sobota, 13 stycznia 2018

Roderick T. Long

Znalezione obrazy dla zapytania Roderick T. Long quotes

Rynkowy anarchizm jest doktryną, że funkcje ustawodawcze, orzekające i ochronne,  niesprawiedliwie i nieefektywnie zmonopolizowane przez państwo przymusu powinny zostać w całości przekazane w ręce dobrowolnych, współpracujących sił społeczeństwa rynkowego.

Konsekwentny działacz pokojowy musi być anarchistą.

-- filozof, publicystaMarket Anarchism is the doctrine that the legislative, adjudicative, and protective functions unjustly and inefficiently monopolised by the coercive State should be entirely turned over to the voluntary, consensual forces of market society.

A consistent peace activist must be an anarchist.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz