sobota, 24 grudnia 2016

Marc Faber

Znalezione obrazy dla zapytania Marc_Faber

Jeśli mamy kryzys gospodarczy w świecie zachodnim to jest tak dlatego, że rząd przejął 50% gospodarki lub nawet więcej. Jest to nowotwór, który pozbawia ludzi  wolności.


Kiedy drukujesz pieniądze, to one nie płyną równomiernie w systemie gospodarczym. One zasadniczo pozostają w branży usług finansowych, i do osób, które mają dostęp do tych funduszy, w większości dobrze sytuowanych ludzi. To nie idzie do pracownika.


Media nakierowują wyborców aby oczekiwali, że rząd coś zrobi. Najlepszą polityką gospodarczą każdego rządu jest nic nie robić, oprócz zmniejszenia rozmiaru rządu, zmniejszenie rozmiaru prawa i zmniejszenia rozmiaru przepisów.


-- ekonomista, analityk i przedsiębiorca szwajcarskiego pochodzenia

If we have an economic crisis in the Western world it's because the government makes up 50 percent or more of the economy. This is a cancer that is taking away people's freedom.

When you print money, the money does not flow evenly into the economic system. It stays essentially in the financial service industry and among people that have access to these funds, mostly well-to-do people. It does not go to the worker.


The media has brainwashed the electorate to expect the government to do something. The best economic policy of any government is to do nothing but reduce the size of the government, reduce the size of the laws, and reduce the size of regulations.


(tłumaczenie własne)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz