wtorek, 27 grudnia 2016

Jesse Ventura

Znalezione obrazy dla zapytania Jesse Ventura
Kocham mój kraj, a nie mój rząd.

Mam pomysł dotyczący głosowania, co powiecie aby w każdym głosowaniu był wybór "Żaden z powyższych". Ludzie mogą śmiać się z tego, ale to jest wotum zaufania dla rządu i jestem gotów się założyć, że w niektórych wyborach, "żaden z powyższych" byłoby wygranym. Wyobraźcie sobie, że wygrywasz wybory, ale przegrywasz z "żaden z powyższych". Czy to nie sprawi, że na nowo przemyślisz swoje propozycje?

Nazwaliśmy naszą ojczyzną dzielnych i krajem wolności, ale tak nie jest. Dajemy fałszywy obraz wolności. Nie jesteśmy wolni - gdybyśmy byli, pozwolilibyśmy ludziom na wolność. Zakazując czegoś nie likwidujemy problemu. Prostytucja jest przestępstwem, a złe rzeczy zdarzają się, ponieważ prowadzona jest nielegalnie przez przestępców. Jeśli jest to legalne, to kobiety mogą mieć badania lekarskie, związki, inne korzyści, wszystko co każdy inny pracownik dostaje, i byłoby znacznie lepiej.

W wolnym społeczeństwie, w jaki sposób można popełnić przestępstwo przeciwko sobie? (O narkotykach)

-- amerykański aktor, wrestler, żołnierz US Navy Seals, gubernator stanu Minnesota


I love my country, not my government.


I have an idea about voting, how about on every ballot we include "None of the above". People may laugh at that, but what that is, it is a vote of no confidence in your government and I'm willing to bet that in some elections, 'None of the Above' would win. Imagine if you won the election but lost to 'None of the Above'. Wouldn't that make you re-think your positions?


We call our country home of the brave and land of the free, but it's not. We give a false portrayal of freedom. We're not free — if we were, we'd allow people their freedom. Prohibiting something doesn't make it go away. Prostitution is criminal, and bad things happen because it's run illegally by dirt-bags who are criminals. If it's legal, then the girls could have health checks, unions, benefits, anything any other worker gets, and it would be far better.


In a free society, how can you commit a crime against yourself? (about drags)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz