sobota, 12 listopada 2016

Andrew P. Napolitano

Znalezione obrazy dla zapytania Andrew_Napolitano

Druga Poprawka to nie jest prawo strzelania do jeleni. Druga Poprawka to jest prawo strzelania do rządu, gdyby został przejęty przez tyranów. 

Wszyscy prezydenci oprócz Jeffersona twierdzą, że ich pierwszym zadaniem było utrzymanie nas w bezpieczeństwie. Wszyscy prezydenci oprócz Jeffersona mylili się. Jeśli czyta się konstytucję, widać, że pierwsza rola prezydenta - jak Jefferson dobrze zrozumiał - to było zapewnienie wolności.

Jedyny problem z głosowaniem jest taki, że nie ważne na kogo zagłosujesz, rząd zawsze zostaje.

Zawsze, kiedy jesteśmy atakowani, ludzie są skłonni zrezygnować z cudzej wolności dla własnego bezpieczeństwa.

Co takiego jest w rządzie, jego agentach i pracownikach, że mogą nas okłamywać bezkarnie, ale my ryzykujemy wysłanie do więzienia, jeśli im skłamiemy?

Atak fanatyków na nasze bezpieczeństwo ... nie uzasadnia ataku rządu na naszą wolność!

-- amerykański publicysta, prawnik

All presidents but Jefferson have argued that their first job was to keep us safe. All presidents but Jefferson were wrong. If you read the Constitution, you will see that the President's first job - as Jefferson understood well - is to keep us free.

The only problem with voting is no matter who you vote for the government always gets in.

Whenever we are attacked, people are willing to give up someone else's liberties for their own security.

What is it about the government and its agents and employees that they can lie to us with impunity, but we risk being sent to jail if we lie to them?

Assaults by fanatics on our safety... does not justify assaults by the government on our freedom!

(tłumaczenie własne)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz