—the poor will always vote themselves a free lunch, and the rich will buy votes to give themselves more. Democracy always devolves into class warfare.

W państwie totalitarnym władza dąży do tego, żeby każdy był w jakimś konflikcie z prawem. Wtedy to władza może decydować, komu łaskawie odpuści, a kogo będzie ścigać dla przykładu. 
-- Mateusz Kijowski (polityk)

Socjalizm zawsze obiecuje raj, a daje piekło.
-- Daniel Lacalle (am. ekonomista)
Socialism always promises heaven and gives hell.

Współczesne państwo, które w ciągu XX stulecia przybrało postać zasysającego pieniądze i wypluwającego je potwora o bezprzykładnych rozmiarach, co udało się dzięki fantastycznemu rozszerzeniu strefy opodatkowania i wprowadzeniu opodatkowania progresywnego, które jest niczym innym jak funkcjonalnym ekwiwalentem socjalistycznego wywłaszczenia, mającym tę godną uwagi przewagę nad wywłaszczeniem, że procedurę można powtarzać co roku – przynajmniej w stosunku do tych, których nie doprowadzono podatkowym „dojeniem” do ruiny.
-- Peter Sloterdijk

poniedziałek, 29 października 2018

Różne cz.26

Nic nie jest tak kochane przez tyranów jako posłuszni poddani.
-- Clarence Darrow
Nothing is so loved by tyrants as obedient subjects.

Zresztą nie lubię zakazów. Czym więcej zakazów, nakazów, przepisów, tym bardziej świadczy to o tym, że jesteśmy prymitywną społecznością. Czym mniej nakazów i zakazów jest potrzebnych, tym społeczeństwo jest bardziej dojrzałe. 
-- Ks. Zbigniew Czendlik

Porządek społeczny kosztem wolności nie jest żadnym interesem.
-- Marquis de Sade
Social order at the expense of liberty is hardly a bargain.


Im większy rząd, tym większa korupcja. 
-- Dennis Prager (prezenter radiowy)
The bigger the government, the more the corruption.

 Nie wierzę w politykę. Jestem anarchistą. Uważam, że ludzie mogliby sobie poradzić, dbając sami o siebie.
-- Woody Harrelson (aktor amer.)

sobota, 27 października 2018

Różne cz.25

Raje podatkowe nie byłyby potrzebne, gdyby tyle krajów nie było podatkowymi piekłami.
-- Jan Hubik

... opodatkowanie nie jest ceną, którą płacimy za cywilizowane społeczeństwo, podobnie jak rak to nie cena, którą płacimy za zdrowe życie.
-- Kent McManigal
... taxation is not the price we pay for a civilized society, any more than cancer is the price we pay for a healthy life.

Prawda to kraina bez dróg. Żadna organizacja, żadna religia, żaden nauczyciel nie mogą do niej doprowadzić. Ludzie patrzą na świat przez pryzmat swoich myśli i swojej przeszłości. Tym samym jesteśmy niewolnikami myśli i czasu. Myśl jest zawsze ograniczona i nigdy nie odpowiada całkowicie rzeczywistości, prowadzi więc do cierpienia. Świadomość uczy odróżniania tego, co rzeczywiście jest, od tego co na ten temat myślimy i w konsekwencji do prawdziwej wewnętrznej wolności. Wszelkie autorytety, religie, ideologie powodują jedynie budowanie kolejnych fałszywych konstrukcji myślowych. Tylko świadomość i obserwacja pozwalają dostrzec ich iluzję.
-- Jiddu Krishnamurti

Liberalizm (…) jest niczym innym, jak nieodpartym pragnieniem wolności, wrodzonym wszystkim narodom chrześcijańskim, które nie mogą znieść arbitralnych lub czysto ludzkich rządów. 
-- ks. de Lamennais, XIX w.

czwartek, 25 października 2018

Różne cz.24

Walka z międzynarodowym terroryzmem to tylko pretekst, aby móc rozpętać dowolny konflikt w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Ta wojna nie ma końca. Nigdy nie miała go mieć. 
-- Jeremy Scahill 

Propaganda strachu i nienawiści, gloryfikacja i idealizacja własnych działań i celów, a demonizacja i diabolizacja wroga wyznaczyły na całe XX stulecie kurs propagandy, dostarczyły wzorów i metod manipulowania emocjami i myślami całych narodów, wzbudzania masowej histerii.
-- Tomasz Gabiś

Tak wielki był psychologiczny opór wobec wojny w nowoczesnych narodach, że każda wojna musi sprawiać wrażenie wojny obronnej przeciwko groźnemu morderczemu wrogowi. Musi być jednoznaczne, kogo opinia publiczna ma nienawidzić. Wojna nie może być skutkiem światowego systemu kierowania sprawami międzynarodowymi ani głupoty czy złej woli wszystkich klas rządzących, lecz zachłanności wroga. Wina i niewinność muszą być przypisane geograficznie i wina musi być po drugiej stronie frontu. Jeśli propagandysta chce zmobilizować nienawiść ludu, musi pilnować tego, aby puszczać w obieg wszystko, co potwierdza wyłączną winę wroga.
-- Harold D. Lasswell w klasycznej książce na temat propagandy "Propaganda Technique in the World War" (1927)

poniedziałek, 22 października 2018

Różne cz.23

Głosuj na człowieka, który obiecuje najmniej. On będzie najmniejszym rozczarowaniem.

Prawdziwym wrogiem jest policja, jarzmo na karkach wolnych obywateli.
-- Continuum (serial s02e11)

Biurokracja niszczy inicjatywę. Niewielu rzeczy biurokraci nienawidzą tak bardzo, jak innowacji, szczególnie tych innowacji, które dają lepsze efekty od zastarzałej rutyny. Ulepszenia zawsze sprawiają, że ci na szczycie piramidy wydają się niedorzeczni. A kto lubi wyglądać niedorzecznie?


Jest rzeczą naturalną, że ci, którzy dzierżą władzę, pragną zdławić spontaniczne badania naukowe. Nie ujęte w ryzy poszukiwanie wiedzy od pradziejów jest źródłem niepożądanej konkurencji. Możni chcą "bezpiecznego kierunku badań", w wyniku którego rozwiną się tylko te produkty i idee, które nie wymkną się spod kontroli i - co najważniejsze - większą część zysków pozwolą zagarnąć wewnętrznym inwestorom. Niestety, probablistyczny wszechświat pełen wzajemnie powiązanych zmiennych nie zapewnia takiego "bezpiecznego kierunku".


Socjalizm jest tylko socjalizmem, gdy są sukcesy.

To udaje się tak długo, jak pomyślny rozpęd stworzony przez kapitalizm trwa. Jak tylko ten okres się kończy, socjalizm zaczyna zawodzić, to przestaje być socjalizmem.
Wtedy jest to państwowy kapitalizm lub <modny> + izm .
-- eternityablaze
Socialism is only socialism while it is succeeding.
It only succeeds as long as the prosperous momentum created by capitalism continues. As soon as the prosperous momentum runs out and socialism starts to fail, it is no longer socialism.
Then its state capitalism or <current leader> + ism.

sobota, 20 października 2018

Różne cz.22

Demokracja jest drogą do socjalizmu.
Democracy is the road to Socialism. 

Kiedy wolność jest zabroniona ... Tylko przestępcy będą wolni!
When freedom is outlawed … Only outlaws will be free!

Polityka to zderzenie interesów, które są maskowane jako zderzenie zasad.
Politics is a clash of interests masquerading as a clash of principles. 

Głównym celem rządów jest utrwalenie rządu.
 The chief purpose of government it to perpetuate the government.

W dyskusji o #drzewach widać, że idea własności prywatnej się w naszym narodzie - by tak to ująć - nie zakorzeniła.

czwartek, 18 października 2018

Różne cz.21

Prawda jest taka, że zawsze jak przychodziło do walki to regularne wojsko dostawało w du*ę a ciężar wyzwalania ojczyzny spadał na cywilów.

A "solidarność", to słowo którego znaczenia większość ludzi nie rozumie zupełnie.
 Otóż nie istnieje solidarność przymusowa. Jedno wyklucza drugie, jak przymus, to nie solidarność.
 "Solidarność przymusowa" - to inaczej po prostu kradzież.
 Jeśli ktoś z dobrej woli coś komuś da, to może o sobie mówić, że jest z kimś solidarny.
 Ale jeśli ktoś nie chce dawać, ale mu zabierają, no to jest okradany.
 A jeśli w dodatku złodziej nazywa swoją kradzież solidarnością, to do kradzieży dokłada jeszcze paskudną obłudę.

Państwo wychowuje ludzi do pasożytowania i żebrania, uczy że żebractwo to sposób na życie i nazywamy to "budową społeczeństwa"

Jeśli funkcjonuje bank centralny to nie jest kapitalizm.
If there is a central bank, it's not capitalism.

Jest tylko jeden sposób na zabicie kapitalizmu podatkami, podatkami i podatkami.
There is only one way to kill capitalism  by taxes, taxes, and more taxes. 

poniedziałek, 15 października 2018

Różne cz.20

Jak długo to potrwa? - wtedy, gdy skończą się pieniądze, najpierw te pożyczane, potem te drukowane, a na końcu te rabowane.
-- Doxa

Kto faktycznie chce pomagać innym, czyni to na własny rachunek, a nie cudzy z potrąceniem dla siebie tłustej prowizji.

-- xniorvox

Demokracja prędzej czy później prowadzi do socjalizmu


Państwo to ziszczenie najgorszych snów o korporacji przejmującej władzę nad ludźmi. Jest to jedyna firma kontrolująca najważniejsze dziedziny życia i mogąca wsadzić cię do więzienia, jeśli odmówisz zakupu jej usług.


Różnica między socjalizmem a kapitalizmem jest jak między gwałtem a obustronnie dobrowolnym seksem. Rozchodzi się o dobrowolność.

sobota, 13 października 2018

Różne cz.19

Narody postępują w tej kolejności: od niewoli do duchowej wiary; Od wiary duchowej do wielkiej odwagi; Z odwagi do wolności; Od wolności do dostatku; Z dostatku do egoizmu; Od egoizmu do apatii; Od apatii do uzależnienia; Od uzależnienia z powrotem do niewoli.
-- Henning Webb Prentis, amerykański pprzedsiębiorca
The historical cycle seems to be: From bondage to spiritual faith; from spiritual faith to courage; from courage to liberty; from liberty to abundance, from abundance to selfishness; from selfishness to apathy, from apathy to dependency; and from dependency back to bondage once more.

Gdzie jest zapis w konstytucji, w jakiej sekcji lub klauzuli jest zawarty, że możesz zabrać dzieci od rodziców i rodziców od swoich dzieci i zmusić ich do walki w dowolnej wojnie, w której szaleńczy lub niegodziwy rząd może się zaangażować?

-- Daniel Webster, amerykański polityk i prawnik
Where is it written in the Constitution, in what section or clause is it contained, that you may take children from their parents and parents from their children, and compel them to fight the battle in any war in which the folly or the wickedness of government may engage it? 

Konstytucja miała na celu ochronę ludzi przed niebezpieczeństwami dobrych intencji.
-- Daniel Webster
The Constitution was made to guard the people against the dangers of good intentions. 

 Odebranie komuś pieniędzy bez zezwolenia jest kradzieżą, chyba że pracujesz dla IRS - wtedy  jest to opodatkowanie. Masowe zabijanie ludzi jest zabójczą manią, chyba że pracujesz dla Armii - wtedy to jest Obrona Narodowa. Szpiegowanie sąsiadów to inwazja prywatności, chyba że pracujesz dla FBI - wtedy to jest bezpieczeństwo narodowe. Prowadzenie burdelu robi z ciebie sutenera, a trucie robi z ciebie mordercę, chyba że pracujesz dla CIA - wtedy to kontrwywiad.
-- Robert Anton Wilson, amerykański pisarz, filozof, psycholog, futurolog i okultysta
Taking somebody's money without permission is stealing, unless you work for the IRS; then it's taxation. Killing people en masse is homicidal mania, unless you work for the Army; then it's National Defense. Spying on your neighbors is invasion of privacy, unless you work for the FBI; then it's National Security. Running a whorehouse makes you a pimp and poisoning people makes you a murderer, unless you work for the CIA; then it's counter-intelligence.

czwartek, 11 października 2018

Różne cz.18

Wojna to jeszcze jeden rządowy program.
-- Joseph Sobran, amerykański dziennikarz
War is just one more big government program. 

My nie ulegamy terrorowi. My tworzymy terror.
-- Frank Underwood (House of Cards), 

Terroryzm jest bezpośrednią odpowiedzią na zbrodnie popełnione przez nasz rząd wobec cudzoziemców (poza tym faktyczni  terroryści są w naszym własnym rządzie)
-- Gore Vidal, amerykański pisarz, dramaturg, scenarzysta i polityk
Terrorism is a direct response to the crimes our government has committed against foreigners (besides which, the actual terrorists are within our own government) 

Wojna z "terrorem" nigdy się nie skończy, tylko zmienia okoliczności. Podobnie jak wojna z narkotykami, prostytucją, pornografią i wiele innych, które nastąpią, jest to wojna z człowieczeństwem. Wojny te nigdy nie zostaną wygrane; Państwo po prostu stwarza nowe strachy, aby nas przerazić. Wystraszeni będą z niepokojem oczekiwać następnej ofiary, którą państwo poświęci na ołtarzu kolejnej wojny. Uważaj, następną ofiarą możesz być ty albo ja.
-- Mike Wasdin
The war on "terror" will never be over, it will just change locations. Like the war on drugs, prostitution, pornography, and the many others that will follow, it is a war on humanity. These wars will never be won; the State will just keep creating new boogiemen to frighten us with. The sheep will anxiously anticipate the next fall guy the State offers up as a sacrifice for the war on whatever happens to be next. Be careful, the next pawn could be me or you.

poniedziałek, 8 października 2018

Różne cz.17

Najpierw musisz zbudować kapitalizm, potem możesz budować socjalizm. Musimy mieć co rozdawać, zanim w ogóle zaczniemy redystrybucję. Jeżeli kraj niczym nie dysponuje, żadnym kapitałem, to nie ma czego rozdawać.
-- Luiz Inacio Lula da Silva, prezydent Brazylii 

Aby dowiedzieć się kto naprawdę Tobą rządzi, sprawdź po prostu, kogo nie wolno Ci krytykować. 
-- Kevin Strom, neonazista
To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize.

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne oznacza połączenie efektywności usług pocztowych z współczuciem urzędu skarbowego ... i kosztorysem Pentagonu.
-- Louis Sullivan, amerykański architekt
National Health Insurance means combining the efficiency of the Postal Service with the compassion of the I.R.S. … and the cost accounting of the Pentagon. 

Śmierć ludzkości nie jest możliwym do wyobrażenia skutkiem zwycięstwa socjalizmu, lecz stanowi cel socjalizmu.
-- Igor Szafarewicz, rosyjski matematyk 

Musimy mieć świadomość, że współczesny system «fiat money» jest systemem przestępczym, w którym jedni wygrywają a drudzy przegrywają, przy czym wygranymi są państwo i jego wspólnicy, zaś przegranymi wszyscy pozostali. Tylko system pieniężny działający w oparciu o zasady wolnego rynku eliminuje możliwość inflacji i zapobiega cyklom koniunkturalnym.
-- Mark Thornton, amerykański ekonomista 

Komunizm będący najwyższy wyobrażalnym stopniem równości, jest – ponieważ zakłada stłumienie wszystkich naturalnych skłonności– najwyższym wyobrażalnym stopniem niewoli.
-- Heinrich von Treitschke, niemiecki historyk, publicysta

 Problemy Wenezueli nie biorą się z wypaczeń socjalizmu, ale z wierności ideałom socjalizmu
-- Donald Trump, amerykański przedsiębiorca, osobowość telewizyjna oraz polityk. 45. prezydent 
The problem in Venezuela is not that socialism has been poorly implemented, but that socialism has been faithfully implemented.

sobota, 6 października 2018

Różne cz.16

Gdyby głosowanie miało znaczenie, uznaliby to za niezgodne z prawem.
-- Donal Scannell
If voting made a difference, they would make it illegal. 

Dążenie do „zbudowania” totalnego państwa opiekuńczego napędzane jest nie radością z dawania, lecz zawistną Schadenfreude, odczuwaną wówczas, gdy zabiera się tym, którzy mają więcej.
--Helmut Schoeck, austriacki socjolog, pisarz

Edukacja jest bronią, której wpływ zależy od tego, kto trzyma ją w dłoniach i na kogo jest skierowana.
-- Tom Rob Smith, Agent 6, angielski pisarz
Ideas are more powerful than guns. We would not let our enemies have guns, why should we let them have ideas. 

 Ludzie, którzy zapewniają cię, że bezpieczeństwo można zyskać jedynie za cenę wolności, chcą ci zwykle odebrać i jedno, i drugie
 -- Timothy Snyder, amerykański historyk

Jeśli twoją odpowiedzią na każdą porażkę rządu jest więcej rządu, jesteś jak alkoholik próbujący trzewieć przy pomocy alkoholu.
Wolność jest największym generatorem dobrobytu i szczęścia w historii ludzkości.
Szanuję rząd tylko w tym znaczeniu jak szanuję każdego innego agresora, który widzi we mnie pożywienie.
-- Will Spencer
If your answer to every failure of government is more government, you are like an alcoholic trying to drink yourself sober. 
Freedom is the greatest generator of prosperity and happiness in human history. 
I respect the government only in the same sense that I respect any other dangerous predator who views me as food

czwartek, 4 października 2018

Różne cz.15

Podczas gdy większość grzechów sprawia człowiekowi, przynajmniej na początku, przyjemność, zawiść z góry czyni go nieszczęśliwym. A przecież zawiść jest w naszych demokratycznych czasach szczególnie mocno rozpowszechniona. Niezliczone głosy, uznawane, często przez nas samych, za wyraz poczucia sprawiedliwości, są w swej najgłębszej istocie skalane zawiścią. (1896 r)
-- Wilhelm Roscher, niemiecki ekonomista

Skoncentrowana siła polityczna jest najniebezpieczniejszą rzeczą na świecie
Concentrated political power is the most dangerous thing on earth

Im większą władzę ma rząd tym bardziej arbitralnie może działać w zależności od zachcianek i pragnień elity, i tym bardziej będzie toczył wojny z innymi i mordował obcych i miejscowych poddanych. Im bardziej ograniczona jest władza rządu, im bardziej jest rozproszona, kontrolowana i zrównoważona, tym mniej będzie agresywna wobec społeczeństwa.

The more power a government has the more it can act arbitrarily according to the whims and desires of the elite, and the more it will make war on others and murder its foreign and domestic subjects. The more constrained the power of governments, the more power is diffused, checked, and balanced, the less it will aggress on others and commit democide.

[W XX w.] ... 170 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zastrzelonych, pobitych, torturowanych, zakłutych, spalonych, zagłodzonych, zamrożonych, zmiażdżonych lub zapracowanych na śmierć; Pogrzebanych żywcem, utopionych, powieszonych, bombardowanych lub zabitych w jakikolwiek inny sposób, w jaki rządy powodowały śmierć bezbronnych, bezsilnych obywateli i obcokrajowców.
-- R. J. Rummel (Death by Government), politolog
[During the 20th century] … 170 million men, women, and children have been shot, beaten, tortured, knifed, burned, starved, frozen, crushed, or worked to death; buried alive, drowned, hung, bombed, or killed in any other of the myriad ways governments have inflicted death on unarmed, helpless citizens and foreigners.


List gończy, który każdy nosi przy sobie. (definicja dowodu osobistego)

-- Ernst von Salomon, niemiecki pisarz

poniedziałek, 1 października 2018

Różne cz.14

Tyrania jest zawsze lepiej zorganizowana niż wolność.
-- Charles Peguy,  francuski poeta, dramaturg i publicysta.
Tyranny is always better organized than freedom.

Biurokraci tworzą pisma, ponieważ robi to wrażenie zapracowania, i dlatego, że notatki raz napisane, natychmiast stają się dowodem, że byli zajęci. 
-- Charles Peters, How Washington Really Works, amerykański dziennikarz 
Bureaucrats write memoranda both because they appear to be busy when they are writing and because the memos, once written, immediately become proof that they were busy. 

Demokracja nie może istnieć jako stała forma rządu. Może istnieć tylko do czasu, aż wyborcy odkryją, że mogą głosować na hojność ze skarbca publicznego. Od tego momentu, większość zawsze głosuje na kandydatów obiecujących najwięcej korzyści ze skarbca publicznego, w związku z czym demokracja zawsze popada w luźną politykę fiskalną, i zawsze kończy się to dyktaturą.
-- Elmer T. Peterson, amerykański polityk
A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves largesse from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates promising the most benefits from the public treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy, always followed by a dictatorship. 

Jednym z największych złudzeń na świecie jest nadzieja, że zło na tym świecie może zostać wyleczone przez prawodawstwo.
-- Thomas B. Reed (1886), amerykański polityk, prawnik
One of the greatest delusions in the world is the hope that the evils in this world are to be cured by legislation. 

Trudną rzeczą w rozdzieleniu kościoła od państwa jest to, że państwo jest rodzajem kościoła.
-- S. Richman, amerykański prawnik
The tricky thing about separating church and state is that the state is a kind of church.

Najlepszym rządem jest najmniejszy rząd. W niektórych obszarach jestem libertarianinem. Nie należę do żadnej partii, wszystkie są złe. 
-- Wayne Rogers, amerykański aktor (M.A.S.H.)
The best government is the least government. In some areas, I'm libertarian. I don't subscribe to any one party; they are all bad. 

sobota, 29 września 2018

Różne cz.13

Powód, dla którego socjal jest zły, to nie dlatego, że kosztuje zbyt wiele, ani też że "psuje etykę pracy", ale dlatego, że jest nierozerwalnie sprzeczny z wyborem satysfakcjonującego życia.
-- Charles Murray, amerykański libertariański polityk, naukowiec, pisarz
The reason welfare is bad is not because it costs too much, nor because it "undermines the work ethic," but because it is intrinsically at odds with the way human beings come to live satisfying lives. 

Finansowanie przez rząd oznacza finansowanie przez społeczeństwo. Nawiasem mówiąc, rząd nie ma swoich pieniędzy. Pobiera tylko pieniądze od ludzi. Czasami ludzie zapominają, że tak właśnie się dzieje.
-- Elon Musk, południowoafrykański przedsiębiorca i filantrop
Funded by the government just means funded by the people. Government, by the way, has no money. It only takes money from the people. Sometimes people forget that that’s really what occurs. 

 Żyj wolno lub umrzyj.
-- New Hampshire State Motto
Live free or die. 

Nie chcę pozbyć się rządu. Chcę, by był tak mały, żebym mógł zaciągnąć go do umywalki i utopić.

-- Grover Norquist, amerykański konserwatywny działacz społeczny

Żaden porządek społeczny nie eliminuje nierówności dochodu; mogą je one najwyżej ukrywać.
-- Mancur Olson, amerykański ekonomista

czwartek, 27 września 2018

Różne cz.12

W imię Boga i moje własne, rzucam przekleństwo na wszystkich urzędników, sędziów, burmistrzów, szeryfów, konstablów i całą zgraję oprawców, którzy dręczą biedną Szkocję od przeszło wieku! Był czas szczęśliwy, kiedy każdy bronił siebie i swoich praw, a kraj był wolny od tej zarazy!
-- Robert McGregor-Campbell (Walter Scott, Rob Roy), szkocki zbójnik i banita z XVIII w.

Państwo totalitarne jest państwem opiekuńczym, z punktu widzenia władzy lud składa się z niemowląt, które nie wiedzą, co jest dla nich dobre, a rzeczą państwa jest je uszczęśliwić.

-- Jacques Maritain, francuski filozof, teolog i myśliciel 

Kapitalizm bez porażki jest jak religia bez grzechu. Bankructwa i straty koncentrują umysł na odpowiedzialnym zachowaniu.
-- Allan H. Meltzer,  amerykański ekonomista
Capitalism without failure is like religion without sin. Bankruptcies and losses concentrate the mind on prudent behavior. 

Kiedy wystarczająca liczba ludzi uświadamia sobie, że są niewolnikami, choć nie muszą nimi być, dochodzi do rewolucji.
Jeśli potrzebujesz przymusu, aby promować swoją ideę, jest coś nie tak z tą ideą.
-- J.S.B. Morse, Gods of Ruin: A Political Thriller, amerykański pisarz
When enough people realize that they are slaves but don't have to be, revolutions happen.
If you require force to promote your ideal, there is something wrong with your ideal.

Obywatelska partycypacja to sposób, w wyniku którego urzędnicy państwowi powodują , że obywatele działają w sposób, jakiego pragną urzędnicy.
-- Daniel P. Moynihan, amerykański polityk, socjolog i dyplomata
Citizen participation [is] a device whereby public officials induce nonpublic individuals to act in a way the officials desire.

poniedziałek, 24 września 2018

Różne cz.11

Gdyby głosowanie cokolwiek zmieniało, znieśliby je.
-- Ken Livingstone, brytyjski polityk

Wolność tylko dla zwolenników rządu, tylko dla członków partii – choćby nawet byli nie wiadomo jak liczni – nie jest wolnością. Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej.
-- Róża Luksemburg

Nasz rząd utrzymywał nas w ciągłym stanie strachu - utrzymywał nas w ciągłym strumieniu patriotycznego zapału - z krzykiem o poważnej sytuacji w kraju. Zawsze było jakieś okropne zło lub jakieś potworne obce potęgi, które miały nas pochłaniać, gdybyśmy ślepo nie walczyli z tym 
-- Gen. Douglas MacArthur, amerykański generał armii, dowódca armii alianckich II w.św. na Pacyfiku
Our government has kept us in a perpetual state of fear – kept us in a continuous stampede of patriotic fervor – with the cry of grave national emergency. Always there has been some terrible evil at home or some monstrous foreign power that was going to gobble us up if we did not blindly rally behind it. 

Liberałowie chcą, aby rząd był twoją mamusią. Konserwatyści chcą, aby rząd był twoim tatą. Libertarianie chcą traktować cię jak dorosłego.
-- Andre Marrou, amerykański polityk libertariański
Liberals want the government to be your Mommy. Conservatives want government to be your Daddy. Libertarians want it to treat you like an adult. 

Jedyną rzeczą, która ratuje nas przed biurokracją, jest jej nieefektywność.

-- Eugene McCarthy, amerykański polityk
The only thing that saves us from bureaucracy is its inefficiency. 

sobota, 22 września 2018

Różne cz.10

Kiedy demokratyczne rządy prowadzą do klęski ekonomicznej, wolne rynki są obarczane winą.
-- Jack Kemp, amerykański polityk i zawodowy futbolista
When democratic governments create economic calamity, free markets get the blame. 

Człowiek bez rządu jest jak ryba bez roweru. 

A man without a government is like a fish without a bicycle.
-- Alvaro Kaplovich

Co jest złego w dużym rządzie? Moje oskarżenie dużego rządu jest takie, że jest zły, ponieważ atakuje wolność, dobrobyt, postęp, harmonię i moralność. Dzięki dużemu rządowi mamy znacznie mniej tych wszystkich dobrych rzeczy, niż byśmy sobie wyobrazili, gdybyśmy byli w stanie utrzymać rząd ograniczony. Duży rząd jest rakotwórczy. Podobnie jak rak, niszczy ciało i ma tendencję do rozprzestrzeniania się, powoduje coraz więcej szkód gdy rośnie. Nadszedł czas na jakąś radykalną operację.
-- George C. Leef, director of FEE
What is so bad about big government? My indictment of big government is that it is bad because it attacks liberty, prosperity, progress, harmony, and morality. Thanks to big government, we have significantly less of all of those good things than we would if we had been able to keep government right-sized. Big government is cancerous. Like a cancer, it hurts the body and tends to spread, doing more and more harm as it grows. It is time for some radical surgery. 

Jedną z pierwszych oznak, że jakiś barbarzyński kraj przyjął obyczaje zachodniej cywilizacji, jest zazwyczaj stworzenie długu publicznego.
-- William Lecky, irlandzki historyk i filozof

Demokracja: stan rzeczy, w których zgadzasz się z kradzieżą twoich zarobków i wybierasz najlepszych ludzi, którzy to zrobią.
-- Benjamin Lichtenberg
Democracy: The state of affairs in which you consent to having your pocket picked, and elect the best man to do it. 

Socjalista to ktoś, kto czuje wielki dług wobec swojego bliźniego, który proponuje spłacić twoimi pieniędzmi.
-- G. Gordon Liddy, amerykański prawnik
 A liberal is someone who feels a great debt to his fellow man, which debt he proposes to pay off with your money. 

czwartek, 20 września 2018

Różne cz.9

Jeśli nie wolno ci wybrać źle i nieodpowiedzialnie, nie jesteś wolny w ogóle.
-- Jacob Hornberger, założyciel "Future of Freedom Foundation"
If you are not free to choose wrongly and irresponsibly, you are not free at all. 

Historycznie motywacją do wprowadzenia szkół publicznych było zniesienie różnorodności i ustanowienie kontroli społecznej.
-- Jack Hugh
Historically, much of the motivation for public schooling has been to stifle variety and institute social control. 

Wolność wypowiedzi jest bez znaczenia, dopóki nie dotyczy wypowiedzi, której nienawidzimy.
-- Henry J. Hyde, amerykański polityk,  
Free speech is meaningless unless it tolerates the speech that we hate. 

To jest pierwszy objaw, który świadczy o tym, że jesteś libertarianinem. Widzisz czerwone światło. Zatrzymujesz się. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma samochodu w zasięgu wzroku. I naciskasz nogę na gaz.
-- Gary Johnson, amerykański polityk, biznesmen, libertarianin
That's the first sign you know you're a Libertarian. You see the red light. You stop. You realize that there's not a car in sight. And you put your foot on the gas. 

Równość praw jest podstawowym elementem demokracji, ale jednocześnie jest rafą, na której może się ona rozbić. Sprzyja bowiem fanatyzmowi i zawiści, żądających, aby ludzie we wszystkich dziedzinach życia byli traktowani jednakowo.
-- Werner Kägi, szwajcarski historyk

poniedziałek, 17 września 2018

Różne cz.8

Daj mi wolność lub daj mi śmierć!
-- Patrick Henry, adwokat amerykański, plantator i polityk
Give me liberty or give me death!

Nieśliśmy im wolność wyboru i to tak ochoczo, że zostawialiśmy za sobą spacyfikowaną wolność i spaloną ziemię.
-- Michael Herr, amerykański pisarz, korespondent z wojny w Wietnamie

Nie mamy kryzysu budżetowego. Mamy kryzys wydatków.

-- Jonathan Hill, Citizens for a Sound Economy,  brytyjski polityk
We don't have a budget crisis. We have a spending crisis. 

Proste zasady i jasny cel powodują złożone i inteligentne zachowanie. Złożone zasady i regulacje powodują proste i głupie zachowania.
-- Dee Hock, Founder and CEO Emeritus of Visa Corp, przedsiębiorca
Simple, clear purpose and principles give rise to complex, intelligent behavior. Complex rules and regulations give rise to simple, stupid behavior. 

Każda wielka Sprawa zaczyna się jako ruch, potem staje się biznesem a w końcu degeneruje w mafię ściągającą haracz
-- Eric Hoffer,  amerykański pisarz

sobota, 15 września 2018

Różne cz.7

Jak to dobrze, że ludzie nie rozumieją naszego systemu bankowego i monetarnego, ponieważ gdyby rozumieli, myślę, że rewolucja wybuchłaby jutro rano.
--  Charles Binderup (kongresmen) parafrazując Henry Ford, (amerykański przedsiębiorca)
It is well that the people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.

Korek drogowy jest kolizją pomiędzy wolnym przedsięwzięciem a socjalizmem. Wolne przedsiębiorstwo produkuje samochody szybciej niż socjalizm może budować drogi i ich pojemność.
-- Andrew Galambos, amerykański astrofizyk i filozof
A traffic jam is a collision between free enterprise and socialism. Free enterprise produces automobiles faster than socialism can build roads and road capacity. 

Najbardziej destrukcyjną rzeczą jaką robią rządy to, podjudzanie ludzi przeciwko sobie, wszystko w celu zdobycia władzy w państwie.
-- Anthony Gregory, amerykański pisarz i historyk, libertarianin
The most destructive thing governments do is divide people against each other, all in competition over the reins of the state. 

Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił twego prawa do ich głoszenia.
-- Evelyn Beatrice Hall, angielska pisarka
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.

Nielegalny handel narkotykami to silnik finansowy, który napędza wiele organizacji terrorystycznych na całym świecie, w tym Osama bin Laden.
Dennis Hastert, House Speaker, polityk
The illegal drug trade is the financial engine that fuels many terrorist organizations around the world, including Osama bin Laden. 

czwartek, 13 września 2018

Różne cz.6

Słowo na dziś: Eleutherofobia - strach przed wolnością.
-- From www.panphobia.com
Word for today: Eleutherophobia. e·leuth·er·o·pho·bi·a  n. 1. The fear of freedom. 


Nielegalne jest powiedzenie wyborcy: "Oto 100 dolarów, głosuj na mnie". Więc co robią politycy? Oferują 100 dolarów w formie opieki zdrowotnej, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, kartek żywnościowych, dotacji rolnych, programów tworzenia i ochrony miejsc pracy.
-- Don Farrar - average guy, age 51
It's illegal to say to a voter "Here's $100, vote for me." So what do the politicians do? They offer the $100 in the form of Health Care, Social Security, Unemployment Insurance, Food Stamps, tobacco subsidies, grain payments, NEA payments, and jobs programs. 

Równość szans jest wolnością, ale równość wyników to represja.
-- Dick Feagler, amerykański dziennikarz
Equality of opportunity is freedom, but equality of outcome is repression. 

Tyrania większości manipulowanej przez mniejszość nazywana jest przez nas demokracją.
-- Thomas Fleming, amerykański publicysta

Uważam, że jest niezbywalnym prawem każdego, pójście do piekła na swój własny sposób.

-- Robert Frost, amerykański analityk finansowy
I hold it to be the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.

Większość ludzi tak naprawdę nie chce wolności, ponieważ wolność pociąga za sobą odpowiedzialność, a większość ludzi boi się odpowiedzialności.
-- Sigmund Freud, austriacki lekarz, neurolog, twórca psychoanalizy
“Most people do not really want freedom, because freedom involves responsibility, and most people are frightened of responsibility.”

poniedziałek, 10 września 2018

Różne cz.5

Kiedy subsydiujesz biedę i porażki to otrzymujesz ich więcej.
-- James Dale Davidson, National Taxpayers Union, inwestor, publicysta
When you subsidize poverty and failure, you get more of both.

...spiskuje się na rzecz ustanowionego porządku; mamy do czynienia ze spiskiem władzy, a nie rewolucjonistów, spisek nie dąży do przewrotu, ale do utrzymania i rozszerzenia zakresu panowania. Nie wywrotowcy spiskują, lecz władza. Ba, władza jest spiskiem.
-- Guy Deborg, francuski pisarz, filozof, myśliciel polityczny, filmowiec

Korzystne efekty interwencji państwa, szczególnie w formie ustawodawstwa, są bezpośrednie, natychmiastowe, i łatwo dostrzegalne, natomiast efekty szkodliwe nawarstwiają się stopniowo, są pośrednie, i zwykle leżą poza zasięgiem wzroku.

-- Albert Venn Dicey, angielski prawnik konstytucjonalista

lib · er · tar · i · an: kto opowiada się za maksymalizacją indywidualnych praw i zminimalizowaniem roli państwa. 

Dictionary  lib·er·tar·i·an: One who advocates maximizing individual rights and minimizing the role of the state. 

Przemoc zawsze przyciąga ludzi niskiej moralności.
-- Albert Einstein, niemiecki fizyk żydowskiego pochodzenia. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
Force always attracts men of low morality.

sobota, 8 września 2018

Różne cz.4

Na świecie są dwa rodzaje krajów. Jedne są scentralizowane. Państwa te niezwykle trudno podbić, ale jak już się je podbije – łatwo je utrzymać. Drugie państwa są zdecentralizowane. Te z kolei bardzo łatwo podbić, ale jak już się to zrobi – bardzo trudno je utrzymać.
-- Martin van Creveld (cytując Machiavellego),  izraelski historyk wojskowości

Kredyt wykreowany, nie mający oparcia w oszczędnościach, któremu nie towarzyszy jednoczesna utrata siły nabywczej przez kogoś innego prowadzi do nadmiernej konsumpcji oraz błędnych inwestycji.
-- John P. Cochran, amerykański ekonomista

Wolność nie jest luksusem dla kilku bogatych narodów, jak wielu naszych liberalnych ekspertów próbuje nam powiedzieć, ale jest to konieczność dla biednych i głodnych.
-- Edward P. Coleson, amerykański ekonomista
Freedom is not a luxury for a few wealthy nations; as many of our liberal pundits try to tell us, but a necessity for the poor and hungry. 

Żaden oligarcha w tym kraju nie dorobił się samodzielnie. Wszyscy zostali stworzeni przez państwo.
-- dziekan Chodorkowskiego w Instytucie Chemiczno-Technicznym im. Mendelejewa

Polityce nie chcą wyłącznie twoich pieniędzy. Oni chcą twojej duszy. Chcą cię zdusić podatkami aż staniesz się zależny i bezbronny.

-- James Dale Davidson
The politicians don't just want your money. They want your soul. They want you to be worn down by taxes until you are dependent and helpless.

czwartek, 6 września 2018

Różne cz.3

Wojna to pożywienie państwa.
-- Randolph Bourne, amerykański pisarz, intelektualista
War is the health of the state.

Wolność ekonomiczna jest najważniejszą z ziemskich wolności. Bez wolności ekonomicznej wolność polityczna i inne zostaną nam z pewnością odebrane.
-- William Buckley, amerykański publicysta konserwatywny, wydawca, pisarz

Rząd to system morderstw, gwałtu, wymuszenia, przymusu, kradzieży, zastraszania i terroru, którego nieobecność doprowadzi do bezładu.

-- Butler Shaffer, amerykański prawnik
Government is a system of murder, rape, extortion, coercion, theft, intimidation, and terror, the absence of which, it is said, would lead to disorder.

Prawdziwą nazwą systemu kontroli jest niewolnictwo. Jest logicznym wnioskiem, że jeśli rezygnacja z pewnych praw tworzy lepsze społeczeństwo, to porzucenie wszystkich naszych praw stworzyłoby  społeczeństwo idealne.
-- Citizens' Rule Book
Control's real name is bondage. The logical conclusion would be, if giving up some rights produces a better society, then by giving up all our rights we could produce a perfect society. 

Obywatelstwo w liberalnych demokracjach Zachodu jest współczesnym odpowiednikiem przywilejów feudalnych – odziedziczonym statusem, który w ogromnym stopniu podnosi szanse w życiu. I tak jak nabywane z urodzeniem przywileje feudalne, ciężko będzie ten status usprawiedliwić, kiedy się mu bliżej przyjrzymy.

-- Joseph Carens

Prawo to nie to co ktoś Ci daje, to coś czego nie można Ci odebrać.
-- Ramsey Clark, amerykański prawnik, aktywista, urzędnik
A right is not what someone gives you; it's what no one can take from you

poniedziałek, 3 września 2018

Różne cz.2

Polityka jest sztuką szukania problemów, znajdowania ich wszędzie, złego ich diagnozowania i aplikowania niewłaściwych lekarstw.
-- Ernest Benn, brytyjski publicysta

Sztuczka, która sprawia, że ekonomia Marksa jest tak atrakcyjna dla bezkrytycznego czytelnika, polega na dwuwarstwowym rozumowaniu: raz się coś widzi, a raz nie.

-- Mark Blaug, brytyjsko-holenderski ekonomista

Jestem prostym człowiekiem. Uważam, że jeśli państwo podstępnie zabiera moje pieniądze (podatki) to jest złodziejem. Jeśli morduje ludzi (np. misja pokojowa w Iraku) to jest mordercą. Jeśli porywa dzieci (ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) to jest porywaczem. To jest zorganizowana grupa przestępcza, czyli mafia. A to, że ma kontrolę nad drukarnią wydającą gazetkę "Dziennik ustaw" niczego nie zmienia.
-- Igor Bokun

Pożyczanie, wydawanie, opodatkowanie i obietnice, obietnice, obietnice są formułą długiej i udanej kariery politycznej.
-- Hal O'Boyle
Borrow, spend, tax and ... promise, promise, promise is the formula for a long and successful political career. 

Politycy, podobnie jak bombowce, rzadko widzą swoje ofiary.
-- Donald Boudreaux, amerykański ekonomista, libertarianin
Politicians, like bombers, seldom see their victims.