czwartek, 20 kwietnia 2017

James MadisonDemokracje, gdziekolwiek się pojawiły, były spektaklami zawirowań i sporów, gdziekolwiek były odkrywano ich sprzeczność z osobistym bezpieczeństwem lub prawem własności. A im dłużej trwały, tym gwałtowniej się rozpadały.

Gdyby ludzie byli aniołami, żaden rząd nie byłby potrzebny. Gdyby aniołowie rządzili ludźmi, nie potrzebna byłaby ani zewnętrzna, ani wewnętrzna kontrola nad rządem. Tworząc rząd, w którym ludzie rządzą ludźmi, największa trudność leży w tym, że: musisz wpierw dać rządowi możność kontroli nad rządzonymi; a potem dać mu możność kontrolowania samego siebie. Zależność od ludu stanowi bez wątpienia podstawową kontrolę nad rządem; lecz doświadczenie nauczyło ludzkość potrzeby dodatkowych zabezpieczeń
--
Amerykanie mają prawo i przewagę, że są uzbrojeni - w przeciwieństwie do obywateli innych krajów, których rządy boją się zaufać uzbrojonym obywatelom.

-- amerykański polityk i prawnik; 4. prezydent USA


Americans have the right and advantage of being armed – unlike the citizens of other countries whose governments are afraid to trust the people with arms.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz