sobota, 30 grudnia 2017

John Maynard Keynes

Przy pomocy stałego procesu inflacji państwo może w tajemnicy i niepostrzeżenie konfiskować znaczną część bogactwa swoich obywateli. Ta metoda pozwala rządom nie tylko konfiskować, ale konfiskować arbitralnie; i gdy ten proceder zubaża wielu, to faktycznie wzbogaca niektórych,...Ci, którym system przynosi zyski... stają się "spekulantami", którzy są przedmiotem nienawiści, ... proces bogacenia degeneruje się do hazardu i loterii.

Lenin na pewno miał rację. Nie ma subtelniejszego, pewniejszego sposobu obalenia istniejącej podstawy społeczeństwa, niż zniszczenie waluty.
Ten proceder oddaje wszystkie ukryte siły praw ekonomicznych na usługi destrukcji, i czyni to w taki sposób, że nawet jeden człowiek na milion nie jest w stanie tego rozpoznać.

-- angielski ekonomista

czwartek, 28 grudnia 2017

David A. Andrade

Nie istnieje żaden obszar, który byłby wolny od machinacji państwa. Znajduje ono drogę do każdej fabryki i każdego sklepu. Jednak Anarchii z jej sokolim wzrokiem nie umknie żaden jego krok i tak też być powinno, albowiem "ceną wolności jest wieczna czujność". Anarchia głosi, iż przedsiębiorcy, tak jak wszyscy inni ludzie powinni zostać pozostawieni w spokoju, by mogli sami kierować swoimi sprawami i że żadne podstępne ustawy o warunkach zatrudnienia i ośmiogodzinnym dniu pracy nie powinny im w tym przeszkadzać. Nie powinna też istnieć żadna instytucja określająca kto powinien mieć prawo pracować, a kto nie, niezależnie od tego czy jest on Anglikiem, Chińczykiem, czy przedstawicielem jakiejkolwiek innej nacji. Anarchia głosi, iż żaden rząd nie powinien ingerować w stosunki handlowe jednostek i narodów i że każdy powinien móc zawierać umowy z kimkolwiek tylko zechce i wymieniać się dobrami jakimi tylko zapragnie. Każdy powinien sam decydować o tym jak dzielić swoją pracę i mieć prawo do prowadzenia swych interesów równocześnie na całym świecie jeśli taka jest jego wola. W tym względzie, jak i w każdym innym, anarchia zadowala się niczym innym, jak całkowicie wolnym handlem. Każdy pracownik powinien swobodnie rozporządzać produktami swej pracy i żadne "państwo" nie powinno go obrabiać z ich części, tak jak to robi obecnie w drodze przymusowego opodatkowania.
1886r.

-- księgarz, anarchista

poniedziałek, 25 grudnia 2017

Voltaire

Znalezione obrazy dla zapytania Volter

Człowiek wolny idzie do nieba taką drogą, jaka mu się podoba.

Wolność moja kończy się tam, gdzie zaczyna twoja.

Jest rzeczą niebezpieczną mieć rację w sprawach w których elity się mylą.

-- Volter właśc. François-Marie Arouet – francuski pisarz epoki oświecenia, filozof, dramaturg i historyk

sobota, 23 grudnia 2017

Evelyn Beatrice Hall

Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę broniła twego prawa do ich głoszenia.

-- brytyjska pisarka

czwartek, 21 grudnia 2017

Marie von Ebner-Eschenbach

Syci niewolnicy są najzacieklejszymi wrogami wolności.

-- pisarka austriacka

poniedziałek, 18 grudnia 2017

David Hume

Znalezione obrazy dla zapytania David Hume

Rzadko kiedy całą wolność traci się od razu.

-- szkocki filozof, historyk i ekonomista

sobota, 16 grudnia 2017

Erich Streissler

Idea wolnego rynku nie opiera się - tak jak teorie socjalistyczne - na utopijnych czy wyidealizowanych założeniach - nie zakłada ani możliwości ostatecznego przezwyciężenia niedoboru i rzadkości dóbr, ani zdolności planistów społecznych do zawieszenia obowiązywania praw ekonomicznych. Najważniejsze jest jednak to, że nie bazuje na wyidealizowanym obrazie człowieka, nie wierzy w potencjalną dobroć i mądrość wszystkich ludzi, które się urzeczywistnią w nowym społeczeństwie w bliżej niedookreślonej przyszłości. Teoretyczna koncepcja wolnorynkowego kapitalizmu jest paradygmatem antyutopii.

-- austriacki ekonomista

czwartek, 14 grudnia 2017

William Lecky

Jedną z pierwszych oznak, że jakiś barbarzyński kraj przyjął obyczaje zachodniej cywilizacji, jest zazwyczaj stworzenie długu publicznego.

-- angielski historyk i filozof, przedstawiciel pozytywizmu

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Albert Venn Dicey

Korzystne efekty interwencji państwowej, zwłaszcza w formie aktów prawnych, są bezpośrednie, natychmiastowe, i że tak powiem, widzialne, podczas gdy złe efekty są stopniowe, pośrednie i znajdują się poza polem widzenia... W związku z tym większość ludzi musi, prawie z konieczności, patrzeć z nadmiernym uznaniem na rządowe interwencje.

-- angielski prawnik konstytucjonalista

sobota, 9 grudnia 2017

Eugene McCarthy

Przed biurokracją ratuje nas jedynie jej nieefektywność.

-- amerykański polityk

czwartek, 7 grudnia 2017

Stanislav Komarek

Do ucisku jakiegokolwiek rodzaju potrzeba zawsze dwojga - jednego, który uciska, i drugiego, który się daje. 

-- czeski biolog, filozof, pisarz

poniedziałek, 4 grudnia 2017

Vladimir Volkoff

Aleksander pochodził z rodziny, w ktorej posiadanie broni uznane było przez stulecia za coś oczywistego, nie tyle ze względu na bezpieczeństwo, co dla poczucia godności człowieka(...) Broń to coś więcej niż broń: to decyzja, duma, szansa ofiarowana odwadze, poleganie na samym sobie, patrzenie losowi prosto w oczy.
  ("Montaż")

-- pisarz francuski poch. rosyjskiego

sobota, 2 grudnia 2017

Chris Tame

Gdyby ktoś co miesiąc kradł ci dwie trzecie twojego dochodu, nie wahałbyś się nazwać go bandytą. A przecież robi to państwo. Różnica między państwem a bandytą polega jedynie na tym, że państwo jest mniej uczciwe – złodziej przynajmniej nie mówi, że cię okrada dla twojego dobra.

-- brytyjski dziennikarz, pisarz, libertarianin

czwartek, 30 listopada 2017

Ferdynand Zweig

Znalezione obrazy dla zapytania Ferdynand Zweig
Wolność jest najtańszą, najskuteczniejszą i najlepszą sztuką rządzenia i gospodarowania.

-- polski ekonomista i socjolog

poniedziałek, 27 listopada 2017

Andriej Sacharow

Znalezione obrazy dla zapytania Andriej Sacharow

Wolność myśli jest jedyną gwarancją obrony przed zakażeniem ludzi masowymi mitami, które za sprawą nieuczciwych hipokrytów i demagogów mogą doprowadzić do krwawej dyktatury.

-- radziecki fizyk jądrowy, działacz polityczny

sobota, 25 listopada 2017

Allan Bloom

Najbardziej udaną tyranią jest nie ta, która w celu zniewolenia używa siły, lecz ta, która odbiera wszelką wiedzę na temat tego jak wygląda wolność, czyniąc ją niepojętą, ta, która odbiera wszelką świadomość tego, że istnieją inne drogi, ta, która odbiera poczucie jakiejkolwiek zewnętrznej rzeczywistości.

-- amerykański filozof polityczny

czwartek, 23 listopada 2017

Joaquin „El Chapo” Guzman Loera

Nie mógłbym zostać tak cholernie bogaty, gdyby nie George Bush, George Bush Jr, Ronald Reagan, a nawet El Presidente Obama, bo żaden z nich nie ma jaj, aby przeciwstawić się wielkim pieniądzom, które chcą, aby ten towar był nielegalny. Z głębi serca, chcę powiedzieć – gracias amigos – zawdzięczam wam moje imperium.

--  meksykański baron narkotykowy

poniedziałek, 20 listopada 2017

Patrick Jake O'Rourke

Kiedy legislatorzy ustanawiają prawa kupna i sprzedaży, pierwszą rzeczą, która zostanie kupiona i sprzedana, będą legislatorzy.

Nigdy nie pozwól, by ludzie, którzy kontrolują pieniądze, byli tymi samymi ludźmi, którzy kontrolują broń.
--
To nie jest rosnąca lista praw: "prawo" do edukacji, "prawo" do opieki zdrowotnej, "prawo" do żywności i mieszkania. To nie jest wolność, to zależność. To nie są prawa, to są niewolnicze racje - siano i stodoła dla ludzkiego bydła. 

Oddanie władzy i pieniędzy rządowi jest jak danie whisky i kluczyków do samochodu nastolatkom.

W wolnym społeczeństwie istnieją tylko dwie zasady rządzenia: Pilnuj własnego biznesu. Trzymaj ręce przy sobie.

Jest tylko jedno podstawowe prawo człowieka, prawo do robienia tego o co do cholery proszę. A wraz z nim jest jedyny podstawowy obowiązek ludzki, obowiązek ponoszenia konsekwencji.

-- amerykański dziennikarz i satyryk

sobota, 18 listopada 2017

John Ronald Reuel Tolkien

Znalezione obrazy dla zapytania John Ronald Reuel Tolkien

Aresztowałbym każdego człowieka, który bodaj używa słowa ‚państwo’, a w przypadku niechęci skorzystania z szansy odwołania poglądów, za uporczywość przeprowadziłbym egzekucję!

Moje polityczne poglądy skłaniają się coraz bardziej ku Anarchii (rozumianej filozoficznie nie, oznaczającej zniesienie kontroli a nie brodatych facetów z bombami) – lub ku „niekonstytucyjnej” Monarchii. Skłonny byłbym zamknąć każdego, kto używa słowa „państwo” w innym znaczeniu niż nieożywiona dziedzina Anglii i jej mieszkańców – bez władzy, praw ni woli (…). Właściwym podmiotem ludzkich badań jest tylko sam człowiek, a najbardziej niewłaściwym zadaniem dla kogokolwiek, nawet dla świętych (którzy w każdym razie nie zamierzali się go podejmować), jest przewodzenie innym ludziom. Ni jeden z miliona nie nadaje się do tego, a już najmniej ci, którzy szukają sposobności.
Tolkien

-- brytyjski pisarz ("Władca pierścieni") oraz profesor filologii

czwartek, 16 listopada 2017

Gary Oldman

Znalezione obrazy dla zapytania gary oldman

Jestem prawdopodobnie libertarianinem, gdybym musiał wybrać jakąś kategorię. Ale nikt nie mówi o takich sprawach, z oczywistych powodów.

-- brytyjski aktor, scenarzysta, reżyser

wtorek, 14 listopada 2017

Mary J. Ruwart


Dopóki rząd ma prawo regulować działalność korporacji, korporacje będą kontrolować rząd, finansując polityków, którzy będą działać zgodnie z ich oczekiwaniami. Wolny rynek zapobiega lobbingowi, odbierając władzę którą korporacje mają nad rządem! Jedynym sposobem uniknięcia nieuczciwych wpływów bogatych obywateli nad rządem, jest zaprzestanie używania siły fizycznej wobec pokojowych ludzi. Kiedy rząd może faworyzować jedną grupę nad drugą, bogaci zawsze wygrają, ponieważ mogą "kupić" więcej korzyści, jawnych lub ukrytych, niż biedni.

Libertarianizm ma prostą etykę, którą nauczyliśmy się jako dzieci: nie uderzaj pierwszy, nie kradnij i nie oszukuj, nie zapominaj o swoich obietnicach. Jeśli nieświadomie nie stosujesz tych zasad, musisz zadośćuczynić za swoje szkody. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, po prostu bronisz się przed agresorem i masz prawo do odszkodowania. Ta prosta filozofia działa w grupie tak samo jak indywidualnie, i prowadzi do pokojowego i zamożnego świata.

Myślisz, że palenie flagi wykazuje brak szacunku wobec tych, którzy walczyli o zachowanie naszych wolności. Karanie demonstrantów pokazuje jeszcze głębszy brak szacunku dla ideałów, za które ci ludzie zginęli. Nienaruszona flaga jest bezwartościowa, jeśli nie jest już wolnością. Flaga spalona na popiół wzmacnia pamięć, czym dokładnie jest wolność ....

Szwajcarzy są najlepszymi praktykującymi ideę nieagresji. Szwajcarskie urzędy są posadami w niepełnym wymiarze godzin. Większość decyzji podejmowanych jest na poziomie kantonu. Szwajcarski dochód na głowę jest najwyższy na świecie, wykazując, że nieagresywność przynosi korzyści. Jak szwajcarzy przyjęli stosunkowo nieagresywną konstytucję w agresywnym świecie? W połowie XIX w. skopiowali amerykańską konstytucję i trzymali się jej!

Rządowa przemoc stworzyła większość ubóstwa na świecie. Próbując złagodzić ubóstwo, przemoc prowadzi do ubożenia biednych. Agresja powoduje ubóstwo i konflikty w naszym mieście, państwie i narodzie, tak samo jak w naszym sąsiedztwie.

-- naukowiec i libertariańska publicystka, autorka książki "Healing Our World."

sobota, 11 listopada 2017

Tacyt

Znalezione obrazy dla zapytania Tacyt
Im bardziej chore państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń.

-- jeden z najznakomitszych historyków rzymskich

czwartek, 9 listopada 2017

Leonard Schapiro

Prawdziwym celem propagandy nie jest przekonać ani do czegoś namówić, ale wytworzyć jednolity wzór publicznych wypowiedzi, tak aby już pierwszy, najdrobniejszy ślad nieortodoksyjnej myśli odczuwany był jako zgrzytliwy dysonans.

-- brytyjski historyk, sowietolog

poniedziałek, 6 listopada 2017

Zarko Petan

Zawsze kiedy czytam Kafkę, jestem zdumiony, jak idylliczne było życie w tamtych czasach.

Ładne czasy nastąpiły! Najpiękniejszym prezentem jest już, kiedy człowiekowi nic nie zabiorą.

Wszystko jest u nas na opak: opodatkowali rozum zamiast głupoty.


To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację.

Jest pan za demokracją? Tak, jeżeli nie mam innego wyboru


-- słoweński pisarz, eseista, scenarzysta oraz reżyser teatralny i filmowy

http://www.tomaszgabis.pl/2012/03/28/zarko-petan-„aforyzmy”/

sobota, 4 listopada 2017

Osho

W chwili, gdy przestajesz bać się opinii innych ludzi przestajesz być owcą, stajesz się lwem. Wielki ryk rodzi się w twoim sercu, ryk wolności.

-- współczesny hinduski guru, nauczyciel i mistrz duchowy

czwartek, 2 listopada 2017

Antonio Negri

Jestem absolutnie przekonany, że za 50 lat system parlamentarny nie będzie już funkcjonował. Amerykański model demokracji od dawna jest przestarzały. (...) Dowcip polega na tym, że podczas gdy świat się zmienia, my trzymamy się schematów mających co najmniej sto lat. Na przykład opór wobec faszyzmu. Jasne, faszyzm istnieje, ale dzisiaj jest nim system demokratyczny. Musimy mieć wreszcie odwagę to rozpoznać.

( w wywiadzie dla "Frankfurter Rundschau", styczeń 2010 )

-- włoski etyk i marksistowski filozof polityczny i pisarz

poniedziałek, 30 października 2017

Adam Wielomski

To, że ktoś jest nacjonalistą nie wiele nam mówi czy jest za monarchią czy za republiką; za konkordatem, teokracją czy za państwem laickim; za prywatyzacją kopalń czy przeciwko; za wolnym rynkiem czy przeciwko niemu? Każdy, nawet przeciwstawny pogląd łatwo jest uzasadnić „dobrem narodu” i aplikować go jako „nacjonalistyczny”. Dlatego nie istnieje coś takiego jak „nacjonalizm”. Są tylko „nacjonalizmy”, czyli doktryny, gdzie idea narodu łączy się z rozwiązaniami konserwatywnymi, liberalnymi, socjalistycznymi, faszystowskimi, etc. Tylko libertarianizm i anarchizm nie mogą łączyć się z nacjonalizmem, ponieważ są nominalistyczne (skrajnie indywidualistyczne) i nie uznają tzw. bytów ogólnych, np. narodu.​

-- polski politolog, historyk idei

sobota, 28 października 2017

Artur Schopenhauer


W roli autorytetów wystąpić też mogą powszechnie żywione przesądy (…); i ludzie nawet najbardziej absurdalną opinię łatwo uznają za swoją, jeśli tylko uda się ich przekonać, iż takie jest ogólne przekonanie. Przykład wpływa i na ich myśli i na działania. Są niczym owce, które za wiodącym stado baranem pójdą wszędzie i łatwiej im umrzeć niż myśleć.Osobliwe to doprawdy, że powszechność jakiegoś mniemania tak wielkie ma dla nich znaczenie, skoro na sobie samych mogliby zaobserwować, że przyjmuje się opinie tylko mocą przykładu, a bez żadnego ich rozważenia. Tego wszelako nie dostrzegają, gdyż brak im jakiejkolwiek samowiedzy [A. S. Erystyka].

Kto się bowiem nią [dumą narodową] odznacza, ten zdradza brak cech indywidualnych, z których mógłby być dumny. […] Kto ma wybitne zalety osobiste, ten raczej dostrzeże braki własnego narodu, ponieważ ma je bezustannie przed oczyma. Każdy jednak żałosny dureń, który nie posiada nic na świecie, z czego mógłby być dumny, chwyta się ostatniej deski ratunku, jaką jest duma z przynależności do danego akurat narodu; odżywa wtedy i z wdzięczności gotów jest bronić rękami i nogami wszystkich wad i głupstw, jakie naród ten cechują
Doprawdy, nie ma tak absurdalnego poglądu, którego ludzie by nie przyjęli jako własny, o ile tylko potrafi im się wmówić, że pogląd ten został przyjęty przez ogół.

-- filozof niemiecki

czwartek, 26 października 2017

Ernst Junger

Znalezione obrazy dla zapytania Ernst Junger
Tutaj stało się dla mnie pewne to, w co często wątpiłem: byli jeszcze wśród nas szlachetni, w których sercach żyła i znajdowała potwierdzenie świadomość wielkiego ładu. Jako, że wzniosły przykład prowadzi nas do naśladowania, poprzysiągłem sobie (…), że w przyszłości raczej padnę samotnie z wolnymi, niż pójdę z niewolnikami w pochodzie triumfalnym.

Anarchista buntuje się przeciw „niesprawiedliwości” współczesnego świata, przeciw „nędzy”, „wyzyskowi”, „zniewoleniu” (…) Anarcha buntuje się natomiast przeciw całemu światu, całemu systemowi współczesnej cywilizacji. Anarcha ma odwagę powiedzieć „nie” wszystkim normom, zasadom i wartościom, w które wierzy zdegenerowana ludzkość. Anarcha odrzuca z pogardą „prawa człowieka”, „wolność”, „demokrację”, „pokój”, „humanizm”, „miłość”, „tolerancję”. „braterstwo”, „równość” i wszystkie inne fetysze i magiczne zaklęcia naszych czasów. Anarcha nie chce nikogo przekonywać, nie chce nikogo prowadzić ani porywać do walki… Anarcha jest samotnikiem, jest samotnym myśliwym wędrującym po bezdrożach chaosu, Anarcha to samotny wilk – nie potrzebuje wyznawców, obca jest mu i wstrętna mentalność stada. Anarcha nie chce niczego ulepszać ani tworzyć nowych światów. Dla Anarchy wartość ma tylko jego bunt – bunt będący wyrazem jego najgłębszej istoty, Anarcha pragnie tylko niszczyć murszejący porządek rzeczy, pragnie przyspieszyć procesy upadku, chce aby ostateczna pożoga ogarnęła świat, by wreszcie ponad zgliszczami mógł powiać mroźny podmuch Nieznanego…


Długie okresy spokoju sprzyjają pewnym złudzeniom optycznym. Należy do nich założenie, że nienaruszalność mieszkania ma swe źródło w konstytucji, jest przez nią gwarantowana. W rzeczywistości opiera się ona na ojcu rodziny, który w towarzystwie swych synów, pojawia się w drzwiach z siekierą.

My nie domagamy się powszechności. Odrzucamy ją, od powszechnych prawd i praw człowieka przez powszechne wykształcenie, do powszechnego obowiązku służby wojskowej, do powszechnego prawa wyborczego i powszechnej nikczemności. 


-- niemiecki pisarz
http://www.ernst-juenger.org/p/anarch-quotes-from-eumeswil.html

poniedziałek, 23 października 2017

Karl Hess

Znalezione obrazy dla zapytania Karl Hess
Ekstremizm w obronie wolności nie jest złem, umiarkowanie w dążeniu do sprawiedliwości nie jest cnotą.
(dla Barry Goldwater za Cycero)
--
Kiedy składasz swoją wiarę w dowolnej sprawie w wielkim rządzie, prędzej czy później skończysz jako apologeta masowego mordu.

Rewolucja wybucha, gdy ofiary przestają współpracować.

W społeczeństwie leseferyzmu, nie może istnieć żadna instytucja publiczna używająca przemocy do ochrony ludzi przed nimi samymi. Od innych ludzi (przestępców), tak. Od samego siebie, nie.

Kochałem wykształcenie, dlatego spędziłem tak mało czasu jak to możliwe w szkole.

-- amerykański filozof polityki, dziennikarz, jeden z współtwórców anarchokapitalizmu

sobota, 21 października 2017

Christopher Cantwell

Znalezione obrazy dla zapytania Christopher Cantwell
Barack Obama może wypowiadać się o swoim dziwacznym egalitarnym porządku przez cały dzień, tak długo, jak długo nie wysyła zabójców do mojego domu. Kongres i dowolny inny etatystyczny organ polityczny stanie się zupełnie bezsilny i bezsensowny w przypadku likwidacji policji.

Żyjemy w fizycznym wszechświecie, który nie jest mniej lub bardziej wolny niż świat, który mamy nadzieję zobaczyć w przyszłości, po prostu mamy bardzo poważny problem przestępczości zorganizowanej, którą większość ludzi nazywa "rządem".

-- amerykański publicysta, anarchista
christophercantwell.com

czwartek, 19 października 2017

Franz OppenheimerIstnieją dwa fundamentalnie przeciwne sposoby, którymi człowiek chcąc się wyżywić, może pozyskać środki zaspokajające jego potrzeby. Są to praca i grabież, własna praca i dokonane siłą przejęcie owoców cudzej pracy.

Każdy człowiek, który oddaje pieniądze w ręce (tak zwanego) „rządu”, oddaje w jego ręce miecz, który będzie użyty przeciw niemu samemu do wydarcia odeń większej ilości pieniędzy, a także do utrzymania go w poddaniu arbitralnej woli tego „rządu”;
Ci, którzy zabierają jego pieniądze bez jego zgody, użyją ich do dalszego obrabowywania i zniewalania, jeśli ośmieli się w przyszłości opierać ich żądaniom;
Jest zupełnym absurdem przypuszczenie, że jakakolwiek grupa ludzi mogłaby zabierać pieniądze jakiegoś człowieka bez jego zgody w celu, jak sami twierdzą, chronienia go; dlaczego oni mieliby otaczać kogoś ochroną, jeśli sam zainteresowany sobie tego nie życzy? Wierzyć w tą ochronę, jest takim samym absurdem, jak wiara, że złodzieje zabierają pieniądze po to, by kupić okradzionemu jedzenie czy ubranie;
Jeśli jakiś człowiek chce „ochrony”, sam potrafi się o to zwrócić i nikt nie ma jakiegokolwiek powodu rabować go w celu „chronienia” go wbrew jego woli.
--
Państwo w swoim początku, zasadniczo i prawie całkowicie w ciągu pierwszych faz swojego istnienia, jest instytucją społeczną, narzuconą przez zwycięską grupę ludzi na pokonanych, z wyłącznym celem kontrolowania dominacji zwycięskiej grupy ponad zwyciężonych i zabezpieczania się przed buntem od wewnątrz i atakami z zewnątrz. Teologicznie, to panowanie nie ma innego celu niż ekonomiczną eksploatację pokonanych przez zwycięzców.

-- socjolog, ekonomista i politolog