czwartek, 12 lipca 2018

Ai Weiwei

Wolność to prawo kwestionowania wszystkiego.

Internet jest niekontrolowany, a jeśli Internet jest niekontrolowany, wolność wygra. To takie proste.

-- chiński artysta, architekt
Liberty is about the right to question everything.

The Internet is uncontrollable. And if the Internet is uncontrollable, freedom will win. It's as simple as that.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz