czwartek, 11 października 2018

Różne cz.18

Wojna to jeszcze jeden rządowy program.
-- Joseph Sobran, amerykański dziennikarz
War is just one more big government program. 

Demokracja nie może istnieć jako trwała forma rządów. Będzie istniała do momentu, w którym wyborcy odkryją, że mogą głosować za przywilejami finansowanymi ze skarbu państwa. Od tego momentu większość będzie zawsze wybierać polityków obiecujących najwięcej rzeczy finansowanych z publicznych pieniędzy, co będzie skutkować upadkiem państwa z powodu nieudolnej polityki fiskalnej, której następstwem będzie dyktatura.
-- Alexander Fraser Tyler, “The Decline and Fall of the Athenian Republic”, szkocki prawnik, pisarz, historyk
A democracy cannot exist as a permanent form of government. It can only exist until the voters discover that they can vote themselves money from the Public Treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidate promising the most benefits from the Public Treasury with the result that a democracy always collapses over loose fiscal policy always followed by dictatorship.”

My nie ulegamy terrorowi. My tworzymy terror.
-- Frank Underwood (House of Cards), 

Terroryzm jest bezpośrednią odpowiedzią na zbrodnie popełnione przez nasz rząd wobec cudzoziemców (poza tym faktyczni  terroryści są w naszym własnym rządzie)
-- Gore Vidal, amerykański pisarz, dramaturg, scenarzysta i polityk
Terrorism is a direct response to the crimes our government has committed against foreigners (besides which, the actual terrorists are within our own government) 

Wojna z "terrorem" nigdy się nie skończy, tylko zmienia okoliczności. Podobnie jak wojna z narkotykami, prostytucją, pornografią i wiele innych, które nastąpią, jest to wojna z człowieczeństwem. Wojny te nigdy nie zostaną wygrane; Państwo po prostu stwarza nowe strachy, aby nas przerazić. Wystraszeni będą z niepokojem oczekiwać następnej ofiary, którą państwo poświęci na ołtarzu kolejnej wojny. Uważaj, następną ofiarą możesz być ty albo ja.
-- Mike Wasdin
The war on "terror" will never be over, it will just change locations. Like the war on drugs, prostitution, pornography, and the many others that will follow, it is a war on humanity. These wars will never be won; the State will just keep creating new boogiemen to frighten us with. The sheep will anxiously anticipate the next fall guy the State offers up as a sacrifice for the war on whatever happens to be next. Be careful, the next pawn could be me or you.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz