poniedziałek, 16 stycznia 2017

Albert Camus

Znalezione obrazy dla zapytania Albert Camus

Faszyzm to system, w którym kat głosi swą chwałę. Komunizm jest jeszcze gorszy, bo tam chwałę kata głosi ofiara. Ten pierwszy nigdy nie deklarował chęci wyzwolenia wszystkich ludzi, a jedynie wywyższenie garstki poprzez podporządkowanie sobie reszty. Ten drugi natomiast w swej najbardziej wzniosłej formie głosi wyzwolenie każdego poprzez tymczasowe zniewolenie wszystkich. 
(The Rebel: An Essay on Man in Revolt)

Aby istnieć, człowiek musi się buntować.

Bunt nie jest żądaniem totalnej wolności, na odwrót, występuje przeciwko niej. Neguje nieograniczoną władzę, która zezwala władzy na naruszenia nienaruszalnej granicy.

Wolność to nic więcej, niż szansa na bycie lepszym.
--
Dobrobyt ludu w szczególności, zawsze był alibi dla tyranów, to zapewnia dodatkową przewagę, dając dobrą wymówkę dla sługusów tyranii mieć czyste sumienie.

-- algierski pisarz, dramaturg, eseista i reżyser teatralny


The welfare of the people in particular has always been the alibi of tyrants, and it provides the further advantage of giving the servants of tyranny a good conscience. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz