czwartek, 30 marca 2017

Andrzej Sapkowski

Znalezione obrazy dla zapytania Andrzej Sapkowski

Zło to zło, Stregoborze - rzekł poważnie wiedźmin wstając. - Mniejsze, większe, średnie, wszystko jedno, proporcje są umowne a granice zatarte. Nie jestem świątobliwym pustelnikiem, nie samo dobro czyniłem w życiu. Ale jeżeli mam wybierać pomiędzy jednym złem a drugim, to wolę nie wybierać wcale.​
(Mniejsze zło)

- W tym mieście - Geralt ogryzł grzbiet sardynki i wypluł płetwę - broń jest zakazana, przybyszom broń się odbiera. Wygląda na to, że tylko bandyci mogą tu chadzać uzbrojeni.
(Sezon Burz)


Trzeba skończyć z samowładną tyranią, wprowadzić monarchię konstytucyjną, a po niej demokrację...
- Co?
- Ludowładztwo. Ustrój, w którym rządził będzie lud, Ogół obywateli wszystkich stanów, poprzez wyłonionych w uczciwych wyborach najgodniejszych i najuczciwszych reprezentantów...
Rience ryknął śmiechem. Zaśmiał się dziko Bonhart. Serdecznie, choć trochę skrzekliwie, zaśmiał się z ksenoglozu czarodziej Vilgefortz. Wszyscy trzej długo śmiali się i rechotali, roniąc łzy jak grochy. 
(– Wieża Jaskółki)

Myślałem prędzej nierządem się parać i w domy publiczne inwestować. Wśród polityków się obracałem i licznych poznałem. I przekonałem się, że lepiej przestawać z kurwami, bo kurwy mają chociaż jakiś swój honor i jakieś zasady.

-- polski pisarz fantasy

poniedziałek, 27 marca 2017

Wojciech Popiela

Z roku na rok pozbawiani jesteśmy przez państwo kolejnych obszarów wolności, a tylko wolność wyboru pozwala doprowadzać oszustów do bankructwa.

-- polityk, były prezes UPR

sobota, 25 marca 2017

György Spiró

Znalezione obrazy dla zapytania György Spiró

Powiedzmy, że mam na coś własny pogląd, biorę udział w głosowaniu i pozostaję w mniejszości. Godząc się w ogóle na uczestniczenie w tej grze, uznaję, że podlegam władzy większości. Czyli i tak popieram większość, nawet jeśli przypadkiem się z nią nie zgadzam. Tak więc demokracja jest szwindlem.

-- pisarz węgierski

czwartek, 23 marca 2017

Bob Marley

Znalezione obrazy dla zapytania bob marley

To nie my jesteśmy przeciwko systemowi, tylko system przeciwko nam.

--  jamajski wokalista, wykonawca muzyki reggae

poniedziałek, 20 marca 2017

Henry Hazlitt


Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać nie tylko a bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu; by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.

Żadna inflacja w historii nie osiągnęła nic ponad dewaluacje pieniądza, redystrybucję zysków i strat, dezorganizację produkcji i gospodarczą demoralizację. Tak było zawsze, niezależnie od tego, czy zaczniemy od Rzymu, czy Johna Lawa i jego fałszerskiego schematu. I w podręcznikach do historii dzisiejszy okres będzie kiedyś oceniany zapewne tak samo.
--
Gdy Aleksander Wielki odwiedził filozofa Diogenesa i zapytał, czy mógłby coś dla niego zrobić, Diogenes podobno odpowiedział: „Tak, stań trochę bardziej z boku między mną a słońcem”. To jest to, czego każdy obywatel ma prawo zażądać od swego rządu.

„Sektor prywatny” gospodarki jest w rzeczywistości sektorem dobrowolnym; a „sektor publiczny” jest w rzeczywistości sektorem przymusu.

Kiedy rząd udziela pożyczek lub dotacji dla przedsiębiorstw, to opodatkowuje zyskowne prywatne firmy w celu wsparcia tych nieudolnych.

Całą ewangelię Karola Marksa można streścić w jednym zdaniu: Nienawidź tych ludzi, którym jest lepiej niż tobie. W żadnych okolicznościach nie przyznawaj, że czyjś sukces może być wynikiem jego własnych wysiłków, jego wkładu produkcyjnego na rzecz całej społeczności. Zawsze przypisuj ten sukces eksploatacji, oszukiwaniu, mniej lub bardziej otwartemu rabunkowi innych. Nigdy w żadnych okolicznościach nie przyznawaj, że własne porażki mogą być rezultatem twojej słabości albo że porażki kogokolwiek innego mogą wynikać z jego własnych wad - jego lenistwa, niekompetencji, braku przezorności lub głupoty.

Ekonomia jest nękana przez więcej mitów niż jakakolwiek inna dziedzina znana człowiekowi. To nie przypadek. Trudności związane z przedmiotem byłyby wielkie w każdym przypadku, ale są mnożone tysiąckrotnie przez czynnik, który jest bez znaczenia w, powiedzmy, fizyce, matematyce i medycynie – szczególną obronę egoistycznych interesów.

Zły ekonomista widzi tylko to, co od razu rzuca się w oczy; dobry ekonomista patrzy także dalej. Zły ekonomista widzi tylko bezpośrednie konsekwencje proponowanego kursu; dobry ekonomista patrzy także na długofalowe i pośrednie efekty. Zły ekonomista widzi tylko skutki danej polityki dla jednej określonej grupy; dobry ekonomista pyta również, jakie będą efekty polityki we wszystkich grupach.

„Zaletą” nauczania Keynesa jest to, że chwalił niegospodarność, lekkomyślne wydatki, niezbilansowane budżety, i dlatego jest tak wielce lubiany przez polityków u władzy. 

-- publicysta, autor "Ekonomii w jednej lekcji"

sobota, 18 marca 2017

John Stuart Mill

Znalezione obrazy dla zapytania john mill

Geniusz ludzki może oddychać swobodnie tylko w atmosferze wolności.


Żaden rząd utworzony przez demokrację lub liczną arystokrację nie wzniósł się nigdy, i nawet wznieść nie mógł ponad mierność.


Ludzkość zyskuje więcej, pozwalając żyć każdemu wedle jego upodobania, niż zmuszając każdego, by żył wedle upodobania pozostałych.


-- angielski filozof, politolog i ekonomista. Uważany jest za twórcę liberalizmu demokratycznego

czwartek, 16 marca 2017

Andrzej Majewski

Znalezione obrazy dla zapytania Andrzej Majewski pisarz

Demokracja jest najbardziej zawoalowaną formą tyranii.

Dobrze zorganizowaną grupę przestępczą nazywamy mafią, najlepiej zorganizowaną mafię, nazywamy państwem.

Despotie oparte są na tchórzach, demokracje na głupcach.

Polityka to sztuka podejmowania błędnych decyzji.

Polityka to wielka sztuka. Trzeba ludzi przekonać, że muszą płacić za to, że się ich okrada.

Politycy od złodziei różnią się nie środkami tylko celami. Politycy mają dużo większe cele.

Politycy z nonszalancją trzymają ręce w kieszeniach i to zwykle w nieswoich.

Jeśli okradasz nielicznych , to jesteś złodziejem. Jeśli masz większe ambicje – zostań politykiem.

Ci najubożsi obywatele, którzy pragną państwa opiekuńczego, nie rozumieją, że to oni będą musieli opiekować się sprytniejszymi od siebie.

Wczesne totalitaryzmy były zbudowane na sile, dwudziestowieczne na idei. Systemy totalitarne dwudziestego pierwszego wieku opierać się będą na pieniądzu.

To zadziwiające, że najbardziej jak dotąd udany system społeczno- gospodarczy- kapitalizm, opiera się na zazdrości, żądzy zysku i drapieżności, podczas gdy skompromitowany komunizm opierał się na altruizmie, społecznej sprawiedliwości i wspólnocie.

Każdy rząd to spółka z nieograniczoną nieodpowiedzialnością.

-- polski aforysta, pisarz, fotograf i scenarzysta.
http://www.andrzejmajewski.com/aforyzmy/polityka/

poniedziałek, 13 marca 2017

Hernando de Soto

Znalezione obrazy dla zapytania Hernando de Soto

Kapitalizm libertariański oparty na własności prywatnej to jedyny system kompatybilny z naturą człowieka. 

Popieram rząd ograniczony w maksymalnym możliwym stopniu, wliczając w to nawet brak państwa. 

Aktualny stan rzeczy faworyzuje najniższe i najbardziej perwersyjne skłonności ludzkie. 

Definiuję socjalizm, jako każdy system instytucjonalnej agresji skierowanej przeciwko wolnej przedsiębiorczości. 

Socjalizm to błąd intelektualny.

--  peruwiański ekonomista

sobota, 11 marca 2017

Krzysztof Habich

Uczciwi obywatele godzą się na istnienie państwa, bo wiedzą, że ono obroni ich choćby przed złodziejami. Jakże gorzko się rozczarowują, kiedy państwo okazuje się złodziejem największym, z jedną tylko różnicą: rabusie przyznają, że zabierają dla siebie. A państwo mówi, że zabiera dla innych, poszkodowanych przez los. (...) Związek z państwem polega bowiem na tym, że pewne jest tylko to, iż trzeba dać. Natomiast czy cokolwiek się otrzyma w zamian jest absolutnie niezwiązane z tym, ile się dało i czy w ogóle dało się cokolwiek.

-- polski przedsiębiorca, publicysta 

czwartek, 9 marca 2017

Tadeusz Kotarbiński


Anarchia – każdy jest suwerenny, demokracja – nikt nie jest suwerenny, monarchia – jeden jest suwerenny.

-- polski filozof, logik i etyk

poniedziałek, 6 marca 2017

Pompejusz

Znalezione obrazy dla zapytania Pompejusz

Ktokolwiek wchodzi do domu tyrana, jest jego niewolnikiem, choćby przybył wolny.

-- rzymski polityk i dowódca wojskowy

sobota, 4 marca 2017

Frank Herbert

Znalezione obrazy dla zapytania Frank Herbert

Wszystkie rządy napotykają ten sam, wciąż powracający problem: władza przyciąga patologiczne osobowości. Władza nie psuje tych ludzi, ona jest magnesem na ludzi zepsutych. Tacy ludzie mają skłonności do upajania się przemocą. Szybko staje się ona ich nałogiem.
(Diuna)

-- amerykański pisarz science fiction

czwartek, 2 marca 2017

José Ortega y Gasset

Znalezione obrazy dla zapytania José Ortega y Gasset

To jest zjawisko nowe, wcześniej nieznane. Człowiek masowy wierzy w to, że państwo to on, i coraz usilniej dąży do tego, by za jego pomocą niszczyć pod jakimkolwiek pretekstem wszelkie twórcze mniejszości, które mu przeszkadzają, i to we wszystkich dziedzinach życia, w polityce, ideologii, przemyśle. Rezultaty tych dążeń okażą się fatalne. Społeczna żywiołowość będzie stale łamana przez interwencję państwa; nie będzie mogło zakiełkować żadne nowe ziarno. Społeczeństwo będzie musiało żyć dla państwa; człowiek dla machiny rządowej. 

Etatyzm jest wyższą formą, jaką przybierają gwałt i bezpośrednie działanie, kiedy już zostaną ustanowione jako normy.
--
To jest największe niebezpieczeństwo, które dziś zagraża cywilizacji: interwencja państwa, we wchłanianie wszystkich spontanicznych działań społecznych przez państwo; to znaczy, spontanicznego działania, które w dłuższej perspektywie podtrzymuje, ożywia i pobudza ludzkie losy.

-- filozof i eseista hiszpański