niedziela, 8 stycznia 2017

Niccolo Machiavelli

Niccolo Machiavelli

Chcę iść do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży, królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie. 
--
Polityka nie ma żadnego związku z moralnością.

Kto chce ustanowić państwo i nadać mu prawa, musi zacząć od założenia, że wszyscy ludzie są źli i zawsze gotowi, aby pokazać swoją występną naturę, kiedykolwiek mogą znaleźć okazję do tego.

-- prawnik, filozof, pisarz społeczny i polityczny, historyk i dyplomata florencki

Politics have no relation to morals.

Whoever desires to found a state and give it laws, must start with assuming that all men are bad and ever ready to display their vicious nature, whenever they may find occasion for it.

(tłumaczenie własne)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz