sobota, 27 maja 2017

Gerald Ford

Znalezione obrazy dla zapytania Gerald Ford
Rząd na tyle duży, aby dać Tobie wszystko czego oczekujesz, jest rządem, który może odebrać wszystko co masz.

-- amerykański prezydent

czwartek, 25 maja 2017

Aleksander Sołżenicyn

Znalezione obrazy dla zapytania aleksander sołżenicyn

Spragnieni jesteśmy wolności i wydaje nam się, że trzeba nam wolności bezgranicznej. Wolność musi zaś mieć granice inaczej nie będzie w społeczności ładu. Ale nie o te granice chodzi, w jakie nas wtłoczono. I jeszcze trzeba uczciwie o tym ludzi uprzedzić, nie łudzić obietnicami. Demokracja wydaje nam się słońcem, co nigdy nie zachodzi. A czym jest demokracja? - jest to dogadzanie chamskiej większości. Dogadzanie zaś większości oznacza: to stawka na przeciętność, wzorowanie się na tym, co najbardziej płaskie, wycinanie wszystkiego, co wznosi się nad poziom. Stu albo tysiąc bęcwałów swoimi wyborczymi głosami przecina drogę najlepszej głowie. (...)

Nieograniczona władza w rękach ograniczonych ludzi zawsze prowadzi do wybuchów okrucieństwa.
(Archipelag Gułag)

Aby uczynić zło, człowiek musi najpierw uznać je za dobro albo za rzecz rozumną i zgodną z prawem. Taka już jest, na szczęście, natura człowieka, że dla swoich czynów musi on szukać usprawiedliwienia. (…) Ideologia – to ona dostarcza upragnionego usprawiedliwienia łotrostwu i koniecznej, wieloletniej odporności zbrodniarzowi. Potrzebna mu jest teoria społeczna, która pomoże mu – przed sobą samym i przed innymi – wybielić własne postępki i słyszeć – nie wyrzuty, nie przekleństwa, tylko pienia pochwalne i wyrazy czci. W ten sposób inkwizytorzy szukali oparcia i usprawiedliwienia w chrześcijaństwie, konkwistadorzy – w chwale ojczyzny, kolonizatorzy – cywilizacji, hitlerowcy – w rasie, jakobini i bolszewicy – w równości, braterstwie i szczęściu przyszłych pokoleń.

Ustrój, jaki nami rządzi, to połączenie starej nomenklatury, rekinów finansjery, fałszywych demokratów i KGB. Tego nie mogę nazwać demokracją – to wstrętna, nie mająca precedensu w historii hybryda, o której nie wiadomo, w jakim kierunku będzie się rozwijać… [ale] jeśli ten sojusz zwycięży, będą nas eksploatować nie przez 70, ale przez 170 lat.

Wolność zaczyna się od poszanowania cudzych praw.

Każdy kto używa metod przemocy, musi opierać się na zasadach kłamstwa.


-- pisarz rosyjski

poniedziałek, 22 maja 2017

Ken Kesey

Znalezione obrazy dla zapytania Ken kesey

W ł a d z a ! Pomyśl; im bardziej człowiek jest pomylony, tym więcej może mieć władzy! Na przykład Hitler. Aż się w głowie kręci, nie? Warto się nad tym zastanowić
(Lot nad kukułczym gniazdem)

-- amerykański pisarz

sobota, 20 maja 2017

Penn Jillette


-- amerykański iluzjonista, komediant

czwartek, 18 maja 2017

Paweł Kukiz

Mamy do czynienia z oświeconą komuną. Zamiast jednego mamy teraz do wyboru 5 PZPR-ów z 5 sekretarzami i 5 naczelnymi organami prasowymi. Cała "demokracja" polega na tym, że możemy sobie wybrać jednego z wodzów, ale nie mamy prawa decydować o posłach, a tak w rzeczywistości, nie naszych przedstawicielach, a ich żołnierzach. To wodzowie ich wybierają na etapie tworzenia list wyborczych. Więc co to za demokracja? Jeśli dziś powiem, że Tusk ma brudne buty zostanę uznany za pisiora, a gdy jutro skrytykuję Kaczyńskiego to zostanę okrzyknięty pisowskim zdrajcą. To dom wariatów.

--  polski muzyk, aktor i polityk

poniedziałek, 15 maja 2017

Margareth Thatcher

 
Problemem socjalizmu jest to, że w pewnym momencie skończą się pieniądze należące do innych ludzi.

Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy.

Leczenie brytyjskiej choroby socjalizmem było jak leczenie białaczki przy pomocy pijawek.

-- brytyjska polityk

czwartek, 11 maja 2017

David MitchellNieograniczona władza w rękach ograniczonych ludzi zawsze prowadzi do okrucieństwa.

Zaczyna się od niewiedzy. Niewiedza rodzi strach. Strach rodzi nienawiść, a nienawiść przemoc. Przemoc prowadzi do dalszej przemocy, aż każde prawo staje się jedynie tym, czego pragną najsilniejsi.

Racja jest po stronie tego, kto opłaca historyków.

Kiedy jakąś tyranię przyjmie się za normalnosć, tyrania odnosi druzgocące zwycięstwo.

Władza i pieniądz lepią się do siebie, jak miód do Kubusia Puchatka.

-- brytyjski pisarz

poniedziałek, 8 maja 2017

Mark Twain

Znalezione obrazy dla zapytania mark twain

Niczyje zdrowie, wolność ani mienie nie są bezpieczne, kiedy obraduje parlament.

Nigdy nie pozwól twojej szkole stanąć na drodze twojej edukacji.

Różnica między preparatorem zwierząt a poborcą podatkowym? Preparator zdziera tylko skórę.


-- amerykański pisarz pochodzenia szkockiego, satyryk, humorysta, wolnomularz

sobota, 6 maja 2017

Tom Palmer

Znalezione obrazy dla zapytania Tom Palmer

Państwo opiekuńcze to nie tylko zbiór utajnionych, niespójnych programów redystrybucji dochodu. Jest to przemyślana strategia polityczna, w ramach której ogranicza się zdolność ludzi ubogich do poprawy swojego losu (by ochronić uprzywilejowane grupy przed konkurencją z ich strony) w zamian za różnego rodzaju zasiłki i zapomogi, mające częściowo zrekompensować tę bolesną krzywdę. 

Państwo opiekuńcze było, jest i będzie narzędziem politycznym służącym do kontrolowania obywateli. Jego celem nie jest polepszenie warunków ich życia, lecz uczynienie z nich politycznych ignorantów, których łatwo przekupić obietnicami.

Rezultatów nie można jednak dowolnie wybierać. Wybiera się metody, w tym zasady i prawa, w nadziei, że przyniosą one pożądane skutki.

Ubóstwo jest stanem, który pojawia się wskutek niewytwarzania bogactwa - bogactwo natomiast nie pojawia się w czasie niewytwarzania biedy.

Relacje handlowe podparte wydajną produkcją i dobrowolnymi wymianami zwykle procentują systemami nierówności dynamicznych, a nie sztucznie podtrzymywanych nierówności permanentnych. 

-- amerykański publicysta i aktywista polityczny. Autor książki "Państwo opiekuńcze - kosztowne złudzenie"

czwartek, 4 maja 2017

Robert A. Heinlein

Znalezione obrazy dla zapytania Robert A. Heinlein

Demokracja to cztery wilki i owca, głosujące o obiedzie.

Vox populi, vox Dei" należy tłumaczyć: "Mój Boże! Jak mogliśmy wpakować się w coś takiego!

Historycznie rzecz biorąc, nędza jest normalną postacią ludzkiego bytu. Innowacje pomagające przekroczyć tę normę – tu i tam, kiedyś i teraz – są dziełem niezwykle małej mniejszości, najczęściej znienawidzonej i pogardzanej, często zabijanej lub skazywanej na wygnanie i niemal zawsze zwalczanej przez wszystkich „właściwie myślących”. Kiedy tej niewielkiej mniejszości nie pozwala się tworzyć bądź (jak to się czasem zdarza) kiedy zostaje ona wygnana z danego społeczeństwa, ludność ześlizguje się z powrotem w nędzę. Zjawisko to znane jest potem „brakiem szczęścia” lub „złym losem”
--
Słoń. Mysz zbudowana wg  rządowej specyfikacji. 

Wsparcie dla sztuki - gówno! Artysta wspierany przez rząd jest niekompetentną kurwą!

Tajemnica jest podstawą wszystkich tyranii. Nie siła, ale tajemnica i cenzura. 
Kiedy jakiś rząd lub jakikolwiek kościół w tej kwestii, zobowiązuje do powiedzenia swoim poddanym: tego nie możesz czytać, tego nie należy oglądać, to jest zakazana wiedza, to końcowym wynikiem jest tyrania i ucisk, niezależnie jak święte były motywy.
Potrzebna jest niewielka siła aby kontrolować człowieka, który został oszukany w ten sposób; w innym przypadku, żadna ilość przymusu nie może kontrolować wolnego człowieka, którego umysł jest wolny. Ani kajdany, ani bomba atomowa, ani cokolwiek innego. Nie można podbić wolnego człowieka; jedyne co można zrobić, to go zabić.

Jestem wolny, bo wiem, że ja sam jestem moralnie odpowiedzialny za wszystko, co robię. Jestem wolny, bez względu na to, jakie zasady mnie otaczają. Jeśli uznam je za akceptowalne, będę je znosić; jeśli uznam je za zbyt odrażające, będę je łamać. Jestem wolny, bo wiem, że ja sam jestem moralnie odpowiedzialny za wszystko, co robię.

Nie ma gorszej tyranii niż zmusić człowieka do płacenia za to, czego nie chce, tylko dlatego, że byłoby to dobre dla niego.

Nie ma żadnych niebezpiecznych broni; Niebezpieczni są tylko ludzie.

Uzbrojone społeczeństwo jest uprzejmym społeczeństwem. Maniery są ważne, gdy można stracić życie za swoje zachowanie.

Polityczne określenia - takie jak rojalista, komunista, demokrata, populista, faszysta, liberał, konserwatysta, i tak dalej - nigdy nie są podstawowymi kryteriami. Ludzkość dzieli się politycznie na ludzi, którzy chcą aby ludzie byli kontrolowani i tych, którzy nie mają takiego pragnienia. Ci pierwsi są idealistami działającymi z najwyższych motywów dla największego dobra jak największej liczby ludzi. Ci drudzy to gburowaci skąpcy, z niedostatkiem altruizmu. Ale oni są bardziej niekrępującymi sąsiadami niż pierwsza grupa.

Pierwsza zasada wolności to prawo pójścia do piekła w swoim własnym stylu.

Czy historia rejestruje jakikolwiek przykład, gdy większość miała rację?

Rząd! Trzy czwarte to pasożyty, a pozostała część to głupi partacze.

Jeśli chodzi o libertarian, byłem nim całe życie, do tego radykalnym. Można używać terminu "filozoficzny anarchista" lub "autarcha" o mnie, ale "libertarian" jest łatwiejszy do zdefiniowania i dobrze pasuje.

-- pisarz amerykański

poniedziałek, 1 maja 2017

Tomasz Gabiś

Gdzie jest wolność? Nasze europej­skie społeczeństwo poszukiwało jej od dwóch stuleci. To co znalazło, to naj­większa, najcięższa i najbardziej uciąż­liwa władza państwowa, jakiej kiedy­kolwiek doświadczyła nasza cywiliza­cja.

W demokracji członkowie społe­czeństwa są przez jeden dzień obywate­lami i przez cztery lata poddanymi.

Żaden absolutny monarcha nie miał nigdy do swojej dyspozycji sił policyj­nych porównywalnych z tymi, jakie mają nowoczesne demokracje.

Uwaga na portfele! Znowu mówią o demokracji, prawach człowieka i wrażliwości społecznej.

On jest za międzyludzką solidarnością, solidarnością jego ręki z kieszenią sąsiada.

Przedstawiciele ubezpieczeń sprzedają ubezpieczenia, przedstawiciele branży samochodowej – samochody, przedstawiciele ludu – lud.

--  publicysta i myśliciel konserwatywny

sobota, 29 kwietnia 2017

Laozi

Znalezione obrazy dla zapytania laozi

Im więcej zakazów, tym większa jest nędza ludu. Im więcej praw i przepisów, tym więcej jest rabusiów i złodziei.

Dlatego też mędrzec powiada tak:
nie robię nic, a lud się sam rozwija;
siedzę cicho, a lud sam wie, co słuszne;
nie ingeruję, a lud się sam bogaci;
nie mam żądań, a lud sam staje się nieskażony.

Doskonały władca to taki, o którego istnieniu nikt nie wie.
Nieco gorszym od niego jest taki, który się cieszy dobrą sławą.
Jeszcze gorszy jest taki, którego należy się bać.
A jeszcze gorszy jest ten, którym się gardzi.

-- filozof chiński z VI wiek p.n.e.

środa, 26 kwietnia 2017

Marek Jakubiak

Znalezione obrazy dla zapytania Marek Jakubiak

Samo gadanie do niczego nie doprowadzi. Chodzi o to, żeby się wziąć za pracę i pracować, a nie zabierać ludziom, którzy sobie zapracowali.

Pan nie ma pojęcia ile przedsiębiorca ma różnych opłat po drodze. 60% moich przychodów to są same podatki i 46 instytucji, które mnie kontrolują.

Podatek dochodowy to jest kara za pracę! Im więcej się pracuje, tym większy podatek się płaci. Skutek psychologiczny jest taki, że najlepiej nie pracować.

Budowanie takiego bolszewizmu polegającego na tym, że zabrać mu bo ma, zawsze prowadzi do zwykłego złodziejstwa, a na końcu bandytyzmu. Takie myślenie kiedyś doprowadziło do prawie 120 milionów ofiar.

-- polski przedsiębiorca, polityk

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dwight D. Eisenhower

Znalezione obrazy dla zapytania Dwight D. Eisenhower

Jeżeli chcesz totalnego bezpieczeństwa, idź do więzienia. Tam cię nakarmią, ubiorą, dadzą opiekę medyczną itd. Jedyne czego będzie brakowało to wolność.

-- amerykański dowódca wojskowy, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych

sobota, 22 kwietnia 2017

Henry David ThoreauNieposłuszeństwo jest prawdziwą podstawą wolności, posłuszni muszą być niewolnicy.

Nie urodziłem się po to, aby ktoś mnie zniewalał!

Najlepszy jest taki rząd, który w ogóle nie rządzi.

Mądry człowiek nie rzuci racji na pastwę miłosierdzia losu ani nie zapragnie, by zatriumfowała dzięki potędze większości.

Rząd jest tylko organem wybranym przez naród, aby wypełniał jego wolę; zanim jednak naród zdąży go w swych celach wykorzystać, organ ten dokonuje nadużyć i ulega deprawacji.

Rząd nigdy sam nie popierał żadnych przedsięwzięć inaczej, jak tylko przez ochocze usunięcie się im z drogi; nie on zapewnia wolność, nie on daje wykształcenie – wszystko czego dokonaliśmy, dokonaliśmy dzięki cechom charakteru właściwym Amerykanom.

Wszelkie rządy mogą służyć za przykład, jak łatwo można ludzi naciągać, jak łatwo nawet ludzie sami siebie nabierają mając na uwadze własne korzyści.

Czy obywatel powinien – choćby tylko na chwilę, choćby w najmniejszym stopniu – podporządkowywać swoje sumienie prawodawcy?; po co w takim razie każdy człowiek ma sumienie?

Mniej kosztuje mnie, pod każdym względem, narażanie się na karę za nieposłuszeństwo rządowi, aniżeli kosztowałoby mnie posłuszeństwo; gdybym je okazał, czułbym się tak, jak gdybym stracił na wartości.

Dlaczego mniejszość ma się poddawać woli większości?

Państwo nigdy celowo nie staje twarzą w twarz z ludzkim umysłem – ani z intelektem, ani z moralnością – ale tylko z ciałem i zmysłami; nie jest uzbrojone w rozum, ani w uczciwość wyższego rzędu, lecz w większą siłę fizyczną.

Całym sercem przyjmuje motto – “Taki rząd jest najlepszy, który najmniej rządzi” i chciałbym je widzieć wcielanym w życie szybciej i bardziej systematycznie. Zrealizowane prowadzi ono ostatecznie do tego, w co także wierzę -“Taki rząd jest najlepszy, który wcale nie rządzi”; i kiedy ludzie do tego dorosną, taki właśnie rząd będą posiadać. Rząd w najlepszym przypadku jest jedynie środkiem działania, lecz większość rządów jest zwykle, a wszystkie rządy są czasami złymi środkami. […] Stała armia jest tylko ramieniem stałego rządu. Sam rząd będący jedynie wybranym przez naród narzędziem do wykonywania jego woli może być tak samo przedmiotem nadużyć i deprawacji, zanim naród zacznie przezeń działać. Przykładem tego jest obecna wojna meksykańska, dzieło względnie niewielu jednostek używających stałego rządu jako swego narzędzia; na początku naród nie zgodziłby się bowiem na takie posunięcie.”
(Obywatelskie nieposłuszeństwo, 1845)

Autorytet rządu nawet takiego, któremu skłonny jestem się podporządkować – ponieważ z radością posłuszny będę tym, którzy wiedzą i potrafią działać lepiej niż ja, a w wielu względach nawet tym, którzy ani nie wiedzą ani nie potrafią działać tak dobrze – jest jeszcze nieczysty; aby był dokładnie uzasadniony, musi mieć sankcję i zgodę rządzonych Nie może mieć on żadnego czystego prawa nad moją własnością z wyjątkiem tego, które mu przyznam. Postęp od absolutnej do ograniczonej monarchii, od ograniczonej monarchii do demokracji jest postępem w kierunki prawdziwego szacunku dla jednostki. […] Nie będzie nigdy prawdziwego i oświeconego Państwa, dopóki Państwo nie zacznie uznawać jednostki za wyższą i niezależną moc, od której pochodzi cała jego własna moc i autorytet i dopóki nie zacznie jej odpowiednio do tego traktować.

-- pisarz amerykański, poeta i filozof transcendentalista