poniedziałek, 16 lipca 2018

Ben Shapiro

Socjalizm jest najbardziej samolubną filozofią w historii ludzkości. Jego podstawowa zasada, "oddycham więc jesteś coś winien" to bzdura.

Wolność słowa i myśli ma znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o mowę i myśl, z którymi się nie zgadzamy. W chwili, gdy większość decyduje się zniszczyć ludzi za angażowanie się w myśl, której nie lubi,  zbrodnio-myśl staje się rzeczywistością.

Socjalizm narusza przynajmniej trzy z dziesięciu przykazań: zamienia rząd w Boga, legalizuje złodziejstwo i zwiększa chciwość. Dyskusje na temat nierówności dochodów nie są przecież związane z dobrobytem, lecz z drobną złośliwością. Dlaczego miałbyś dbać o to, ile pieniędzy zarabiam, dopóki jesteś szczęśliwy?


Historia bankructwa w Detroit była dość prosta: pozwól kapitalizmowi stworzyć miasto, prowadź kampanię przeciwko nierównościom dochodów, opodatkuj twórców miejsc pracy, aż zaczną uciekać, zwiększ wydatki rządowe w celu zwiększenia zatrudnienia, obiecaj hojne plany emerytalne, aby utrzymać ludzi głosujących na błędne programy. Spłucz, umyj i powtórz.

-- Amerykański konserwatywny komentator polityczny i pisarz

sobota, 14 lipca 2018

Sokrates

Jeśli chcesz być w błędzie podążaj za tłumem.

-- grecki filozof starożytny

czwartek, 12 lipca 2018

Ai Weiwei

Wolność to prawo kwestionowania wszystkiego.

-- chiński artysta, kurator i architekt

poniedziałek, 9 lipca 2018

Helmut Schoeck

Warunkiem sine qua non samorzutnego rozwoju , jest ograniczenie w danej społeczności zakresu i natężenia zawiści, czyli okiełznanie zawistników. 
Historia cywilizacji jest rezultatem niezliczonych klęsk zawiści. Tylko tam, gdzie zawiść ponosi klęskę, w ogóle może pojawić  się  „impuls  rozwojowy i wzrostowy”.  Jeśli  poziom zawiści  jest zbyt wysoki,  panuje stagnacja;  zawiść niszczy kreatywność,  innowacyjność i produktywność, zabija  dążenie do przewyższenia innych w danej dziedzinie;  tworzy nieprzezwyciężalną barierę  dla rozwoju, niszczy potencjał rozwojowy danej społeczności.  Zagadkę  „cudu europejskiego”, czyli właśnie  samorzutnego  rozwoju cywilizacji europejskiej, jej niezwykłej dynamiki, można wyjaśnić m.in. tym, że zawiść została tutaj stłumiona  poprzez systemy religijne i  kulturowe.

Zawiść indywidualna jest ukryta, zawiść publiczna jawna, ale okryta płaszczem obłudy, zamaskowana hasłami równości i sprawiedliwości społecznej. Kiedy słyszymy kogoś nawołującego – w imię „sprawiedliwości społecznej” – do progresywnego opodatkowania, do zabrania zamożnym i przeznaczenia tych środków dla biednych, to powinno być czymś oczywistym, że kieruje nim nie miłość do biednych, ale zawiść wobec bogatych. Zawistnikowi satysfakcję i radość („Schadenfreude”) sprawia w pierwszym rzędzie możliwość zubożenia bogatszych, a nie poprawa położenia biednych.

-- austriacko-niemiecki socjolog i pisarz, autor "Zawiść: źródło agresji, destrukcji i biedy"

sobota, 7 lipca 2018

Henry Louis Mencken cz.4

Najbardziej niebezpiecznym człowiekiem dla każdego rządu jest człowiek, który potrafi sam myśleć, nie zważając na panujące przesądy i tabu.

Cały rząd, w swej istocie, jest spiskiem przeciwko niezależnemu człowiekowi: jego jedynym stałym celem jest uciskanie go i sparaliżowanie go.

Wolność i demokracja są odwiecznymi wrogami i każdy o tym wie, kto kiedykolwiek się nad tym zastanawiał.

Prawda rzeczywiście jest czymś, co ludzkość, z jakiegoś tajemniczego powodu, instynktownie nie lubi. Każdy człowiek, który próbuje to powiedzieć, jest niepopularny, a nawet gdy, dzięki czystej sile jego sprawy, zwycięża, zostaje potraktowany jako łajdak.

Uważam, że wolność jest jedyną prawdziwie wartościową rzeczą, którą ludzie wymyślili, przynajmniej w dziedzinie rządzenia, w ciągu tysięcy lat. Uważam, że lepiej być wolnym, niż nie być wolnym, nawet jeśli to pierwsze jest niebezpieczne, a drugie zapewnia bezpieczeństwo. Wierzę, że najlepsze cechy człowieka mogą rozkwitać tylko w wolnej atmosferze - że postępy dokonane w cieniu nadzorców są fałszywym postępem i nie mają trwałej wartości. Wierzę, że każdy człowiek, który zabierze wolność drugiego człowieka, stanie się tyranem i każdy, kto odda swoją wolność, nawet w najmniejszym stopniu, stanie się niewolnikiem.

Wierzę, że religia, ogólnie rzecz biorąc, była przekleństwem dla ludzkości - że jej niewielkie i znacznie przeceniane usługi po stronie etycznej zostały pokryte przez szkody wyrządzone jasnemu i uczciwemu myśleniu.

Uważam, że cały rząd jest zły, ponieważ każdy rząd musi bezwzględnie prowadzić wojnę z wolnością, a demokratyczna forma jest tak samo zła jak każda inna.

Wierzę w całkowitą wolność myśli i słowa - zarówno dla najskromniejszego człowieka jak i najpotężniejszego, i wierzę w maksymalną wolność postępowania, która jest zgodna z życiem w zorganizowanym społeczeństwie.

Uważam, że lepiej powiedzieć prawdę, niż kłamać. Uważam, że lepiej być wolnym niż być niewolnikiem. I wierzę, że lepiej jest wiedzieć, niż być ignorantem.

W tym przypadku jest to trochę niedokładne określenie, że wszystko nienawidzę. Zdecydowanie opowiadam się za zdrowym rozsądkiem, powszechną uczciwością i powszechną przyzwoitością. To sprawia, że na zawsze nie kwalifikuję się do żadnego publicznego urzędu w państwie.

Wierzę tylko w jedną rzecz, a to jest ludzka wolność. Jeśli kiedykolwiek człowiek osiągnie coś godnego, może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy niezależni ludzie otrzymają całkowitą wolność do myślenia co chcą myśleć i mówienia co chcą powiedzieć. Jestem przeciwko każdemu człowiekowi i każdej organizacji, która dąży do ograniczenia lub zaprzeczenia tej wolności. . . [i] człowiek wolny może być pewien wolności tylko wtedy, gdy jest to dane wszystkim ludziom.

Państwo - lub, aby sprawa była bardziej konkretna, rząd - składa się z bandy ludzi dokładnie takich jak ty i ja. Nie mają żadnego specjalnego talentu do działalności rządowej; mają tylko talent do zdobywania i sprawowania urzędu.
Innymi słowy, rząd jest pośrednikiem w grabieży, a każde wybory to rodzaj wyprzedaży aukcyjnej skradzionych towarów.

Najgłębsze prawdy średniowiecza są teraz wyśmiewane przez uczniów. Najgłębsze prawdy demokracji będą wyśmiewane, za kilka stuleci, nawet przez nauczycieli.

Ludzkość poniosła sromotną porażkę, próbując wymyślić racjonalny system rządów. [...] Sztuka rządzenia jest w wyłącznym posiadaniu szarlatanów i oszustów. Tak było od najwcześniejszych dni i prawdopodobnie tak pozostanie do końca czasu.

W demokracji jedna ze stron zawsze poświęca swoją energię na próbę udowodnienia, że druga strona nie nadaje się do rządzenia - i obie strony często mają rację 


Główna różnica między wolnym kapitalizmem a państwowym socjalizmem wydaje się następująca: że pod tym pierwszym człowiek dąży do własnej korzyści, otwarcie, szczerze i uczciwie, podczas gdy pod tym drugim czyni to skrycie i pod fałszywym pretekstem.

-- amerykański dziennikarz, eseista, redaktor czasopisma, satyryk

czwartek, 5 lipca 2018

Friedrich von Schiller

Każdy, traktowany indywidualnie, jest możliwie umiarkowany i rozsądny, jako członek tłumu, od razu staje się durniem.

-- niemiecki poeta, filozof, historyk

poniedziałek, 2 lipca 2018

ks. Jacek Gniadek

Znalezione obrazy dla zapytania ks. Jacek Gniadek cytaty

Rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością.

-- misjonarz werbista

https://www.jacekgniadek.com

sobota, 30 czerwca 2018

Leszek Nowak

"(...) opór zmusza państwo do podjęcia środków zaradczych polepszających warunki buntujących się kategorii klasy ludowej. Państwo zaradzić czemukolwiek może w jeden tylko wszakże sposób - rozbudowując nowe instytucje, zatrudniając nowe masy urzędnicze, obracając jeszcze większymi sumami pieniędzy, a więc - wzmacniając się samo. W rezultacie płynące z najlepszych nawet intencji działania państwa prowadzą do wzrostu tego, przeciw czemu wymierzony jest protest szczególnie wrażliwych kategorii społecznych - do wzrostu władzy.
(Własność i władza)

-- polski filozof i prawnik

czwartek, 28 czerwca 2018

Stanisław Leszczyński

Znalezione obrazy dla zapytania Stanisław Leszczyński

Głos wolny, wolność ubezpieczający.

Jakie jest położenie do którego zepchnęliśmy lud naszego królestwa? Zredukowani przez cierpienie do stanu bydląt spędzają swe dni w leniwym ogłupieniu, które można pomylić z całkowitym brakiem uczuć: nie kochają żadnych sztuk, nie cenią żadnej przedsiębiorczości, pracują tylko dopóty obawiają się nagany; przekonani, że nie mogą się cieszyć owocami własnego pomyślunku, ograniczają własną pomysłowość, tłamszą własne talenty i nie czynią żadnych wysiłków, by je odkryć. Stąd przerażający niedobór nawet najzwyklejszych rzemieślników. Nie możemy się dziwić, że brakuje nam najbardziej podstawowych rzeczy, gdy ci którzy powinni je dostarczyć nie mogą mieć nadziei na najmniejszy zysk w zamian za wysiłek z ich dostarczenia! Tylko tam gdzie istnieje wolność, może zaistnieć naśladownictwo dobrych wzorów.

(Stanisław Leszczyński „O Euvres du Philosophe bienfaisant” – cytuję za John Adams „A Defence of the Contitution of the United States of America” 1797.)

-- król Polski, książę Lotaryngii i Baru, wolnomularz

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Adolf Maria Bocheński

Niezwykle często zdarza się, że bogactwo kraju jest tym większe im mniejsza jest ingerencja państwa w życie gospodarcze i polityka racji stanu wymaga wówczas wolności życia gospodarczego.

-- polski publicysta i działacz polityczny

sobota, 23 czerwca 2018

Vince VaughnRządy roszczą sobie prawo do pisania nieskończonych praw, aby nas chronić, prawo do tego, prawo do tamtego, ale czy one działają? Nie sądzę. Konsekwencją jest ogromna utrata wolności jednostki.

-- amerykański aktor, producent filmowy i scenarzysta

czwartek, 21 czerwca 2018

George Carlin

Jeśli głosujesz, to nie masz prawa narzekać. Chciałeś pana, to go masz.

Nigdy nie lekceważ potęgi głupich ludzi w dużych grupach.

Rządy nie chcą populacji zdolnej do krytycznego myślenia, chcą posłusznych pracowników, ludzi na tyle sprytnych, by uruchamiać maszyny i na tyle głupich, by biernie akceptować ich sytuację. Nie masz wyboru. Masz właścicieli. Są twoimi właścicielami. Są właścicielami wszystkiego. Są właścicielami wszystkich ważnych gruntów. Są właścicielami i kontrolują korporacje. Już dawno kupili i zapłacili za Senat, Kongres, stanowe parlamenty, biura miejskie, mają sędziów w swoich tylnych kieszeniach i są właścicielami wszystkich dużych firm medialnych, więc kontrolują prawie wszystkie wiadomości i informacje, które usłyszysz.

Zadowoleni, chciwi, dobrze odżywiani biali ludzie wymyślili język, aby ukryć swoje grzechy. To takie proste. CIA już nikogo nie zabija, neutralizują ludzi lub wyludniają teren. Rząd nie kłamie, angażuje się w dezinformację. Pentagon faktycznie mierzy promieniowanie jądrowe w czymś, co nazywają jednostkami światła słonecznego. Izraelscy mordercy są nazywani komandosami, arabscy ​​komandosi nazywani są terrorystami. Zabójcy Contra nazywani są bojownikami wolności. Cóż, jeśli przestępcy walczą z przestępczością, a strażacy walczą z ogniem, to o co walczą bojownicy o wolność?

-- amerykański komik typu stand-up, aktor

poniedziałek, 18 czerwca 2018

William Godwin

Ilekroć rząd zakłada, że uwolni nas od kłopotów z myśleniem za siebie, jedyną konsekwencją jaką wywołuje, to apatia i bezmyślność.

Właściwą metodą ograniczenia błędów nie jest brutalna siła, czy też regulacja, która jest jedną z form stosowania siły, dążąca do zredukowania ludzi do intelektualnej jednolitości; 
ale wręcz przeciwnie, nauczenie każdego człowieka samodzielnego myślenia.

-- angielski publicysta polityczny i myśliciel, zaliczony do prekursorów anarchizmu, reformator pedagogiki

sobota, 16 czerwca 2018

Auberon Herbert

Nie uczynisz człowieka mądrzejszym, zabierając mu wolność działania. Człowiek może się uczyć tylko wtedy, gdy ma swobodę działania.

-- angielski pisarz, filozof

czwartek, 14 czerwca 2018

John Lennon

Problem z rządem takim jaki jest, polega na tym, że nie reprezentuje on ludzi, lecz ich kontroluje.

Nasze społeczeństwo jest rządzone przez szalonych ludzi dla szalonych celów. ... Myślę, że jesteśmy rządzeni przez maniaków dla maniakalnych celów i myślę, że jestem narażony na wyeliminowanie jako szalony za mówienie tego. To jest szalone.

-- brytyjski muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów

wtorek, 12 czerwca 2018

Groucho Marx


Polityka jest rodzajem wypatrywania problemów, znajdowania ich wszędzie, fałszywego diagnozowania i zastosowania złego lekarstwa

-- amerykański aktor komediowy

sobota, 9 czerwca 2018

Isabel Paterson

Obowiązkowy system edukacji oparty na opodatkowaniu, jest kompletnym modelem państwa totalitarnego.

Większość szkód na świecie wyrządzają dobrzy ludzie, i nie przez przypadek, wypadek lub zaniedbanie. Jest to rezultat ich świadomych działań, długiej wytrwałości, które są motywowane przez wzniosłe idee ku świetlanym celom.

Nie może być większego zakresu arbitralnej władzy, niż odebranie dzieci od rodziców, nauczenie ich wszystkiego, co władze zalecają, aby ich nauczano, i zabranie rodzicom funduszy na opłacenie procederu.

-- kanadyjska dziennikarka, pisarka

czwartek, 7 czerwca 2018

Oscar Wilde

Biurokracja rozszerza się, aby sprostać potrzebom rosnącej biurokracji.

Demokracja oznacza po prostu rabunek ludzi przez ludzi dla ludzi.

Ludzie czasami dopytują się, jaka forma rządu jest najbardziej odpowiednia dla artysty. Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Formą rządu, która jest najbardziej odpowiednia dla artysty, jest brak rządu.

-- irlandzki poeta, prozaik, dramatopisarz i filolog klasyczny

poniedziałek, 4 czerwca 2018

Henrik Ibsen

Duch prawdy i duch wolności - to są filary społeczeństwa.

-- dramatopisarz norweski

sobota, 2 czerwca 2018

Henry Hazlitt 2

Rząd nie może udzielić przemysłowi żadnej pomocy finansowej, jeśli wcześniej czy później nie odbierze mu środków. Wszystkie fundusze rządu pochodzą z podatków.

Kiedy rząd udziela przemysłowi pożyczek lub subsydiów, w istocie opodatkowuje prywatnych przedsiębiorców odnoszących sukcesy, aby wesprzeć tych, którym się nie powiodło.

Gdyby rzeczywiście było prawdą, że wprowadzenie maszyn oszczędzających pracę przyczynia się do wciąż wzrastającego bezrobocia i nędzy, należałoby wyciągnąć z tego logiczne konsekwencje – nie tylko w dziedzinie techniki, lecz także dla całego naszego pojęcia cywilizacji. Trzeba by było uznać za przekleństwo nie tylko wszelki przyszły postęp techniczny; za równie straszliwy musielibyśmy uważać postęp, który dokonał się w przeszłości. Co dzień każdy z nas stara się ograniczyć wysiłki, jakich wymaga osiągnięcie zamierzonych celów. 
Każdy pracodawca, zarówno mały, jak i wielki, stale usiłuje uzyskać wyniki w sposób oszczędniejszy i wydajniejszy – to znaczy oszczędzając ludzką pracę. Każdy inteligentny robotnik stara się ograniczyć wysiłek, jakiego wymaga wykonanie wyznaczonej pracy. Najambitniejsi spośród nas próbują bez dodatkowego wysiłku poprawiać wyniki, których osiągnięcie zajmuje nam określoną liczbę godzin. Gdyby technofobowie dbali o logikę i spójność, musieliby przekreślić cały postęp i wynalazczość jako nie tylko bezużyteczne, lecz także niebezpieczne.

Postęp cywilizacji nie oznaczał wzrostu zatrudnienia, ale jego ograniczanie.

Wznoszenie murów celnych przynosi ten sam skutek, co wznoszenie murów rzeczywistych.

Jeśli rozważać eksport i import łącznie, prawdziwą przyczyną, dla której kraj potrzebuje pierwszego, jest konieczność zapłaty za drugi.

(…) jedna z funkcji zysku polega na tym, że kieruje on czynniki produkcji w taki sposób, by proporcje tysięcy różnych dóbr rozłożyły się zgodnie z popytem. Żaden biurokrata, nawet najbłyskotliwszy, nie może arbitralnie rozwiązać tego problemu.

Wbrew potocznym wyobrażeniom zyski osiąga się nie drogą podnoszenia cen, ale wprowadzając oszczędności i zwiększając wydajność, co obniża koszty produkcji.

Widzieć problem w całości, a nie we fragmentach – oto cel prawdziwej ekonomii.
Henry Hazlitt cz.1

czwartek, 31 maja 2018

Henry Louis Mencken 3

Wierzę w tylko jedną rzecz i tą rzeczą jest wolność jednostki. Jeżeli człowiek ma kiedykolwiek osiągnąć godność, może tego dokonać wyłącznie jeśli jednostki będą posiadały niepodważalne prawo myślenia i wyrażania czegokolwiek zechcą. Jestem przeciwnikiem każdej osoby czy organizacji, która chciałaby to prawo ograniczyć […] i możemy być pewni mocy tego prawa wyłącznie wtedy, gdy zostanie ono przyznane wszystkim ludziom”[2]. Innym razem pisał, że wierzy w całkowitą wolność jednostki, wolność „do stopnia, w którym będzie ona nie do zniesienia, a nawet przekraczającą ten limit poznania”. W dziele Addendum on Aims Mencken napisał: „Jestem radykalnym libertarianinem i wierzę w całkowitą wolność słowa. Jestem przeciwnikiem więzienia ludzi za ich opinie, a jeżeli już o tym mowa — przeciwnikiem więzienia ich za cokolwiek”. W liście do jednego ze swoich biografów, Ernesta Boyda, pisał z kolei: „Z moich przemyśleń wynika, że jedyną rzeczą, w którą wierzę, jest wolność. Ale nawet w nią nie wierzę tak bardzo, żeby kogoś do niej zmuszać. Nie chcę być reformatorem, bez względu na to, jak głośno będę ją propagował czy sprzeciwiał się wszystkim chorobom, które toczą zniewolone społeczeństwo.

Esencją każdej formy rządu jest spiskowanie przeciwko człowiekowi wybitnemu. Zadaniem władzy jest uciskanie go i czynienie go niezdolnym do działania. Jeżeli jest to organizacja arystokratyczna, jej celem jest ochrona człowieka wybitnego pod względem pochodzenia przed człowiekiem prawdziwie wybitnym. Jeżeli jest to organizacja demokratyczna, jej zadaniem jest ochrona człowieka słabszego w każdym względzie przed wszystkimi innymi. Jedną z głównych funkcji władzy jest dyscyplinowanie ludzi przy użyciu siły, sprawienie by byli do siebie jak najbardziej podobni i od siebie jak najbardziej zależni. Wyszukuje wśród nich i niszczy każdą oznakę indywidualizmu. Doszukuje się w nim bowiem możliwości zmian, a zatem zagrożenia dla swoich przywilejów. Najgroźniejszym człowiekiem dla jakiejkolwiek formy rządu jest człowiek potrafiący myśleć samodzielnie, lekceważąc wszelkie zabobony czy tabu. Nieuchronnie dochodzi on bowiem do wniosku, że rząd ten jest nieuczciwy, niepoczytalny i nie może być dłużej tolerowany.

...ta mafia jest prawie niekaralna. Jej najgorsze przewinienia, nawet te uskuteczniane bezczelnie i otwarcie dla własnego zysku, w świetle naszego prawa nie są uznawane za przestępstwa. Od pierwszych dni istnienia republiki, zaledwie kilku urzędników zostało postawionych w stan oskarżenia i osadzonych w więzieniu. Liczba ludzi odsiadujących wyroki za sprzeciw wobec zbrodni popełnianych przez rząd jest zawsze dziesięć razy większa niż liczba urzędników skazanych za gnębienie podatników. Na świecie nie ma już obywateli — istnieją wyłącznie podwładni. Podwładni dniami i nocami pracujący jak niewolnicy dla swoich panów, zobowiązani do poświęcenia życia dla swojego właściciela.

Rewolucje polityczne zwykle nie osiągają niczego wartościowego. Jedynym ich celem jest pozbycie się jednej bandy złodziei, by zastąpić ją inną. Rewolucjoniści, którzy doszli do władzy, będą oczywiście przekonywać innych, że dokonali czegoś wspaniałego, a każdy kto ma czelność twierdzić inaczej, skończy na stryczku. To oczywiście w żadnym stopniu nie udowadnia ich sukcesu

Demokracja to kult szakali wyznawany przez osły

Wierzę, że każdy rząd jest zły, bo zawsze jest równoznaczny z wojną przeciwko wolności jednostki, a system demokratyczny jest tak zły, jak każdy inny […]

Wierzę w całkowitą wolność słowa i myśli — zarówno dla najuboższych, jak i najpotężniejszych — oraz wolność wyboru każdego stylu życia, niestanowiącego przeszkody w funkcjonowaniu zorganizowanego społeczeństwa.

Wierzę w zdolność człowieka do opanowania tego świata, odkrycia z czego jest zrobiony i jak działa. Wierzę w postęp ludzkości.

Ale można to wszystko wyrazić prostszymi słowami. Wierzę, że lepiej jest mówić prawdę niż kłamać. Wierzę, że lepiej jest być wolnym niż niewolnikiem. I wierzę, że lepiej jest zdobywać wiedzę niż być ignorantem.

-- amerykański dziennikarz, eseista, redaktor czasopisma, satyryk

http://mises.pl/blog/2016/05/28/henry-louis-mencken-radosny-libertarianin/

poniedziałek, 28 maja 2018

Ezop


Tyran zawsze znajdzie pretekst dla swojej tyranii

-- grecki bajkopisarz z VI wieku p.n.e.

sobota, 26 maja 2018

Walter E. WilliamsAle pozwól mi przedstawić moją definicję sprawiedliwości społecznej: zachowuję to, co zarobię, a ty zachowujesz to, co ty zarobisz. Czy się nie zgadzasz? Więc powiedz mi, ile mojego zarobku należy do ciebie i dlaczego?

Demokracja i wolność to nie to samo. Demokracja to trochę więcej niż rządy tłumu, a wolność odnosi się do suwerenności jednostki.

Przed kapitalizmem sposób gromadzenia ogromnego majątku polegał na kradzieży, grabieży i zniewalaniu bliźniego. Kapitalizm sprawił, że bogacenie się, polega na służeniu swoim bliźnim.

-- amerykański ekonomista i publicysta

walterewilliams.com

czwartek, 24 maja 2018

poniedziałek, 21 maja 2018

Hanna Arendt

Znalezione obrazy dla zapytania Hannah Arendt

Im mniej polityki, tym więcej wolności.

-- niemiecka teoretyczka polityki, filozofka i publicystka

sobota, 19 maja 2018

Tadeusz Kościuszko

Pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym, pierwszy krok do zwycięstwa – poznać się na własnej sile.

Mniemają niektórzy, iż potrzeba pierwej oświecić lud, zanim mu dać wolność. Ja rozumiem przeciwnie, że chcąc oświecić lud, trzeba go uwolnić. Wieleż narodów w historii znamy, co nie umiały czytać, a byli wolnymi? Wolność nie jest nauką, ale potrzebą duszy, tak wpływającą do szczęścia człowieka jak czyste powietrze do zdrowia.

Wybaczcie - sama tylko wolność nie daje wieśniakowi i jego rodzinie utrzymania. Musi on zarobić na życie bądź pracą, bądź rzemiosłem albo przemysłem lub też przez posiadanie na własność ziemi, co jest najkorzystniejsze dla kraju, inaczej uczyni się z nich złoczyńców.

-- 

czwartek, 17 maja 2018

Niels Bohr-- duński fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1922

poniedziałek, 14 maja 2018

Kazimierz Staszewski

Znalezione obrazy dla zapytania Kazimierz Staszewski
Wolność? Po co wam wolność?
Macie przecież telewizję
utwór Po co wolność )

Gdy coś jest nielegalne, to tworzy czarny rynek

Ten tworzy gangsterów, pieniędzy brudny obieg
Gdy ci się już wzbogacą, a wzbogacą się szybko
Dużo będą płacić przekupnym politykom
Politycy uchwalają to, co gangi zalecają
A potem po wypłatę ochoczo się zgłaszają
To, co widać i słychać, jest proste i banalne
Co jest nielegalne, jest bardziej opłacalne
utwór 5 lat z płyty Spalaj się! )

Na przykład w cenie benzyny 70% to podatek

Na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak
Świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem
( utwór Cztery pokoje )

Nie popieram rządu jakiegokolwiek. Na wybory się nie wybieram. Mój głos zmarnuję z pełną świadomością. I to jest z mojej strony ostatnie słowo wokół tej żenującej ruchawki.

( „Nowości”, 28 września 2011 )

Iluzja wolności wbrew pozorom jest taka sama i w systemie demokracji zachodniej i w socjalizmie. Państwo nigdy nie przestaje być aparatem opresji i inwigilacji, zmieniają się narzędzia.

(Idę tam gdzie idę: Autobiografia )

-- polski muzyk, wokalista, saksofonista

sobota, 12 maja 2018

Waldemar Rajca

Socjalizm to ustrój wsteczny. Ustrój, który niczego nie tworzy - tylko marnuje to co jeszcze w kapitalizmie funkcjonującym na obrzeżach socjalizmu - zostało wytworzone. To najgorszy ustrój wymyślony przez człowieka przeciw człowiekowi. Na jego zgubę. Nie ma żadnego pożytku z tego nonsensu dla zwykłego człowieka. Jedyne pożytki ciągnie biurokracja.

Im większa redystrybucja upaństwowionych pieniędzy – tym większe marnotrawstwo i złodziejstwo. Nowotwór socjalizmu rozrasta się w sposób nieprawdopodobny – wszędzie powstają pomniki socjalizmu budżetowego.


Socjalizm biurokratyczny jest najlepszą receptą na śmierć gospodarczą.

-- polski publicysta   

czwartek, 10 maja 2018

Monteskiusz

Znaleziony obraz
Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.

Naród wolny może mieć oswobodziciela; naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemięzcę.

Nieograniczone posłuszeństwo wymaga ciemnoty u tego, który rozkazuje, prawie w takim samym stopniu jak u tego, który słucha.

Nie ma okrutniejszej tyranii, niż ta, która funkcjonuje pod osłoną prawa i w imię sprawiedliwości.

-- francuski filozof, prawnik, wolnomularz i pisarz doby Oświecenia

poniedziałek, 7 maja 2018

Jack Ruby

Jeśli wybory są świętem wolności, to lincz jest świętem sprawiedliwości.

-- amerykański gangster, właściciel klubu nocnego w Dallas, zabójca Lee Harveya Oswalda

sobota, 5 maja 2018

Szczepan Twardoch

[​IMG]

-- polski pisarz i publicysta, z wykształcenia socjolog

czwartek, 3 maja 2018

Harry Browne

Od palenia marihuany nikt jeszcze nie umarł, za to miliony ludzi poniosło śmierć, ponieważ uwierzyło politykom. Dlaczego więc marihuana jest wciąż zakazana, a politycy wciąż legalni? 

Politycy lewicowi zabierają twoją wolność w imieniu dzieci i walki z ubóstwem, a prawicowi politycy czynią to w imię wartości rodzinnych i walki z narkotykami. Tak czy inaczej, rząd rośnie i stajemy się mniej wolni.

Rząd jest dobry w jednej rzeczy. Wie, jak złamać twoje nogi, a następnie poda Ci kule i powie: "Zobacz, gdyby nie było rządu, nie mógłbyś chodzić".

Nie możesz dać rządowi uprawnień do czynienia dobra, nie dając mu również prawa do czynienia zła, w rzeczywistości do czynienia czegokolwiek chce.

Imigranci przyjeżdżali do Ameryki, szukając wolności słowa, wolności wyznania i wolności od rządu. Teraz szukają bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej edukacji i bezpłatnego obiadu.

Wolny rynek karze nieodpowiedzialność. Rząd to nagradza.

-- amerykański polityk, pisarz oraz analityk finansowy, libertarianin

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

Thomas Szasz

Naziści mówili o problemie żydowskim. Teraz mówimy o problemie nadużywania narkotyków. Faktycznie "problem żydowski" to pretekst do prześladowania Żydów; "Problem nadużywania narkotyków" jest pretekstem do prześladowania ludzi, którzy zażywają narkotyki.

-- amerykański psychiatra węgierskiego pochodzenia, wykładowca akademicki, autor, działacz społeczny

sobota, 28 kwietnia 2018

Adam Jerzy Czartoryski

Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka, Bez której inne nikną i szczęście ucieka.

-- polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, wiceprezes Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego 

czwartek, 26 kwietnia 2018

Alan J. P. Taylor


Do sierpnia 1914 roku rozsądny, przestrzegający prawa Anglik mógł przejść przez życie i prawie nie zauważyć istnienia państwa poza urzędem pocztowym i policjantem. Mógł żyć, gdzie chciał. Nie miał urzędowego numeru czy karty identyfikacyjnej. Mógł podróżować za granicę albo opuścić swój kraj na zawsze bez paszportu czy jakiegokolwiek urzędowego zezwolenia. Mógł wymienić pieniądze na każdą obcą walutę bez ograniczeń i limitów. Mógł nabywać dobra z każdego kraju na świecie na takich samych warunkach, na jakich kupował je w domu. Skoro o tym mowa – cudzoziemiec mógł spędzić życie w tym kraju bez zezwolenia i bez informowania o tym policji. Odmiennie niż w krajach europejskich na kontynencie, państwo nie wymagało od swoich obywateli służby wojskowej. Obywatel angielski mógł – jeśli chciał – zaciągnąć się do regularnej armii, marynarki lub rezerwy. Mógł także zignorować, jeśli tego chciał, wymagania obrony narodowej. Poważni posiadacze byli od czasu do czasu powoływani jako sędziowie przysięgli. Poza tym pomocą państwu służyli tylko ci, którzy chcieli […]. Pozostawiało ono dorosłych obywateli samym sobie.

-- brytyjski historyk

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

David H. Lawrence

Ludzie walczą o wolność i zdobywają ją, zbierając przy tym łupnia. Ich dzieci, wychowywane bez wymagań, pozwalają na jej ponowną utratę - biedni głupcy. A ich wnukowie są znowuż niewolnikami.

--brytyjski pisarz, autor powieści, opowiadań

sobota, 21 kwietnia 2018

Aldous Huxley

Znalezione obrazy dla zapytania Aldous Huxley

Ja tam wolę być nieszczęśliwy, niż pozostawać w stanie tej fałszywej, kłamliwej szczęśliwości, w jakiej się tu żyje.

Dopóki ludzie będą wielbić Cezarów i Napoleonów, dopóty będą się oni regularnie pojawiać i unieszczęśliwiać ludzkość.

Nigdy tak wielu nie było manipulowanych przez tak nielicznych.

Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.

-Czym jest nazwa? - ciągnął dalej Antoni. - Należy odpowiedzieć, że jest właściwie wszystkim, jeśli dobrze brzmi. Wolność to wspaniała nazwa i dlatego człowiek pragnie gorąco używać wolności. Zdaje ci się, że jeżeli ochrzcisz niewolę mianem prawdziwej wolności, przyciągniesz tym ludzi do więzienia. A co gorsza masz zupełna słuszność. Nazwa jest dla większości ludzi ważniejsza od samej rzeczy. Pójdę za człowiekiem, który powtarza jakieś słowo najczęściej i najgłośniej. Prawdziwa wolność brzmi oczywiście lepiej od wolności tout court. "Prawda" - to nazwa o własnościach magicznych. Gdy ją połączysz z czarodziejskim słowem "wolność", osiągniesz efekt potężny.
Aldous Huxley (z książki Niewidomy w Gazie)

-- angielski powieściopisarz, nowelista, eseista, poeta

czwartek, 19 kwietnia 2018

Götz Aly

Opowieści o nazizmie jako spisku wielkich koncernów i przemysłowców są nadal bardzo popularne. Tylko w ten sposób można przerzucić winę z ogółu społeczeństwa na jego niewielką część. To nie my, to Thyssen, Krupp i inni. Tymczasem prawda jest taka, że beneficjentami tego systemu były wszystkie warstwy społeczne. Państwo Hitlera było dyktaturą wysokich świadczeń socjalnych.
--

Polityka łupienia była podstawą dobrobytu narodu niemieckiego i głównym gwarantem lojalności politycznej, co było przede wszystkim oparte na materialnych uwarunkowaniach. Niepowtarzalny sojusz między państwem a ludem nie wynikał ze sprytnie prowadzonej propagandy partyjnej. Powstał on za sprawą kradzieży, a łupy były redystrybuowane zgodnie z zasadami równości wśród członków etnicznie określonego ludu.

-- niemiecki historyk, dziennikarz

poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Leon XXIII

Socjaliści uważają prawo własności za ludzki wymysł nie dający się pogodzić z przyrodzoną równością ludzi i głoszą wspólnotę dóbr, a nie godząc się na znoszenie bez sprzeciwu niedostatku, uważają, że można bezkarnie naruszać własność i prawa bogatszych. 
Kościół natomiast o wiele przytomniej uznaje, że między ludźmi nie ma równości, gdyż w naturalny sposób różnią się pod względem sił i zdolności; uznaje także nierówność pod względem posiadanych dóbr i nakazuje, by prawo własności i zwierzchnictwa, pochodzące z samej natury, pozostawało dla każdego nietknięte i nienaruszone. 
Wiadomo bowiem, że kradzież i grabież tak bardzo zostały zakazane przez Boga, twórcę i mściciela wszelkiego prawa, że na cudze nie godzi się nawet spoglądać, a złodzieje i grabieżcy są wykluczeni z królestwa niebieskiego tak samo, jak cudzołożnicy i czciciele bożków. 


-- włoski duchowny rzymskokatolicki, papież

sobota, 14 kwietnia 2018

Bertrand de Jouvenel

Znalezione obrazy dla zapytania Bertrand de Jouvenel

Bez zasady egoizmu władza nie po­siadałaby wewnętrznej siły, która umoż­liwia jej wykonywanie jej funkcji.

W demokracji członkowie społe­czeństwa są przez jeden dzień obywate­lami i przez cztery lata poddanymi.

Władza, która ma wszystko czynić, musi być panem wszystkiego.

Bezprzykładna koncentracja funkcji w rękach władzy powoduje, że udział w jej sprawowaniu jest bardziej pożądany niż kiedykolwiek przedtem; jej przychylność bardziej intratna, jej błędy bardziej szalbierskie, jej zemsta straszniejsza.

Jeśli to wyłącznie konstytucja regulu­je rozdział władz, to łączą się one w absolutystyczny organ.

Monarchowie XVIII stulecia mobili­zowali w prowadzonych przez siebie wojnach jedynie niewielką część rezerw ludzkich i materialnych swoich krajów. Natomiast rządy współczesne mobilizu­ją wszystkich mężczyzn i całe material­ne zasoby narodu. Nie ulega wątpliwo­ści, że narody nie byłyby skłonne pono­sić takich ofiar, gdyby nie przedstawio­no im wroga jako wcielenia zła. Wy­chowanie ku nienawiści jest sztuką, któ­rą wiek dwudziesty doprowadził do do­skonałości, a nauczyciele tej sztuki sa­mi są przez tę nienawiść opętani.

Gdzie jest wolność? Nasze europej­skie społeczeństwo poszukiwało jej od dwóch stuleci. To co znalazło, to naj­większa, najcięższa i najbardziej uciąż­liwa władza państwowa, jakiej kiedy­kolwiek doświadczyła nasza cywiliza­cja.

Idee tylko wówczas zdobywają po­wodzenie, jeśli służą interesom i in­stynktom. Stąd to nie rozum odnajduje kierunek lecz namiętność znajduje sobie sztandar.

Żaden absolutny monarcha nie miał nigdy do swojej dyspozycji sił policyj­nych porównywalnych z tymi, jakie mają nowoczesne demokracje.

Człowiek u władzy łatwo przekonuje sam siebie, że jego jedyną ambicją jest służenie ogółowi, i zapomina, że jego prawdziwe motywy to radość z możli­wości działania i ekspansji własnego „ja”.

Trzeba naładować masy ideami, które wracają potem jako wola ogółu.

Społeczeństwo owiec musi z czasem wyłonić rząd wilków.

Ogólna demokratyzacja i wprowadzenie powszechnego obowiązku służby wojskowej przyniosło w efekcie niesłychany rozwój propagandy wojennej potrzebnej do pobudzenia niskich instynktów szerokich mas. Ponieważ większość ludzi nie lubi, gdy odrywa się ich od codziennych zajęć i rozrywek, nie chce narażać swego życia i zdrowia na wojnie, nie czuje bowiem żadnego powołania do wojennego rzemiosła, potrzebna jest zakrojona na szeroką skalę akcja propagandowa mająca skłonić ich do tego, aby opowiedzieli się za wojną i aby chcieli w niej uczestniczyć. Histeryczna propaganda jest nieodłączną częścią demokratycznych wojen totalnych.
--
Im bardziej przypatrujemy się sprawie, tym wyraźniej widać, że redystrybucja dochodów od bogatych do biednych jest w istocie mniej ważna  niż redystrybucja  władzy od jednostki do państwa.

Demokracja zatem w centralizacji, ujednoliceniu, podporządkowywaniu, to oczywisty czas inkubacji tyranii.

-- francuski filozof, ekonomista

http://www.tomaszgabis.pl/2012/01/02/bertrand-de-jouvenel/