poniedziałek, 30 stycznia 2017

Terry Pratchett

Znalezione obrazy dla zapytania terry pratchett

Chaos zawsze pokonuje porządek, gdyż jest lepiej zorganizowany.

Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku. 

Wierzę w wolność. (…) A żadna praktyczna definicja wolności nie byłaby zupełna bez wolności przyjmowania konsekwencji. W rzeczy samej, jest to wolność, na której opierają się wszystkie pozostałe.
--
'Jestem pewien, że możemy współdziałać, sir.'
'Och, mam nadzieję, że nie,  naprawdę nie. Podążanie razem to cel despotyzmu i tyranii. Wolni ludzi dążą w różne kierunki.' Uśmiechnął się. 'To jedyny sposób, aby osiągnąć postęp'.

-- brytyjski pisarz fantasy i science fiction

sobota, 28 stycznia 2017

Llewellyn H. Rockwell

Znalezione obrazy dla zapytania Llewellyn H. Rockwell Jr.

Kiedy zrozumiesz ekonomię szkoły austriackiej i filozofię wolności w tradycji Rothbarda, nigdy nie spojrzysz na: media, bank centralny, klasę polityczną - w ten sam sposób ponownie.

To nie jest przypadek, że rządy na całym świecie chcą wychowywać dzieci. Rządowa edukacja z kolei ma być dowodem dobroci państwa i jego troski o nasze samopoczucie. Prawdziwe wyjaśnienie jest mniej pochlebne. Jeśli rządowa propaganda zakorzeni się jak dzieci dorastają, to te dzieci nie będą zagrożeniem dla aparatu państwowego. Będą mocować łańcuchy na własnych nogach.

Niebezpieczeństwo dla wolnego społeczeństwa to nie jest broń należąca do obywateli, ale w nieograniczonym rządzie, zwłaszcza takim, który jest lepiej uzbrojony niż społeczeństwo. Uzbrojone społeczeństwo jest samorządną społecznością, tak jak rozbrojeni ludzie są podatni arbitralnej władzy różnego rodzaju.

Państwo jest raczej pasożytniczą instytucją, która żyje z bogactwa swoich poddanych, ukrywając swoje antyspołeczną, drapieżną naturę pod płaszczykiem interesu publicznego.

Co dziś oznacza konserwatyzm? Oznacza wojnę. Oznacza władzę. Oznacza szpiegostwo, uwięzienie bez procesu, tortury, fałszowanie pieniędzy bez ograniczeń, i oszukiwanie od rana do nocy. ... Przychodzi czas w życiu każdego wierzącego w wolność, gdy musi zadeklarować, bez wahania, że nie ma nic wspólnego z ideą konserwatyzmu.

Zysk to sygnał, że wartościowe usługi są świadczone na rzecz osób na zasadzie dobrowolności.

Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak etatyści stale "reformują" własną robotę? Reforma oświaty. Reforma służby zdrowia. Reforma pomocy społecznej. Reforma podatkowa. Sam fakt, że zawsze są zajęci "reformowaniem", jest przyznaniem się, że nie zostało to zrobione z głową przy wcześniejszych 50 próbach.

-- amerykański publicysta wolnościowy            lewrockwell.com

czwartek, 26 stycznia 2017

Pierre-Joseph Proudhon

[​IMG]

Być rządzonym to tyle co być obserwowanym, nadzorowanym, szpiegowanym, kierowanym, poddawanym prawu, oznakowanym, okiełznanym, zapisanym, indoktrynowanym, pouczanym, kontrolowanym, spętanym, szacowanym, ocenianym, cenzurowanym, sterowanym przez istoty nie mające po temu ani prawa, ani mądrości, ani cnoty.

Być rządzonym to tyle co być ewidencjonowanym, zliczonym, otaksowanym, ostemplowanym, zmierzonym, napiętnowanym, wycenionym, licencjonowanym, autoryzowanym, pouczanym, powściąganym, spętanym, poprawianym, reformowanym, karanym we wszystkim, co się robi, w każdej transakcji.

To tyle co, pod pretekstem użyteczności publicznej i w imię interesu powszechnego, być obciążanym kontrybucjami, musztrowanym, łupionym, wyzyskiwanym, monopolizowanym, szantażowanym, uciskanym, oszukiwanym, grabionym; a przy najmniejszym sprzeciwie, przy pierwszym słowie protestu, to tyle co być represjonowanym, obkładanym grzywami, upodlonym, prześladowanym, zaszczutym, sprofanowanym, zakutym w łańcuchy, rozbrojonym, związanym, spętanym, uwięzionym, sądzonym, skazanym, rozstrzelanym, deportowanym, poświęconym, sprzedanym, zdradzonym; i dla ukoronowania wszystkiego to tyle co być wyśmianym, wyszydzonym, zohydzonym, odartym z honoru.

To jest władza; to jest jej sprawiedliwość; to jest jej moralność.

Autorytet, rząd, władza, państwo – każde z tych słów oznacza to samo – środek nacisku i wyzysku… Ktokolwiek kładzie na mnie rękę, aby mną rządzić, jest uzurpatorem i tyranem – uważam go za swego wroga.

Czyż nie sądzicie że całkowita anarchia jest lepsza dla naszego wypoczynku, naszej pracy, naszego dobrobytu niż ten milion pasożytów uzbrojonych przeciwko naszym wolnościom i interesom.

Ludzi przede wszystkim należy przekonać; oświetlenie umysłów jest najlepszą rewolucją.

Oto dlaczego ludy, dopóki pozostaną pod rządami policji, królów, trybunów lub dyktatorów, dopóki będą posłuszne widocznej władzy, ukonstytuowanej w ich własnym łonie i ustanawiającej prawa, które nimi rządzą, będą niechybnie w wojnie ze sobą.

W naturze demokracji parlamentarnej leży dążenie do despotyzmu, a mianowicie do centralizacji.

Wszystkie partie bez wyjątku, są tylko różnymi objawami absolutyzmu, o ile dążą do władzy i posiłkują się gwałtem.

Wolność jest naturalnym i niezbywalnym prawem jednostki.

Ucisk ludów i wzajemna ich nienawiść stanowią dwa fakty współzależne, związane ze sobą w ten sposób, że jeden powołuje do życia drugi i że mogą zniknąć tylko równocześnie, przez usunięcie ich wspólnej przyczyny – rządu.

Tygrys pożera, bo jest do tego żeby pożerać, a wy chcecie żeby rząd, który jest do tego by uprawiać korupcję, nie uprawiał jej?

Sprawiedliwość i władza – słowa nie do pogodzenia.

Swoboda zbierania się w celu modlitwy powinna być taka sama, jak swoboda zebrań w celu mówienia o polityce i interesach.

Religia państwowa jest gwałtem na sumieniu.

Rząd nie mógłby istnieć bez długu i wielkiego budżetu.

Państwo nie pertraktuje ze mną, nie idzie na żadną wymianę; ono mnie obdziera.

Panowanie nad ludźmi jest niewolnictwem.

Aby żyć bez rządu trzeba usunąć bez zastrzeżeń absolutnie wszelką władzę, wprowadzić czystą anarchię.

Rząd to plaga, kara dla ludzkości.

Doświadczenie uczy, że zawsze i wszędzie rząd, nawet jeśli powołany został dla dobra ludzi, ustawiał się po stronie najbogatszych i najbardziej wykształconych, a przeciwko liczniejszej i biedniejszej klasie społecznej; stawał się z wolna rządem służącym coraz to mniejszej grupie społecznej, i zamiast dbać o utrzymanie wolności i równości dla wszystkich, stale przyczynia się, poprzez naturalną skłonność do rozdawania przywilejów, do zabicia wolności i równości. … Ostatecznie możemy bez obawy powiedzieć, że formułą rewolucyjną nie powinno być ani Bezpośrednie prawodawstwo, ani Rządy bezpośrednie, ale raczej BEZ RZĄDU. … Rządzenie ludzi będzie zawsze oszukiwaniem ludzi. Jest to zawsze wydawanie rozkazów, jest fikcją będącą końcem wolności.

--  francuski polityk, ekonomista, socjolog i dziennikarz. Uważany za ojca anarchizmu

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Rand PaulKonstytucja nie została napisana do ograniczenia postępowania obywateli, była napisana aby ograniczyć postępowanie rządu.

Aby poszerzyć wolność, rząd musi się skurczyć. Aby gospodarka się rozwijała, rząd musi przestać przeszkadzać.

-- amerykański okulista i polityk

sobota, 21 stycznia 2017

Peter Thiel

Znalezione obrazy dla zapytania Peter Thiel

Byłem dosyć zagorzałym libertarianinem, kiedy zaczynałem [w biznesie]. Jestem o wiele większym libertarianinem obecnie.

Ja już nie wierzę, że wolność i demokracja są kompatybilne.

Spośród sześciu ludzi, którzy rozpoczęli PayPal, czterej w liceum zbudowali bomby.

Prawdopodobnie najbardziej skrajną formą jest nierówność między ludźmi, którzy żyją i ludzi, którzy są martwi.

W naszych czasach, wielkie zadanie dla libertarian jest znaleźć ucieczkę od polityki we wszystkich jej formach - Z totalitarnych i fundamentalistycznych katastrof do bezmyślnych demokratów, który kierują tak zwaną socjaldemokracją... , Jesteśmy w śmiertelnym wyścigu między polityką i technologią... , Losy naszego świata mogą zależeć od wysiłku jednej osoby, która zbuduje lub powiększy  system wolności sprawiający, że świat będzie bezpieczny dla kapitalizmu.

-- amerykański przedsiębiorca pochodzenia niemieckiego

czwartek, 19 stycznia 2017

George Bernard Shaw

Znalezione obrazy dla zapytania bernard shaw

Demokracja zastępuje mianowanie zepsutej mniejszości wyborem dokonanym przez niekompetentną większość.

Rząd, który obrabuje Piotra, aby zapłacić Pawłowi, zawsze może liczyć na wsparcie tego drugiego.


Wolność oznacza odpowiedzialność. A to jest właśnie to, czego się większość ludzi obawia. 

--  irlandzki dramaturg i prozaik

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Albert Camus

Znalezione obrazy dla zapytania Albert Camus

Faszyzm to system, w którym kat głosi swą chwałę. Komunizm jest jeszcze gorszy, bo tam chwałę kata głosi ofiara. Ten pierwszy nigdy nie deklarował chęci wyzwolenia wszystkich ludzi, a jedynie wywyższenie garstki poprzez podporządkowanie sobie reszty. Ten drugi natomiast w swej najbardziej wzniosłej formie głosi wyzwolenie każdego poprzez tymczasowe zniewolenie wszystkich. 
(The Rebel: An Essay on Man in Revolt)

Aby istnieć, człowiek musi się buntować.

Bunt nie jest żądaniem totalnej wolności, na odwrót, występuje przeciwko niej. Neguje nieograniczoną władzę, która zezwala władzy na naruszenia nienaruszalnej granicy.

Wolność to nic więcej, niż szansa na bycie lepszym.
--
Dobrobyt ludu w szczególności, zawsze był alibi dla tyranów, to zapewnia dodatkową przewagę, dając dobrą wymówkę dla sługusów tyranii mieć czyste sumienie.

-- algierski pisarz, dramaturg, eseista i reżyser teatralny

sobota, 14 stycznia 2017

Thomas Woods

Znalezione obrazy dla zapytania thomas_woods

Rząd ma zwyczaj obwiniać sektor prywatny za własne niepowodzenia, przechwalając się  sukcesami, które w rzeczywistości zawdzięczamy sektorowi prywatnemu.

Keynesiści myślą, że można wziąć wodę z głębokiego końca basenu, przepompować go w płytką część i jakoś poziom wody w basenie wzrośnie.

Wielki biznes nauczył się, że jeśli przestanie walczyć z wielkim rządem, można z tego korzystać, niszcząc swoich mniejszych konkurentów.

-- amerykański historyk, ekonomista i pisarz

czwartek, 12 stycznia 2017

Milton FriedmanNic nie jest tak trwałe jak tymczasowy program rządowy.

Jeżeli spojrzymy na walkę z narkotykami z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to rolą państwa jest ochrona karteli narkotykowych.

Nie istnieje coś takiego jak darmowe obiady.

Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne, jak Polska.

Z euro jest jak z socjalizmem. To piękna idea, która nie sprawdza się w praktyce.


Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów a nie rezultatów.

Rządowe rozwiązanie problemów są zwykle równie złe jak sam problem.

Jeśli płacicie ludziom za to, że nie pracują a każecie im płacić podatki gdy pracują, nie dziwcie się, że macie bezrobocie.

Rząd nie rozwiązuje problemów, rząd je tworzy.

Nic nie tworzy tak wielu miejsc pracy dla ekonomistów, co kontrola i interwencja ze strony państwa. Dlatego wszystkich ekonomistów cechuje schizofrenia: ich dyscyplina naukowa, wywodząca się od Smitha, każe im faworyzować rynek; ich własny interes każe im faworyzować interwencję. W efekcie znaczna część środowiska ekonomistów była zmuszona godzić te dwie przeciwstawne siły przez faworyzowanie rynku w ogólności i przeciwstawianie się mu w konkretnych przypadkach.

Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą.

Społeczeństwo, które przedkłada równość nad wolność, nie ma ani jednego, ani drugiego. Społeczeństwo, które przedkłada wolność nad równość, będzie się szczyciło i jednym, i drugim.

Świadectwo historii potwierdza jednoznacznie zależność między wolnością polityczną a wolnym rynkiem. Nie znam żadnego przykładu „wolnego społeczeństwa”, żyjącego w jakimkolwiek czasie i miejscu, które nie charakteryzowałoby się czymś porównywalnym do wolnego rynku jako formy organizacji przeważającej części gospodarki.

Jestem zwolennikiem cięcia podatków w każdych okolicznościach i pod każdym pretekstem, z jakiejkolwiek przyczyny, kiedykolwiek jest to możliwe

Nigdy nie spotkałem się z cięciem podatkowym, które by mi się nie podobało.

Polska nie musi i nie powinna stosować żadnych zachęt i przywilejów dla zagranicznych inwestorów. Stwórzcie dobre warunki dla własnych przedsiębiorców, to ci pierwsi sami przybiegną...

Nikt nie wydaje równie uważnie cudzych pieniędzy jak swoich własnych (…) zatem jeśli oczekujesz efektywności i produktywności, jeśli chcesz, by wiedza była właściwie stosowana, musisz to czynić za pośrednictwem prywatnej własności.

Wielką zaletą systemu wolnorynkowego jest to, że nie dba o kolor skóry ludzi, nie dba o ich wyznanie, dba tylko o to, czy produkujesz to, co inni chcą kupić. To najbardziej efektywny system, w którym ludzie nawet nienawidzący się, robią ze sobą interesy, albo sobie pomagają.

Z nielicznymi wyjątkami biznesmeni generalnie opowiadają się za wolnym rynkiem, ale są mu przeciwni, gdy przychodzi do nich samych.

Inflacja to zawsze i wszędzie zjawisko monetarne.

Pieniądze są zbyt poważną sprawą, by zostawiać je bankom centralnym (parafrazując Clemenceau)

Gdyby powierzyć rządowi zarządzanie Saharą, to w ciągu 5 lat wystąpiłyby niedobory piasku.

Wielu ludzi chce, by rząd chronił konsumentów. Znacznie bardziej pilnym problemem jest ochrona konsumentów przed rządem.

Jestem za legalizacją narkotyków i prostytucji. Powinny być one traktowane tak, jak obecnie odnosimy się do alkoholu. Ludzie powinni mieć możliwość swobodnego nabywania narkotyków, lecz poczucie odpowiedzialności winno ich powstrzymywać przed czynieniem szkód innym. Wiem, że narkotyki są okropne i wyrządzają ogromne szkody, jednak zakaz ich posiadania wyrządza jeszcze większe. Jest to bowiem główne źródło przestępstw w Stanach Zjednoczonych. Nie ma również jakiegokolwiek uzasadnienia, by Stany Zjednoczone przy pomocy swych sił zbrojnych atakowały obiekty w Kolumbii lub Peru. Gdybyśmy egzekwowali nasze prawo zakazujące użycia narkotyków, nie byłoby na nie zapotrzebowania i nie byłoby problemu z Kolumbią lub Peru. Ale ponieważ nie jesteśmy zdolni egzekwować u siebie praw tu ustanowionych, próbujemy winić innych, stosować wobec nich siłę i zabijać ludzi. Nasza polityka w dziedzinie narkotyków jest nie tylko nieefektywna, ale również niemoralna.

Brak wiary w wolny rynek jest brakiem wiary w wolność.

Instytucje oparte na wolności są pewniejszą choć może czasami nie tak szybką - drogą do osiągnięcia naszych celów, niż władza państwowa oparta na przymusie.
--
Większość energii polityków jest przeznaczone na poprawianie efektów złych rządów.

Chciwi kapitaliści zarabiają pieniądze poprzez handel. Dobrzy socjaliści kradną to. 

Bezpośrednie użycie siły jest tak złym rozwiązaniem jakiegokolwiek problemu, że zazwyczaj jest ono stosowane tylko przez małe dzieci i duże narody.  

-- ekonomista amerykański

niedziela, 8 stycznia 2017

Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli

Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie. 
--
Polityka nie ma żadnego związku z moralnością.

Kto chce ustanowić państwo i nadać mu prawa, musi zacząć od założenia, że wszyscy ludzie są źli i zawsze gotowi, aby pokazać swoją występną naturę, kiedykolwiek mogą znaleźć okazję do tego.

-- prawnik, filozof, pisarz społeczny i polityczny, historyk i dyplomata florencki

sobota, 7 stycznia 2017

Thomas DiLorenzo

Znalezione obrazy dla zapytania Thomas DiLorenzo

Celem rządu, dla tych, którzy go tworzą jest obrabowywać tych, którzy do niego nie należą.

To nie przypadek, że niektóre z najbardziej pogrążonych w letargu branżach w Ameryce - stalowej, obuwniczej, gumowej, tekstyliów - są również jednymi z najbardziej chronionych.

Faktycznie, w rządzie, im gorzej agencja rządowa coś wykonuje, tym więcej pieniędzy może domagać się od ustawodawcy, rady miasta, lub powiatu. Jeśli szkoły państwowe nie są w stanie wyedukować dzieci, to oczywiście potrzebują więcej pieniędzy (nawet jeśli szkoły państwowe wydają często kilka razy więcej pieniędzy na ucznia niż szkoły prywatne). Jeśli państwo opiekuńcze nie zmniejsza, a właściwie zwiększa ubóstwo to oczywiście biurokraci mówią, że musimy rozwinąć programy socjalne jeszcze bardziej. Administracja Obamy obecnie chwali się rozszerzeniem programu żywnościowych kartek twierdząc, że było to korzystne dla gospodarki.

Uniwersytety amerykańskie są wypełnione ignorantami ekonomicznymi, którzy nienawidzą wolnego rynku, więc kampusy uniwersyteckie stały się głównymi forami dla związkowych denuncjatorów takich firm jak Nike, Wal-Mart i innych. Wykładowcy i studenci twierdzą, że są zaniepokojeni "sprawiedliwością społeczną", ale są one po prostu wykorzystywani jako naiwniaki przez związki, które nie są zainteresowane sprawiedliwością jakiegokolwiek rodzaju. Przeciwnie, ich głównym problemem jest zwiększenie funduszy związkowych poprzez eliminację konkurentów z rynku.

-- amerykański ekonomista

czwartek, 5 stycznia 2017

Andrew Ryan

Nie wierzę w żadnego Boga, nie ma żadnego niewidzialnego człowieka w niebie. Ale jest coś potężniejszego niż każdy z nas, suma naszych wysiłków, Wielki Łańcuch przemysłu, który nas jednoczy. Lecz tylko jeśli każdy walczy w swoim interesie łańcuch ciągnie społeczeństwo we właściwym kierunku. Łańcuch jest zbyt potężny i zbyt tajemniczy, by jakikolwiek rząd mógł nim kierować. Każdy kto mówi że jest inaczej, albo trzyma rękę w twojej kieszeni, albo pistolet przy twoim karku.

-- fikcyjna postać z gry Bioshock 

Aleksander FredroSocjalizm wszystkim równo nosa utrze, biednych zniszczy dzisiaj, bogatych pojutrze.

-- polski komediopisarz, pamiętnikarz, poeta

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Gary KasparovIntryguje mnie ironia, że amerykańscy zwolennicy Sandersa pouczają mnie, byłego obywatela ZSRR, na temat chwały socjalizmu i tego, co on naprawdę oznacza! Socjalizm brzmi dobrze w wycinkach z przemówień oraz na Facebooku. Ale w praktyce, powoduje on korozję nie tylko ekonomii, ale także ludzkiego ducha, ambicji i osiągnięć, które uczyniły współczesny kapitalizm możliwym i wyciągnęły miliardy ludzi z biedy. Mówienie o socjalizmie to ogromny luksus, luksus opłacony przez sukces kapitalizmu. Nierówność dochodu to ogromny problem, bez wątpienia. Ale pomysł, że rozwiązaniem jest więcej rządu, więcej regulacji, więcej długu i mniej ryzyka jest niebezpiecznie absurdalne.

Tak, proszę, bierzcie Skandynawię za przykład! Wprowadzanie pewnych socjalistycznych elementów PO staniu się bogatą gospodarką kapitalistyczną działa tylko wtedy, jeśli nie dusi się tego, co początkowo uczyniło kraj bogatym. Znów – to luksus, którego nie powinno się mylić z tym czymś, co rzeczywiście odwala całą robotę, a wielu ludzi to myli. I nie zapominajcie, że prawie wszystkie z niezliczonych dwudziestowiecznych innowacji i przemysłów, które uczyniły resztę rozwiniętego świata tak wydajną i wygodną, przybyła z Ameryki – i to nie był zbieg okoliczności.  Ponieważ Ameryka podejmowała ryzyko, ambitnie inwestowała i była “nierówna”, Europa mogła skorzystać z rezultatów amerykańskich działań bez konieczności podejmowania podobnych poświęceń. Kto będzie Ameryką Ameryki? 

-- rosyjski szachista, trener szachowy i polityk