sobota, 26 listopada 2016

Charlie Chaplin

Znalezione obrazy dla zapytania Charlie Chaplin

Jeśli chodzi o politykę, jestem anarchistą. Nienawidzę rządów, zasad ani kajdan. Nie mogę znieść widoku zwierząt w klatkach. Ludzie musza być wolni.

Dyktatorzy uwalniają siebie, lecz zniewalają ludzi.

Nie jestem człowiekiem politycznym i nie mam przekonań politycznych. Jestem indywidualistą i zwolennikiem wolności. To wszystko, co mam z polityki. Z drugiej strony nie jestem super-patriotą. Super-patriotyzm prowadzi do hitleryzmu - mieliśmy tam naszą lekcję.

-- brytyjski aktor i reżyser okresu kina niemego, później także filmów udźwiękowionych

As for politics, I’m an anarchist. I hate governments and rules and fetters. Can’t stand caged animals. People must be free.

Dictators free themselves, but they enslave the people. 

I am not a political man and I have no political convictions. I am an individual and a believer in liberty. That is all the politics I have. On the other hand I am not a super-patriot. Super-patriotism leads to Hitlerism — and we've had our lesson there.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz