czwartek, 11 października 2018

Różne cz.18

Komunizm będący najwyższy wyobrażalnym stopniem równości, jest – ponieważ zakłada stłumienie wszystkich naturalnych skłonności– najwyższym wyobrażalnym stopniem niewoli.
-- Heinrich von Treitschke, niemiecki historyk, publicysta

 Problemy Wenezueli nie biorą się z wypaczeń socjalizmu, ale z wierności ideałom socjalizmu
-- Donald Trump, amerykański przedsiębiorca, osobowość telewizyjna oraz polityk. 45. prezydent 
The problem in Venezuela is not that socialism has been poorly implemented, but that socialism has been faithfully implemented.

My nie ulegamy terrorowi. My tworzymy terror.
-- Frank Underwood (House of Cards), 

Terroryzm jest bezpośrednią odpowiedzią na zbrodnie popełnione przez nasz rząd wobec cudzoziemców (poza tym faktyczni  terroryści są w naszym własnym rządzie)
-- Gore Vidal, amerykański pisarz, dramaturg, scenarzysta i polityk
Terrorism is a direct response to the crimes our government has committed against foreigners (besides which, the actual terrorists are within our own government) 

Wojna z "terrorem" nigdy się nie skończy, tylko zmienia okoliczności. Podobnie jak wojna z narkotykami, prostytucją, pornografią i wiele innych, które nastąpią, jest to wojna z człowieczeństwem. Wojny te nigdy nie zostaną wygrane; Państwo po prostu stwarza nowe strachy, aby nas przerazić. Wystraszeni będą z niepokojem oczekiwać następnej ofiary, którą państwo poświęci na ołtarzu kolejnej wojny. Uważaj, następną ofiarą możesz być ty albo ja.
-- Mike Wasdin
The war on "terror" will never be over, it will just change locations. Like the war on drugs, prostitution, pornography, and the many others that will follow, it is a war on humanity. These wars will never be won; the State will just keep creating new boogiemen to frighten us with. The sheep will anxiously anticipate the next fall guy the State offers up as a sacrifice for the war on whatever happens to be next. Be careful, the next pawn could be me or you.

Opieka zdrowotna i edukacja są zbyt ważne aby NIE były dostępne na wolnym rynku.
-- Kevin D. Williamson (am. komentator)

Health care and education are too important NOT to be left to the free market.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz