sobota, 15 kwietnia 2017

Mahatma Gandhi

Znalezione obrazy dla zapytania gandhi

Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyborów.

Jest rzeczą szlachetną bronić z mieczem w ręku swojego mienia, honoru i religii. Jeszcze szlachetniej postępuje ten, który broni ich, starając się nie wyrządzać krzywdy złoczyńcy. Ale czymś amoralnym i uwłaczającym ludzkiej godności jest opuszczanie towarzysza oraz wydanie swego majątku, swojej religii i swego honoru na łup złoczyńcy dla ratowania własnej skóry. 


Wśród wielu występków (...), historia uzna za najczarniejszą ustawę, która cały naród pozbawiła broni.
--
Idealnym ustrojem bez przemocy byłaby uporządkowana anarchia. Najlepiej zarządzane jest takie państwo, które zarządzane jest najmniej.

Uczciwy człowiek będzie opierał się złemu systemowi z całej duszy. Nieposłuszeństwo wobec złego prawa jest więc obowiązkiem.

... zwiększenie władzy państwa ... czyni największą szkodę ludzkości niszcząc indywidualność, która leży u podstaw całego postępu ...

-- jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej i propagator pacyfizmu

...a society organized and run on the basis of complete nonviolence would be the purest anarchy… That State is perfect and non-violent where the people are governed the least.

A good person will resist an evil system with his whole soul. Disobedience of the laws of an evil state is therefore a duty.


 ... an increase in the power of the State ... does the greatest harm to mankind by destroying individuality which lies at the heart of all progress... 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz