poniedziałek, 1 maja 2017

Tomasz Gabiś

Gdzie jest wolność? Nasze europej­skie społeczeństwo poszukiwało jej od dwóch stuleci. To co znalazło, to naj­większa, najcięższa i najbardziej uciąż­liwa władza państwowa, jakiej kiedy­kolwiek doświadczyła nasza cywiliza­cja.

W demokracji członkowie społe­czeństwa są przez jeden dzień obywate­lami i przez cztery lata poddanymi.

Żaden absolutny monarcha nie miał nigdy do swojej dyspozycji sił policyj­nych porównywalnych z tymi, jakie mają nowoczesne demokracje.

Uwaga na portfele! Znowu mówią o demokracji, prawach człowieka i wrażliwości społecznej.

On jest za międzyludzką solidarnością, solidarnością jego ręki z kieszenią sąsiada.

Przedstawiciele ubezpieczeń sprzedają ubezpieczenia, przedstawiciele branży samochodowej – samochody, przedstawiciele ludu – lud.

Iacocca należy do elity bogatych pasożytów, zdobywających majątek dzięki przywilejom udzielanym im przez rząd. W systemie zetatyzowanej gospodarki, w interwencjonistycznym państwie opiekuńczym zachodzi proces podwójnej deprawacji: politycy deprawują przedsiębiorców udzielając im protekcji, subwencji itd., a przedsiębiorcy deprawują polityków przekupując ich.

Prof. Milton Friedman napisał, że największymi wrogami wolnego rynku są, obok intelektualistów, właśnie przedsiębiorcy, którzy chcą socjalizmu dla siebie, a kapitalizmu dla innych. Takim właśnie „przedsiębiorcą” jest Iacocca. Pomagać kapitalistom to nie znaczy pomagać kapitalizmowi. Odwrotnie – pomagać kapitalistom to niszczyć kapitalizm. Powinniśmy o tym pamiętać, gdy przyjdzie nam słuchać frazesów o wolnym rynku, o zmyśle konkurencji – wygłaszanych przez ludzi takich jak lacocca, którzy niczym szakale wypatrujące łupu krążą wokół bogactwa wytwarzanego przez innych.

--  publicysta i myśliciel konserwatywny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz