sobota, 29 kwietnia 2017

Laozi

Znalezione obrazy dla zapytania laozi

Im więcej zakazów, tym większa jest nędza ludu. Im więcej praw i przepisów, tym więcej jest rabusiów i złodziei.

Dlatego też mędrzec powiada tak:
nie robię nic, a lud się sam rozwija;
siedzę cicho, a lud sam wie, co słuszne;
nie ingeruję, a lud się sam bogaci;
nie mam żądań, a lud sam staje się nieskażony.

Doskonały władca to taki, o którego istnieniu nikt nie wie.
Nieco gorszym od niego jest taki, który się cieszy dobrą sławą.
Jeszcze gorszy jest taki, którego należy się bać.
A jeszcze gorszy jest ten, którym się gardzi.

-- filozof chiński z VI wiek p.n.e.

środa, 26 kwietnia 2017

Marek Jakubiak

Znalezione obrazy dla zapytania Marek Jakubiak

Samo gadanie do niczego nie doprowadzi. Chodzi o to, żeby się wziąć za pracę i pracować, a nie zabierać ludziom, którzy sobie zapracowali.

Pan nie ma pojęcia ile przedsiębiorca ma różnych opłat po drodze. 60% moich przychodów to są same podatki i 46 instytucji, które mnie kontrolują.

Podatek dochodowy to jest kara za pracę! Im więcej się pracuje, tym większy podatek się płaci. Skutek psychologiczny jest taki, że najlepiej nie pracować.

Budowanie takiego bolszewizmu polegającego na tym, że zabrać mu bo ma, zawsze prowadzi do zwykłego złodziejstwa, a na końcu bandytyzmu. Takie myślenie kiedyś doprowadziło do prawie 120 milionów ofiar.

-- polski przedsiębiorca, polityk

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dwight D. Eisenhower

Znalezione obrazy dla zapytania Dwight D. Eisenhower

Jeżeli chcesz totalnego bezpieczeństwa, idź do więzienia. Tam cię nakarmią, ubiorą, dadzą opiekę medyczną itd. Jedyne czego będzie brakowało to wolność.

-- amerykański dowódca wojskowy, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych

sobota, 22 kwietnia 2017

Henry David ThoreauNieposłuszeństwo jest prawdziwą podstawą wolności, posłuszni muszą być niewolnicy.

Nie urodziłem się po to, aby ktoś mnie zniewalał!

Najlepszy jest taki rząd, który w ogóle nie rządzi.

Mądry człowiek nie rzuci racji na pastwę miłosierdzia losu ani nie zapragnie, by zatriumfowała dzięki potędze większości.

Rząd jest tylko organem wybranym przez naród, aby wypełniał jego wolę; zanim jednak naród zdąży go w swych celach wykorzystać, organ ten dokonuje nadużyć i ulega deprawacji.

Rząd nigdy sam nie popierał żadnych przedsięwzięć inaczej, jak tylko przez ochocze usunięcie się im z drogi; nie on zapewnia wolność, nie on daje wykształcenie – wszystko czego dokonaliśmy, dokonaliśmy dzięki cechom charakteru właściwym Amerykanom.

Wszelkie rządy mogą służyć za przykład, jak łatwo można ludzi naciągać, jak łatwo nawet ludzie sami siebie nabierają mając na uwadze własne korzyści.

Czy obywatel powinien – choćby tylko na chwilę, choćby w najmniejszym stopniu – podporządkowywać swoje sumienie prawodawcy?; po co w takim razie każdy człowiek ma sumienie?

Mniej kosztuje mnie, pod każdym względem, narażanie się na karę za nieposłuszeństwo rządowi, aniżeli kosztowałoby mnie posłuszeństwo; gdybym je okazał, czułbym się tak, jak gdybym stracił na wartości.

Dlaczego mniejszość ma się poddawać woli większości?

Państwo nigdy celowo nie staje twarzą w twarz z ludzkim umysłem – ani z intelektem, ani z moralnością – ale tylko z ciałem i zmysłami; nie jest uzbrojone w rozum, ani w uczciwość wyższego rzędu, lecz w większą siłę fizyczną.

Całym sercem przyjmuje motto – “Taki rząd jest najlepszy, który najmniej rządzi” i chciałbym je widzieć wcielanym w życie szybciej i bardziej systematycznie. Zrealizowane prowadzi ono ostatecznie do tego, w co także wierzę -“Taki rząd jest najlepszy, który wcale nie rządzi”; i kiedy ludzie do tego dorosną, taki właśnie rząd będą posiadać. Rząd w najlepszym przypadku jest jedynie środkiem działania, lecz większość rządów jest zwykle, a wszystkie rządy są czasami złymi środkami. […] Stała armia jest tylko ramieniem stałego rządu. Sam rząd będący jedynie wybranym przez naród narzędziem do wykonywania jego woli może być tak samo przedmiotem nadużyć i deprawacji, zanim naród zacznie przezeń działać. Przykładem tego jest obecna wojna meksykańska, dzieło względnie niewielu jednostek używających stałego rządu jako swego narzędzia; na początku naród nie zgodziłby się bowiem na takie posunięcie.”
(Obywatelskie nieposłuszeństwo, 1845)

Autorytet rządu nawet takiego, któremu skłonny jestem się podporządkować – ponieważ z radością posłuszny będę tym, którzy wiedzą i potrafią działać lepiej niż ja, a w wielu względach nawet tym, którzy ani nie wiedzą ani nie potrafią działać tak dobrze – jest jeszcze nieczysty; aby był dokładnie uzasadniony, musi mieć sankcję i zgodę rządzonych Nie może mieć on żadnego czystego prawa nad moją własnością z wyjątkiem tego, które mu przyznam. Postęp od absolutnej do ograniczonej monarchii, od ograniczonej monarchii do demokracji jest postępem w kierunki prawdziwego szacunku dla jednostki. […] Nie będzie nigdy prawdziwego i oświeconego Państwa, dopóki Państwo nie zacznie uznawać jednostki za wyższą i niezależną moc, od której pochodzi cała jego własna moc i autorytet i dopóki nie zacznie jej odpowiednio do tego traktować.

-- pisarz amerykański, poeta i filozof transcendentalista

czwartek, 20 kwietnia 2017

James MadisonDemokracje, gdziekolwiek się pojawiły, były spektaklami zawirowań i sporów, gdziekolwiek były odkrywano ich sprzeczność z osobistym bezpieczeństwem lub prawem własności. A im dłużej trwały, tym gwałtowniej się rozpadały.

Gdyby ludzie byli aniołami, żaden rząd nie byłby potrzebny. Gdyby aniołowie rządzili ludźmi, nie potrzebna byłaby ani zewnętrzna, ani wewnętrzna kontrola nad rządem. Tworząc rząd, w którym ludzie rządzą ludźmi, największa trudność leży w tym, że: musisz wpierw dać rządowi możność kontroli nad rządzonymi; a potem dać mu możność kontrolowania samego siebie. Zależność od ludu stanowi bez wątpienia podstawową kontrolę nad rządem; lecz doświadczenie nauczyło ludzkość potrzeby dodatkowych zabezpieczeń
--
Amerykanie mają prawo i przewagę, że są uzbrojeni - w przeciwieństwie do obywateli innych krajów, których rządy boją się zaufać uzbrojonym obywatelom.

-- amerykański polityk i prawnik; 4. prezydent USA

poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Edward Abbey

Znalezione obrazy dla zapytania Edward Abbey
Jeśli odmówisz płacenia niesprawiedliwych podatków, skonfiskują ci własność. Jeśli spróbujesz bronić swojej własności, zostaniesz aresztowany. Jeśli będziesz stawiał opór podczas aresztowania, spałują cię. Jeśli będziesz się bronił przed spałowaniem, zastrzelą cię. Procedury te znane są pod nazwą Rządów Prawa.

Patriota zawsze musi być gotowy do obrony swojego kraju przed własnym rządem.

Anarchizm opiera się na założeniu, że grupa ludzi jest na tyle mądra, by rządzi samym sobą.

-- amerykański pisarz

sobota, 15 kwietnia 2017

Mahatma Gandhi

Znalezione obrazy dla zapytania gandhi

Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyborów.

Jest rzeczą szlachetną bronić z mieczem w ręku swojego mienia, honoru i religii. Jeszcze szlachetniej postępuje ten, który broni ich, starając się nie wyrządzać krzywdy złoczyńcy. Ale czymś amoralnym i uwłaczającym ludzkiej godności jest opuszczanie towarzysza oraz wydanie swego majątku, swojej religii i swego honoru na łup złoczyńcy dla ratowania własnej skóry. 


Wśród wielu występków (...), historia uzna za najczarniejszą ustawę, która cały naród pozbawiła broni.
--
Idealnym ustrojem bez przemocy byłaby uporządkowana anarchia. Najlepiej zarządzane jest takie państwo, które zarządzane jest najmniej.

Uczciwy człowiek będzie opierał się złemu systemowi z całej duszy. Nieposłuszeństwo wobec złego prawa jest więc obowiązkiem.

... zwiększenie władzy państwa ... czyni największą szkodę ludzkości niszcząc indywidualność, która leży u podstaw całego postępu ...

-- jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej i propagator pacyfizmu

czwartek, 13 kwietnia 2017

Adam Heydel

Znaleziony obraz
Na zakończenie zaś wesoła wiadomość: powstała w Warszawie Liga Walki z Etatyzmem. Na pierwszym posiedzeniu uchwaliła ona zwrócić się do rządu o 50 milionów pożyczki! To wystarczy. Rząd ma w Polsce robić wiele, niemal wszystko. Ma nawet zwalczać etatyzm!


Winić liberalnego kapitalizmu za kryzys nie można, bo go w ogóle w latach poprzedzających kryzys nie było.
Ponieważ trudno żyć dostatnio w Polsce, więc orzeczono, że dostatek to rzecz ordynarna i materialistyczna. Uznanie znajduje obdarty, zaniedbany, kwaśny i zawistny idealizm. Myśl o wzbogaceniu się to w Polsce coś, co zasługuje na pogardę.
Państwa zaborcze prowadziły politykę etatystyczną. Polska je jednak prześcignęła w tym punkcie: monopol spirytusowy działał tylko w Rosji – nie było go w Austrii i w Niemczech, monopol tytoniowy istniał w Austrii – nie było go w Rosji i w Niemczech, monopol zapałczany nie był znany na terenie Polski przed wojną. Polska zastosowała wszystkie monopole państw zaborczych i dodała do tego własne


Ogólny przyrost sumy bogactwa zachodzi wyłącznie tylko jako skutek zwiększonego wysiłku mózgu, nerwów i mięśni, a nie może być wywołany żadną interwencją prawną. Zwiększony wysiłek, to może być większa wynalazczość, większa produkcja przy użyciu tych samych zasobów, większa oszczędność i lepsze (zyskowniejsze) ulokowanie posiadanych już bogactw. To wszystko zapewnia pełna swoboda rozporządzania swoją własnością, tj. nieograniczone prawo własności prywatnej. 

-- polski ekonomista

wtorek, 11 kwietnia 2017

Ronald Reagan

Znalezione obrazy dla zapytania ronald reagan

Często słyszymy o potrzebie wyboru między lewicą i prawicą. Chciałbym jednak zasugerować, że nie istnieje coś takiego, jak lewica i prawica. Jest tylko góra i dół. Możemy podążać w górę, w stronę naszego odwiecznego snu – wolności jednostki, powiązanej jednocześnie z prawem i porządkiem, lub w dół – w stronę totalitaryzmu. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo, wybrali ścieżkę wiodącą w dół.

Rząd nie może kontrolować gospodarki, nie kontrolując ludzi.

Każdy dyktator zawsze usprawiedliwia zniewolenie ludu działaniem dla dobra większości.

Rząd nie jest dla nas rozwiązaniem, jest dla nas problemem.

Jakość nauczania spada wraz ze wzrostem wynalazków rządu centralnego i wprowadzaniem ich w życie.

Państwo jest jak niemowlak – z jednej strony ciągły apetyt, z drugiej brak odpowiedzialności za swoje czyny.

Poglądy rządu na gospodarkę można podsumować krótko: jeśli to żyje, opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia.
--
Rząd zawsze znajdzie potrzebę dla pieniędzy, które dostaje.

Nigdy żaden rząd dobrowolnie nie zmniejszył swojej wielkości. Programy rządowe raz uruchomione nigdy się nie kończą. Tak właściwie, rządowa biurokracja jest instytucją najbliższą wiecznemu życiu na ziemi!

Najbardziej groźne słowa w języku angielskim: jestem z rządu i przyszedłem Wam z pomocą.

Opinia rządu o gospodarce może być podsumowana w kilku krótkich zwrotach: jeśli funkcjonuje, opodatkuj. Jeśli nadal funkcjonuje, to ureguluj. A jeśli przestanie funkcjonować, to daj dotacje.

-- amerykański polityk i aktor, 40. prezydent USA

niedziela, 9 kwietnia 2017

John Locke

Znalezione obrazy dla zapytania John_Locke

Człowiek dysponuje własnością swej osoby. Nikt nie ma do niej żadnego uprawnienia poza nim samym

Naturalną wolnością człowieka jest bycie niezależnym od jakiejkolwiek nadrzędnej władzy na Ziemi oraz niepodleganie woli lub władzy prawodawczej człowieka, ale bycie rządzonym jedynie przez prawo Natury.

-- angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista

czwartek, 6 kwietnia 2017

Św. Jan Chryzostom

Czy powinniśmy zwracać się do królów i książąt by zadali kres nierównościom między bogatymi a biednymi? Czy powinniśmy wymagać od żołnierzy by zabierali złoto bogacza i rozdawali je pomiędzy potrzebujących? Czy powinniśmy błagać imperatora by narzucił na bogatych tak wysoki podatek, który uczyni ich biednymi by dzielić zyski z tego podatku pomiędzy wszystkimi? Równość narzucona siłą niczego by nie dała, lecz tylko zwiększyłaby nieprawość. Ci którzy mają okrutne serca i bystre umysły wkrótce znaleźliby drogę by znów stać się bogatymi. Co gorsza bogacze, którym zabrano złoto czuliby się skrzywdzeni i zgorzkniali; podczas gdy biedni, którzy otrzymali złoto od żołnierzy nie czuliby wdzięczności, ponieważ dar ten nie byłby objawem hojności. Zamiast dawać moralną korzyść dla społeczeństwa, więcej przynosiłoby to szkody. Materialna sprawiedliwość nie może być osiągnięta przymusem, albowiem zmiana serca nie będzie jej towarzyszyła. Jedyną drogą by osiągnąć prawdziwą sprawiedliwość jest zmiana ludzkich serc, a wtedy będą radośnie dzielić się swoimi dobrami.

-- biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Ron Paul

Znalezione obrazy dla zapytania ron paul
Pomoc zagraniczna to zabieranie pieniędzy biednym ludziom z bogatego kraju i dawanie ich bogatym ludziom z biednego kraju.

Jest rzeczą ze wszechmiar słuszną, że prawdziwi konserwatyści odrzucają przymusową rejestrację każdej sztuki broni, ponieważ doskonale wiedzą, że jest to nic innego jak wstęp do jej późniejszej konfiskaty. Nie mogę jednak myśleć bez gniewu o tym, że podczas gdy tak wielu ludzi dostrzega jak ważna jest akurat ta wolność, to jednocześnie nie mają nic przeciwko a nawet naciskają na rząd, by ten rejestrował ich synów w wiadomym celu. Czy życie i wolność naszej młodzieży nie zasługuje na przynajmniej taką samą ochronę, jaką cieszą się nasze pistolety?


Skoro nie ma tolerancji dla osób, które włamują się i obrabowują dom sąsiadów, jak można tolerować dokładnie takie samo postępowanie w wykonaniu rządu, który wyręcza złodziei rabując po prostu za nich i dla nich.


Gmatwanina ta nie jest zresztą dziełem przypadku: dopóki przepisy podatkowe są niezrozumiałe i niejasne, dopóty urzędy skarbowe mogą uwięzić każdego, kogo tylko zapragną. Stąd też, jeśli tylko oficjele głoszą, że jakiś projekt oznacza "uproszczenie" czegokolwiek, możemy być pewni, że chodzi o coś zupełnie przeciwnego.

-- 
Kiedy ktoś przebywa w łóżku z rządem, należy się spodziewać choroby, którą rozprzestrzenia.

-- amerykański lekarz i polityk o libertariańskich poglądach, publicysta

ronpaul.pl

sobota, 1 kwietnia 2017

Boris Akunin

Znalezione obrazy dla zapytania Boris Akunin

Ja, pani Warwaro, jestem w ogóle przeciwnikiem demokracji... Z natury rzeczy jeden człowiek nie jest równy drugiemu i nic się na to nie poradzi. Zasada demokracji ogranicza prawa tych, którzy są mądrzejsi, zdolniejsi, pracowitsi i uzależnia ich od bezmyślnej chęci głupich, niezdolnych i leniwych, bo takich w społeczeństwie jest zawsze więcej...

-- pisarz rosyjski