czwartek, 23 lutego 2017

Herbert Spencer

Znalezione obrazy dla zapytania Herbert Spencer

Weź pierwszą lepszą gazetę i najprawdopodobniej znajdziesz w niej artykuł redakcyjny demaskujący korupcję, zaniedbania czy złe zarządzanie jakaś dziedziną państwa. Rzuć okiem na następną kolumnę i - co jest bardzo prawdopodobne - przeczytasz o kolejnej propozycji rozszerzenia nadzoru państwa . (...) Podczas gdy każdy nowy dzień wzbogaca w ten sposób kronikę niepowiedzeń, to jednocześnie również codziennie powtarza się przekonanie, że wystarczy jedynie odpowiedni akt prawny oraz sztab urzędników, aby osiągnąć pożądany efekt. Nigdzie lepiej nie ujawnia się odwieczna naiwność ludzkości. 
 (Jednostka wobec państwa)

Każdy człowiek obdarzony jest wolnością, by robić wszystko czego chce, pod warunkiem, że nie narusza to identycznej wolności innych.
--
To jest lub nie jest prawda, że człowiek jest ukształtowany w nieprawości i poczęty w grzechu, ale jest niewątpliwą prawdą, że rząd jest zrodzony z przymusu i poprzez przymus.

Ostatecznym efektem chronienia ludzi przed skutkami głupoty jest wypełnienie świata przez głupców.

Każdy socjalizm to niewolnictwo. To, co zasadniczo wyróżnia niewolnika jest to, że pracuje pod przymusem, w celu zaspokojenia życzeń innych.

-- angielski filozof i socjolog

Be it or be it not true that Man is shapen in iniquity and conceived in sin, it is unquestionably true that Government is begotten of aggression, and by aggression.

The ultimate result of shielding men from the effects of folly is to fill the world with fools. 

All socialism involves slavery. That which fundamentally distinguishes the slave is that he labours under coercion to satisfy anothers desires.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz