poniedziałek, 1 maja 2017

Tomasz Gabiś

Gdzie jest wolność? Nasze europej­skie społeczeństwo poszukiwało jej od dwóch stuleci. To co znalazło, to naj­większa, najcięższa i najbardziej uciąż­liwa władza państwowa, jakiej kiedy­kolwiek doświadczyła nasza cywiliza­cja.

W demokracji członkowie społe­czeństwa są przez jeden dzień obywate­lami i przez cztery lata poddanymi.

Żaden absolutny monarcha nie miał nigdy do swojej dyspozycji sił policyj­nych porównywalnych z tymi, jakie mają nowoczesne demokracje.

Uwaga na portfele! Znowu mówią o demokracji, prawach człowieka i wrażliwości społecznej.

On jest za międzyludzką solidarnością, solidarnością jego ręki z kieszenią sąsiada.

Przedstawiciele ubezpieczeń sprzedają ubezpieczenia, przedstawiciele branży samochodowej – samochody, przedstawiciele ludu – lud.

--  publicysta i myśliciel konserwatywny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz