czwartek, 10 listopada 2016

John ActonWładza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.

Najwspanialszą szansę, przed którą kiedykolwiek stanął świat, odrzucono, gdyż namiętność do równości uczyniła płonną nadzieję na wolność.

Socjalizm – zniedołężnienie zagrażające dojrzałym demokracjom.

Wolność polega na świadomym i dobrowolnym wyborze dobra. Wolność to nie moc czynienia tego, co chcemy, lecz prawo bycia zdolnym do czynienia naszej powinności.

-- brytyjski historyk, filozof polityczny, teoretyk wolności i polityk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz