wtorek, 11 kwietnia 2017

Ronald Reagan

Znalezione obrazy dla zapytania ronald reagan

Często słyszymy o potrzebie wyboru między lewicą i prawicą. Chciałbym jednak zasugerować, że nie istnieje coś takiego, jak lewica i prawica. Jest tylko góra i dół. Możemy podążać w górę, w stronę naszego odwiecznego snu – wolności jednostki, powiązanej jednocześnie z prawem i porządkiem, lub w dół – w stronę totalitaryzmu. Ci, którzy chcą poświęcić naszą wolność w zamian za opiekę społeczną i bezpieczeństwo, wybrali ścieżkę wiodącą w dół.

Rząd nie może kontrolować gospodarki, nie kontrolując ludzi.

Każdy dyktator zawsze usprawiedliwia zniewolenie ludu działaniem dla dobra większości.

Rząd nie jest dla nas rozwiązaniem, jest dla nas problemem.

Jakość nauczania spada wraz ze wzrostem wynalazków rządu centralnego i wprowadzaniem ich w życie.

Państwo jest jak niemowlak – z jednej strony ciągły apetyt, z drugiej brak odpowiedzialności za swoje czyny.

Poglądy rządu na gospodarkę można podsumować krótko: jeśli to żyje, opodatkuj to. Jeśli nadal ma się dobrze, ureguluj to. Jeśli przestanie funkcjonować, wprowadź subsydia.
--
Rząd zawsze znajdzie potrzebę dla pieniędzy, które dostaje.

Nigdy żaden rząd dobrowolnie nie zmniejszył swojej wielkości. Programy rządowe raz uruchomione nigdy się nie kończą. Tak właściwie, rządowa biurokracja jest instytucją najbliższą wiecznemu życiu na ziemi!

Najbardziej groźne słowa w języku angielskim: jestem z rządu i przyszedłem Wam z pomocą.

Opinia rządu o gospodarce może być podsumowana w kilku krótkich zwrotach: jeśli funkcjonuje, opodatkuj. Jeśli nadal funkcjonuje, to ureguluj. A jeśli przestanie funkcjonować, to daj dotacje.

-- amerykański polityk i aktor, 40. prezydent USA

Government always finds a need for whatever money it gets.

No government ever voluntarily reduces itself in size. Government programs, once launched, never disappear. Actually, a government bureau is the nearest thing to eternal life we'll ever see on this earth!


The most terrifying words in the English language are: I'm from the government and I'm here to help.Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz