niedziela, 16 października 2016

Lysander Spooner


Znalezione obrazy dla zapytania lysander Spooner

Ktokolwiek pragnie wolności, powinien zrozumieć te istotne fakty, mianowicie: 

1. że każdy człowiek, który oddaje pieniądze w ręce „rządu” (tak zwanego), oddaje w jego ręce miecz, który będzie użyty przeciw niemu samemu do wydarcia odeń większej ilości pieniędzy, a także do utrzymania go w poddaniu arbitralnej woli tego „rządu”; 

2. że ci, którzy zabierają jego pieniądze bez jego zgody, użyją ich do dalszego jego obrabowywania i zniewalania, jeśli ośmieli się w przyszłości opierać ich żądaniom; 


3. że jest doskonałym absurdem przypuszczenie, że jakakolwiek grupa ludzi mogłaby zabierać pieniądze jakiegoś człowieka bez jego zgody w takim celu, w jakim twierdzą, że to robią, to jest chronienia go; dlaczego oni mieliby życzyć sobie go chronić, jeśli on sam sobie tego nie życzy? Przypuścić, że robiliby tak jest takim samym absurdem, że zabraliby jego pieniądze bez jego zgody po to, by kupić mu jedzenie czy ubranie, jeśli on sam tego nie chce; 


4. że jeśli jakiś człowiek chce „ochrony”, sam potrafi się o to ułożyć i nikt nie ma jakiegokolwiek powodu rabować go w celu „chronienia” go wbrew jego woli; 


5. że jedyne zabezpieczenie, jakie ludzie mogą mieć dla swej politycznej wolności polega na trzymaniu pieniędzy we własnych kieszeniach, o ile nie mają ubezpieczeń, ściśle ich satysfakcjonujących, które będą używane tak, jak sobie oni tego życzą, dla ich korzyści, a nie szkody; 


6. że żadnemu tak zwanemu rządowi nie można ufać ani na chwilę, ani podejrzewać go o uczciwe cele, dopóki nie zależy on od całkiem dobrowolnego poparcia. 

--
Jeśli opodatkowanie bez zgody nie jest rozbojem, to jakakolwiek banda zbójców musi tylko ogłosić się rządem, a wszystkie ich kradzieże są zalegalizowane.

Człowiek jest niczym więcej niż niewolnikiem, jeśli tylko może raz na kilka lat wybrać nowego pana.

-- amerykański przedsiębiorca, prawnik, filozof
If taxation without consent is not robbery, then any band of robbers have only to declare themselves a government, and all their robberies are legalized. 

A man is none the less a slave because he is allowed to choose a new master once in a term of years. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz