sobota, 14 stycznia 2017

Thomas Woods

Znalezione obrazy dla zapytania thomas_woods

Rząd ma zwyczaj obwiniać sektor prywatny za własne niepowodzenia, przechwalając się  sukcesami, które w rzeczywistości zawdzięczamy sektorowi prywatnemu.

Keynesiści myślą, że można wziąć wodę z głębokiego końca basenu, przepompować go w płytką część i jakoś poziom wody w basenie wzrośnie.

Wielki biznes nauczył się, że jeśli przestanie walczyć z wielkim rządem, można z tego korzystać, niszcząc swoich mniejszych konkurentów.

-- amerykański historyk, ekonomista i pisarz

Government has a habit of blaming the private sector for its own failings while taking credit for advances we in fact owe to the private sector.

Keynesians think that you can take water from the deep end of the swimming, pump it into the shallow end of the swimming pool and somehow the water level of the swimming pool will rise.

Big business learned that if you stopped fighting big government, you could profit from it by killing your smaller competitors.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz